Τα στοιχεία για την Ελλάδα σχετικά με τη μείωση του πληθυσμού και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής υπάρχουν στη νέα έκθεση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, η οποία εστάλη στο Ageiing Working Group και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Κομισιόν στις 18 Απριλίου 2024 

Η έκθεση της Αναλογιστικής Αρχής αναφέρει πως ο πληθυσμός στην Ελλάδα προβλέπεται από την EUROSTAT να μειώνεται από 10,438 εκατομμύρια το 2022 σε 7,777 εκατομμύρια το 2070, ενώ όσον αφορά στο προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση, για τους άνδρες αυξάνεται από 78,8 το 2022 σε 86,5 το 2070 και για τους τις γυναίκες, αυξάνεται επίσης από 84,2 το 2022 σε 90,4 το 2070.

Εξέλιξη του πληθυσμού και προσδόκιμο ζωής

Ο πληθυσμός προβλέπεται από την EUROSTAT ότι θα μειωθεί από 10,438 εκατομμύρια το 2022 σε 7,777 εκατομμύρια το 2070. Επιπλέον, ο δείκτης εξάρτησης από τους ηλικιωμένους αυξάνεται από 39,0 το 2022 σε 74,4 το 2050 και στη συνέχεια μειώνεται σε 66,0 το 2070.

Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση, για τους άνδρες αυξάνεται από 78,8 το 2022 σε 86,5 το 2070 και για τους τις γυναίκες, αυξάνεται επίσης από 84,2 το 2022 σε 90,4 το 2070.

Το προσδόκιμο ζωής στα 65 έτη για τους άνδρες, αυξάνεται από 18,7 το έτος βάσης σε 23,9 στο τέλος της περιόδου προβολής, ενώ για τις γυναίκες από 21,7 σε 26,7. Η εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής στα 65 έτη είναι σημαντικός παράγοντας για την προβολή, καθώς οι νόμιμες ηλικίες συνταξιοδότησης είναι αυτόματα συνδέονται αυτόματα με αυτόν τον παράγοντα.

Η καθαρή μετανάστευση πάνω από τον πληθυσμό μειώνεται από 0,2% το 2022 σε 0,0% το 2030, φθάνει το 0,1% το 2040 και από το 2060 σταθεροποιείται στο 0,2%.


Εργατικό δυναμικό

Συνολικά, η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό αναμένεται να αυξηθεί για τους εργαζόμενους ηλικίας 20-64 ετών (από 75,4% το 2022 σε 79,9% το 2070 – πίνακας 3), καθώς και για τους εργαζόμενους ηλικίας 20-74 ετών (από 64,7% το 2022 σε 69,7% στο τέλος της προβολής).

Αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό προβλέπεται για τους εργαζόμενους ηλικίας 55-64 ετών (από 57,4% το 2022 σε 78,2% το 2070) και επίσης για τους εργαζόμενους ηλικίας 65-74 ετών (από 9,3% το 2022 σε 24,3% το 2070).

Το ποσοστό απασχόλησης για τους εργαζόμενους ηλικίας 65-74 ετών, αυξάνεται από 8,6% το 2022 σε 23,3% το 2070, γεγονός που επηρεάζει τα αποτελέσματα των προβολών.

Λόγω των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων η μέση περίοδος καταβολής εισφορών θα φθάσει τα 38,4 έτη (38,5 για τους άνδρες και 38,3 για τις γυναίκες) έως το 2070.

Το ποσοστό της ενήλικης ζωής που δαπανάται στη συνταξιοδότηση παραμένει σταθερό τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες στο επίπεδο του 30% κατά τη διάρκεια της περιόδου προβολής.

Τα κύρια σημεία είναι τα εξής:

– Οι ακαθάριστες δημόσιες συνταξιοδοτικές δαπάνες ανήλθαν στο 14,5% του ΑΕΠ το 2022, ενώ το αντίστοιχο ποσό για το 2070 φτάνει το 12,0%. Αυτό αντιπροσωπεύει συνολική μείωση κατά 2,5% του ΑΕΠ κατά την περίοδο προβολής 2022-2070. Η μέγιστη τιμή του 14,5% του ΑΕΠ επιτυγχάνεται το 2022. Οι δαπάνες του νέου επικουρικού συστήματος (TEKA – άρχισε να λειτουργεί το 2022), φθάνουν σταδιακά το 0,2% του ΑΕΠ το 2070. Συνολικά, οι ακαθάριστες συνολικές συνταξιοδοτικές δαπάνες ανήλθαν στο 14,5% του ΑΕΠ το 2022, ενώ το αντίστοιχο ποσό για το 2070 φτάνει το 12,2%. Αυτό αντιπροσωπεύει συνολική μείωση κατά 2,3% του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια του 2022-2070. Η μέγιστη τιμή του 14,5% του ΑΕΠ επιτυγχάνεται το 2022.

– Οι καθαρές δημόσιες συνταξιοδοτικές δαπάνες ανήλθαν στο 12,6% του ΑΕΠ το 2022, ενώ το αντίστοιχο ποσό για το 2070 φτάνει το 10,4% του ΑΕΠ. Καθαρή συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη το 2070 (συμπεριλαμβανομένου του νέου συστήματος υπό το ΤΕΚΑ) φθάνει το 10,6% του ΑΕΠ.

– Οι Δημόσιες συνταξιοδοτικές εισφορές από εργοδότες, εργαζόμενους και κράτος για το δημόσιο συνταξιοδοτικά ταμεία μειώνεται από 12,5% του ΑΕΠ το 2022 σε 10,4% του ΑΕΠ το 2070.

Οι συνολικές συνταξιοδοτικές εισφορές, (συμπεριλαμβανομένων επίσης των εργοδοτών και των εργαζομένων εισφορές των εργαζομένων στο νέο σύστημα υπό το ΤΕΚΑ) μειώνονται από 12,5% του ΑΕΠ το 2020 σε 11,7% του ΑΕΠ το 2070.