Επίλεκτα στελέχη μετά από απαιτητική εκπαίδευση αναλαμβάνουν νευραλγικές θέσεις της δημόσιας διοίκησης. Πρόκειται για τους πρώτους 122 υπαλλήλους του νέου κλάδου Επιτελικών Στελεχών, οι οποίοι τοποθετούνται με απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών, Νίκης Κεραμέως, σε καίριους τομείς του Δημοσίου.

Ο κλάδος αυτός απαρτίζεται από στελέχη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τα οποία εντάσσονται σε τρεις ειδικότητες: Αναλυτές Δημοσίων Πολιτικών, Νομοτέχνες και Αναλυτές Ψηφιακής Πολιτικής.

Τα στελέχη τοποθετούνται στα υπουργεία, στη γενική γραμματεία Συντονισμού και στη γενική γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, προσδίδοντας, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών «πρόσθετη αξία στα κέντρα διεύθυνσης και συντονισμού». Στα Υπουργεία, οι θέσεις των ειδικοτήτων Αναλυτών Δημοσίων Πολιτικών και Νομοτεχνών κατανέμονται στην Υπηρεσία Συντονισμού, ενώ οι θέσεις της ειδικότητας Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής κατανέμονται στην Υπηρεσία Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Για την επιλογή τους πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση, εξ αποστάσεως εξέταση με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Ακολούθησε εντατική εκπαίδευση στα τρία γνωστικά αντικείμενα μέσα από ένα απαιτητικό πρόγραμμα που εκπόνησαν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης με την υποστήριξη και τεχνογνωσία της D.G. REFORM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Expertise France και του γαλλικού Εθνικού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου τα στελέχη να είναι σε θέση να καλύψουν νευραλγικές θέσεις του κράτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ