Αλλαγές θα φέρει η νέα σχολική χρονιά μετά τα νέα φαινόμενα σχολικής βίας, που είχαν ως αποτέλεσμα τη λήψη νέων μέτρων.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια της καμπάνιας για τη σχολική βία, ψηφιοποιείται το θέμα των απουσιών, ενώ θα απαγορεύεται η διαγραφή απουσιών ενός μαθητή από τον Σύλλογο των καθηγητών.

Επιπλέον, θα επανέλθει ο διαχωρισμός μεταξύ δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών και δεν θα υπάρχουν πλέον οι 114 αδικαιολόγητες απουσίες. Θα υπάρχει προσμέτρηση για καθυστέρηση, ενώ οι γονείς θα μπορούν να δικαιολογούν τις απουσίες μέχρι τις δύο ημέρες, καθώς για τις επιπλέον θα απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο υπουργός: «Πρέπει να θεραπευτεί το συγκεκριμένο πρόβλημα».