Στην πρώτη μεγάλη «μάχη» θα μπουν αύριο χιλιάδες μαθητές που διεκδικούν μία από τις 1.794 θέσεις στα Πρότυπα Σχολεία.
Φέτος σημειώθηκε νέο ρεκόρ συμμετοχών, καθώς οι αιτήσεις των μαθητών για την Α΄ Γυμνασίου και την Α΄ Λυκείου έφτασαν τις 9.454.

Οι υποψήφιοι μαθητές θα αξιολογηθούν σε δύο γνωστικά αντικείμενα, Γλώσσα και Μαθηματικά. Οι ερωτήσεις αξιολόγησης είναι κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής, ενώ οι υποψήφιοι για τα Εκκλησιαστικά Σχολεία θα εξεταστούν επιπλέον στο μάθημα των Θρησκευτικών.

Η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙΣ) διενεργείται σήμερα.


Οι οδηγίες για τις εξετάσεις των Πρότυπων και Εκκλησιαστικών Σχολείων 

Οδηγίες προς τους γονείς και υποψήφιους μαθητές για τις εξετάσεις των Πρότυπων και Εκκλησιαστικών Σχολείων εξέδωσε η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων:

1. Η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ δεξιοτήτων) λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις των Προτύπων και άλλων σχολείων που ορίσθηκαν ως εξεταστικά κέντρα στις περιπτώσεις που οι διαθέσιμες, ανά Πρότυπο Σχολείο, σχολικές αίθουσες δεν επαρκούν για τη συμμετοχή του συνόλου των ενδιαφερόμένων υποψηφίων.

2. Η κατανομή των μαθητών στα εξεταστικά κέντρα ανακοινώθηκε την Τετάρτη 24 Απριλίου και μετά τις τυχόν διορθώσεις οριστικά την Τρίτη 14 Μαΐου. Η ταξινόμηση των υποψηφίων σε αίθουσες εντός του εξεταστικού κέντρου θα γνωστοποιηθεί την ημέρα των εξετάσεων μόνο στους πίνακες ανακοινώσεων εντός των χώρων του σχολείου στο οποίο θα εξεταστούν οι μαθητές, την ώρα που οι υποψήφιοι εισέρχονται για τη γραπτή δοκιμασία (τεστ) και όχι νωρίτερα.

Οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους: το έγγραφο της ταυτοπροσωπίας τους, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο, αλλιώς ταυτοπροσωπία από ΚΕΠ για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα 12 έτη) και εκτυπωμένη την αίτησή τους από την πλατφόρμα των αιτήσεων, στην οποία και αναγράφεται ο εξαψήφιος κωδικός υποψηφίου και το εξεταστικό κέντρο.

Οι υποψήφιοι μαθητές προσέρχονται και αποχωρούν από το εξεταστικό κέντρο με ευθύνη των γονέων τους. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέλθουν εγκαίρως στο εξεταστικό κέντρο προκειμένου να εισέλθουν σε αυτό μία ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας, δηλαδή στις 9.00 π.μ. Η ώρα έναρξης της γραπτής δοκιμασίας είναι 10.00 π.μ.

Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας είναι 150 λεπτά για τα Γυμνάσια και 225 λεπτά για τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια, 180 λεπτά για τα Λύκεια και 240 λεπτά για τα Εκκλησιαστικά Λύκεια. Για υποψήφιους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ο χρόνος εξέτασής τους είναι επαυξημένος κατά 45 λεπτά.