Πέφτουν, σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις, οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστηµονικά πεδία. Φυσική, Μαθηµατικά και Ιστορία φαίνεται ότι δυσκόλεψαν πολύ τους υποψηφίους, µε αποτέλεσµα οι βάσεις στις περιζήτητες πολυτεχνικές και φυσικοµαθηµατικές σχολές να έχουν µεγάλη πτώση.

«Κλάµατα στις βαθµολογίες, γέλια στα αποτελέσµατα», λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΟΕΦΕ, Γιάννης Βαφειαδάκης, ο οποίος, µιλώντας στα «Παραπολιτικά». 

Και εξηγεί ότι «στις βαθµολογίες οι υποψήφιοι και οι οικογένειές τους δεν θα δουν υψηλούς βαθµούς στην πλειονότητά τους. Αυτό, όµως, σηµαίνει ότι οι βάσεις θα έχουν καθοδική πορεία και, όταν ανακοινωθούν, µπορεί το αποτέλεσµα να τους ικανοποιήσει, καθώς θα έχουν εισαχθεί σε µια καλύτερη σχολή από αυτήν που αρχικά είχαν υπολογίσει». Για τον λόγο αυτό, όπως λέει ο πρόεδρος της ΟΕΦΕ, «απαιτείται µια πολύ προσεκτική συµπλήρωση του µηχανογραφικού δελτίου, όπου ο υποψήφιος πρέπει να αναλογιστεί τις επιθυµίες του, αλλά και να ακούσει τους ειδικούς, τους καθηγητές του, καθώς µπορεί να προκύψουν «ευκαιρίες». Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του κ. Βαφειαδάκη, στο 1ο επιστηµονικό πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών αναµένεται να σηµειωθεί µια «ήπια πτωτική τάση».

Η «εικόνα» από τα βαθµολογικά κέντρα είναι ότι τα Αρχαία Ελληνικά και τα Λατινικά έχουν παρόµοιες βαθµολογίες µε τις αντίστοιχες περσινές, ενώ η Νεολληνική Γλώσσα έχει χαµηλότερες. Τα γραπτά της Ιστορίας συγκεντρώνουν σε µεγαλύτερο ποσοστό χαµηλές βαθµολογίες.

Στο 2ο επιστηµονικό πεδίο θα υπάρξει «γκρέµισµα» των βάσεων, όπως λέει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το µάθηµα της Φυσικής ήταν κατά πολύ δυσκολότερο σε σχέση µε τα αντίστοιχα των προηγουµένων ετών, εκτιµώντας ότι θα υπάρξουν σχολές, όπως πολυτεχνικές και φυσικοµαθηµατικές, µε µεγάλη πτώση, ενώ στο πεδίο αυτό µπορεί να ξεπερνούν και τα 1.000 µόρια. Τα Μαθηµατικά εκτιµά ότι αναµένεται να φθάσουν στα ποσοστά του 2022. Στο 3ο επιστηµονικό πεδίο τα µαθήµατα που δεν συγκεντρώνουν υψηλές βαθµολογίες είναι η Φυσική και η Εκθεση, ενώ οι βαθµολογίες στη Χηµεία και τη Βιολογία είναι αντίστοιχες µε τις περσινές.

Η Ιατρική πέρυσι είχε φθάσει τα 19.000 µόρια, ενώ εφέτος δεν αναµένεται σε αυτά τα «ύψη», λόγω της Φυσικής. Στο 4ο επιστηµονικό πεδίο η Εκθεση και τα Μαθηµατικά «ρίχνουν» τις βάσεις, ενώ τη µεγαλύτερη πτωτική πορεία συγκρατούν η Οικονοµία και, κυρίως, η Πληροφορική. Οπως επισηµαίνει ο κ. Βαφειαδάκης, µε βάση το σύστηµα, οι µαθητές πρέπει να γνωρίζουν ότι «σε κάθε περίπτωση θα µπουν οι ίδιοι υποψήφιοι στην Ιατρική, π.χ., αλλά µε χαµηλότερες βαθµολογίες όταν πέφτουν οι βάσεις, συµπαρασύροντας και την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής». Ο καθηγητής εστιάζει, επίσης, στην «αδικία των κοινών σχολών, όπως οι Παιδαγωγικές Ακαδηµίες, από το 2ο και το 4ο πέδιο, όπου τα µαθήµατα ήταν τελείως άλλης δυσκολίας».