Νέο "μαχαίρι" στις συντάξεις από εγκύκλιο "φωτιά"
9xjqyuhh38l4fghhfqug
Ελλάδα

Νέο "μαχαίρι" στις συντάξεις από εγκύκλιο "φωτιά"

Σύμφωνα με την εγκύκλιο-Πετρόπουλου, το νέο ανώτατο όριο καταβαλλόμενων συντάξεων ορίζεται στα 1.767 ευρώ

Νέο γύρο μείωσης συντάξεων σε χιλιάδες απόμαχους της εργασίας φέρνει η νέα εγκύκλιος που εκδόθηκε από το υπουργείο Εργασίας. Την ώρα που ο υφυπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος διαμηνύει σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ότι δεν πρόκειται να περικοπούν άλλο οι -ήδη- κουτσουρεμένες συντάξεις, υπογράφει εγκύκλιο για δραστική περικοπή – και μάλιστα αναδρομικά από 1η Ιουνίου 2016 - των κύριων συντάξεων, που υπερβαίνουν μηνιαία τα 2.000 ευρώ μικτά. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο-Πετρόπουλου, το νέο ανώτατο όριο καταβαλλόμενων συντάξεων ορίζεται στα 1.767 ευρώ καθαρά για κάθε ατομική σύνταξη και στις 3.000 ευρώ καθαρά για το συνολικό εισόδημα από συντάξεις.

Έτσι, το καταβαλλόμενο ποσό κάθε σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.000 ευρώ μεικτά, ενώ το υπερβάλλον ποσό αναστέλλεται μέχρι το τέλος του 2018. Παράλληλα, στην περίπτωση που ο συνταξιούχος δικαιούται δύο ή περισσότερες συντάξεις, έρχεται δεύτερος κόφτης, σύμφωνα με τον οποίο το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ καθαρά.
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την εγκύκλιο, όλες οι καταβαλλόμενες συντάξεις που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα πλαφόν θα προσαρμοστούν ανάλογα και αναδρομικά από τον Ιούνιο.

Αυτό σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι θα αναγκαστούν να επιστρέψουν σε δόσεις τα αχρεωστήτως, γεγονός που θα τους επιβαρύνει τους επόμενους μήνες.

Το «κούρεμα» θα ισχύσει ως τις 31/12/2018, ενώ από το νέο μακελειό θα πληγούν ακόμη και οι πιο ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, όπως συνταξιούχοι με αναπηρίες, καθώς στον υπολογισμό των μεικτών συμπεριλαμβάνονται αναπηρικά και εξωιδρυματικά επιδόματα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εγκύκλιο-Πετρόπουλου, για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης ως καταβαλλόμενο ποσό ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης, λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων (επίδομα τέκνων, συζύγου), επιδόματος απόλυτης αναπηρίας, εξωϊδρυματικού επιδόματος, ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ, προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ , αφαιρουμένων των μειώσεων-κρατήσεων.

Αναλυτικά, η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ:

«Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α') και παροχή οδηγιών σχετικά με το ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης»

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 85, τεύχος Α'/12.5.2016 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

Με το άρθρο 13 του ανωτέρω νόμου θεσπίζεται ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης. Στο πλαίσιο αυτό, για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων από τις υπηρεσίες σας αλλά και την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Α. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι καταβαλλόμενες/καταβλητέες κατά την 12/5/2016 κύριες και επικουρικές συντάξεις καθώς και σε όσες εφαρμόζονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης οι προγενέστερες του ν. 4387/2016 διατάξεις, οι οποίες από 1.1.2017 θα χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ.

Β. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Μέχρι την 31.12.2018, το καταβαλλόμενο ποσό κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης των προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000€. Η καταβολή του ποσού που υπερβαίνει τις 2.000€, αναστέλλεται μέχρι και την 31-12-2018.

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1.α. Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης ως καταβαλλόμενο ποσό ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων (επίδομα τέκνων, συζύγου), επιδόματος απόλυτης αναπηρίας, εξωιδρυματικού επιδόματος, ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ, προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ, αφαιρουμένων των μειώσεων-κρατήσεων με βάση τις διατάξεις:
- ν. 4024/2011 (άρθρο 2 παρ. 1 και 2),
- ν. 4051/2012 (άρθρο 6 παρ. 1)
- ΥΑ 476/28.2.2012 (ΦΕΚ 499,Β)
- ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ5 περ. 1 και παρ. Β Υποπαρ. Β3 περ. α

β. Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης ως καταβαλλόμενο ποσό ατομικής μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της ατομικής μηνιαίας επικουρικής σύνταξης συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων (επίδομα τέκνων, συζύγου), επιδόματος απόλυτης αναπηρίας, αφαιρουμένων των μειώσεων-κρατήσεων με βάση τις διατάξεις:
- ν. 4024/2011 (άρθρο 2 παρ. 3 και 4), - ν. 4051/2012 (άρθρο 6 παρ. 2-5) - ν. 4052/2012 (άρθρο 42, παρ. 1)
- ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ5 περ. 1)

2.α. Επί του ποσού των 2.000,00€, που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω (προαναφερόμενη ενότητα Β), υπολογίζεται η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) υπέρ ΑΚΑΓΕ που αντιστοιχεί στο ποσό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3863/2010,όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρ. 44 του ν.3986/2011 καθώς και η κράτηση της παρ. 11 του άρθρου 44 του ν.3986/2011. β. Το ποσό της κράτησης για υγειονομική περίθαλψη, ανεξαρτήτως φορέα υγειονομικής περίθαλψης, υπολογίζεται επί του εναπομείναντος ποσού, που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ποσό των 2.000€ των κρατήσεων της ανωτέρω παραγράφου 2α της παρούσας ενότητας.

3. Το καθαρό προ φόρου ποσό σύνταξης που προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό που καταβαλλόταν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Έστω συνταξιούχος, άνω των 60 ετών, του οποίου η κύρια σύνταξη, όπως ορίζεται στην ενότητα Γ.1.α., ανέρχεται σε 2.465,67 € (της οποίας το καθαρό προ φόρου ποσόν ισούται με 1.913,24 € ). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ποσό αυτής της ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξής του περιορίζεται σε 2.000 €. Στο ποσό των 2.000 € εφαρμόζονται οι κρατήσεις για Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (6%*2000 = 120 €), η εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης [(2000 - 120)*6% = 112,80 €]. Το καθαρό προ φόρου ποσό ανέρχεται, τελικά, σε 2.000-120-112,80 = 1.767,20 € (μικρότερο των 1.913,24€).
Σε συνταξιούχο που πριν την εφαρμογή του μέτρου, η κύρια σύνταξη, όπως ορίζεται στην ενότητα Γ.Ι.α., ανέρχεται σε 2.015,80 € (της οποίας το καθαρό προ φόρου ποσόν ισούται με 1.644,06 €), το καθαρό προ φόρου ποσόν μετά την εφαρμογή του μέτρου (1.767,20 €) υπερβαίνει το καθαρό προ φόρου ποσόν πριν την εφαρμογή του μέτρου (1.644,06 €) και συνεπώς, ο συνταξιούχος θα συνεχίσει να λαμβάνει ως σύνταξη το ποσό πριν την εφαρμογή του μέτρου, δηλ. 1.644,06 €.

Δ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Στις περιπτώσεις που συνταξιούχος δικαιούται δύο ή περισσότερες συντάξεις από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής προσαύξησης που χορηγεί το ΤΣΜΕΔΕ, προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ, της προσυνταξιοδοτικής παροχής που καταβάλλεται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), καθώς και των λοιπών παροχών του ΕΤΑΤ, το άθροισμα του καθαρού ποσού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
Ως καθαρό ποσό εννοείται:

α) Στις περιπτώσεις που η σύνταξη έχει περιοριστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Γ της παρούσας εγκυκλίου, ως καθαρό ποσό εννοείται αυτό που προκύπτει κατόπιν της εφαρμογής της ενότητας Γ.
β) Στις περιπτώσεις που η σύνταξη δεν έχει περιοριστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Γ της παρούσας εγκυκλίου, ως καθαρό ποσό ορίζεται το ακαθάριστο ποσό της/των ατομικής/ών μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης/ων συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων λόγω τέκνων και συζύγου, της ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ, της προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ και της προσυνταξιοδοτικής παροχής που καταβάλλεται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), αφαιρουμένων των μειώσεων-κρατήσεων με βάση τις διατάξεις:
- ν. 3863/2010 (άρθρο 38) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρ. 44 του ν.3986/2011
- ν. 3986/2011 (άρθρο 44 παρ. 11, 12 και 13)
- ν. 4024/2011 (άρθρο 2 παρ. 1,2, 3 και 4),
- ν. 4051/2012 (άρθρο 6 παρ. 1 και 2-5)
- ΥΑ 476/28.2.2012 (ΦΕΚ 499,Β)
- ν. 4052/2012 (άρθρο 42, παρ. 1)
- ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ5 περ. 1 και παρ. Β Υποπαρ. Β3 περ. α)
- των κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη

γ) Διευκρινίζεται, τέλος, ότι στον υπολογισμό του ανωτέρω ανώτατου καθαρού ποσού καταβολής αθροίσματος συντάξεων (ήτοι 3.000 ευρώ) που αφορά στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα (επιδόματα που χορηγούνται από τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και επιδόματα αναπηρίας (επίδομα απόλυτης αναπηρίας και εξωιδρυματικό επίδομα).

Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Α. Για τον υπολογισμό του ποσού των 3.000€ (ανώτατο όριο αθροίσματος συντάξεων) λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του καθαρού ποσού της κάθε μίας εκ των συντάξεων που καταβάλλονται στο ίδιο πρόσωπο, όπως αυτό προκύπτει από την προαναφερόμενη ενότητα «Γ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» (περιπτώσεις 1α και 1β) και Δ. Επομένως, ο έλεγχος για την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου κύριας και επικουρικής μηνιαίας σύνταξης των 2.000€ προηγείται του ελέγχου για την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου συντάξεων των 3.000€. Η καταβολή του καθαρού ποσού που υπερβαίνει τα 3.000€, αναστέλλεται μέχρι και την 31-12-2018. Το ποσό της μείωσης που προκύπτει λόγω της κατά τα ανωτέρω αναστολής επιμερίζεται ανάλογα σε κάθε σύνταξη.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Έστω συνταξιούχος που λαμβάνει δύο συντάξεις: η 1η ανέρχεται ( μετά τις μειώσεις της ενότητας Γ) στο καθαρό ποσό προ φόρου των 1.767,20 ευρώ και η δεύτερη σύνταξη ανέρχεται στο καθαρό ποσό προ φόρου των 1.350 €.
Στην περίπτωση αυτή το άθροισμα του καθαρού ποσού (προ φόρου) των δύο καταβαλλομένων συντάξεων ανέρχεται σε 3.117,20 € (1.767,20€ + 1.350€). Το ποσό αυτό υπερβαίνει το ανώτατο όριο των συντάξεων (3.000€) κατά 117,20€. Επομένως, το σύνολο του καθαρού ποσού προ φόρου των δύο συντάξεων θα περιορισθεί στο ποσό των 3.000€, με αναλογικό επιμερισμό του ποσού των 117,2€ σε αυτές. Έτσι η πρώτη σύνταξη θα μειωθεί κατά 66,44€, και η δεύτερη κατά 50,76 €.

ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 4387/2016

1. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή από 01-06-2016. Τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί παρακρατούνται βάσει των προβλέψεων της διάταξης του άρθρου 20 παρ. 8 του ν.2084/1992, όπως ισχύει. Η διαφορά μεταξύ των καταβαλλόμενων προ της εφαρμογής των διατάξεων συντάξεων και του ποσού των συντάξεων που προκύπτει από την εφαρμογή των ανωτέρω, αποτελεί έσοδο των οικείων ασφαλιστικών φορέων.
2. Από 1-1-2019 επαναχορηγείται το ποσό κάθε σύνταξης, η καταβολή του οποίου είχε ανασταλεί σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και το νέο ύψος των συντάξεων, όπως θα προκύψει μετά την αναπροσαρμογή αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 33, 73Α και 96 του ν. 4387/2016.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ως καταβαλλόμενο ποσό ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης θα λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων (επίδομα τέκνων, συζύγου), επιδόματος απόλυτης αναπηρίας, εξωϊδρυματικού επιδόματος, ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ, προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ , αφαιρουμένων των μειώσεων-κρατήσεων.

Μεγάλοι χαμένοι θεωρούνται, σύμφωνα με τους ειδικούς, όχι μόνον οι αυτοαπασχολούμενοι γιατροί, δικηγόροι και μηχανικοί που έχουν διπλές και τριπλές συντάξεις ή οι πρώην διευθυντές του Δημοσίου, οι δικαστικοί, καθώς και τα στελέχη των ΔΕΚΟ και των τραπεζών, αλλά και οι διπλοσυνταξιούχοι και ειδικότερα όσοι εισπράττουν σήμερα δύο ή περισσότερες κύριες συντάξεις για την ίδια όμως αιτία (π.χ. γήρατος). Την ανατροπή αυτή, που αφορά περίπου 60.000 συνταξιούχους από τους συνολικά 70.000 που θίγονται, φέρνει η ενοποίηση όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), καθώς, βάσει του νόμου Κατρούγκαλου, οι συντάξεις που δίνονταν για την ίδια αιτία από διαφορετικές πηγές θα συγχωνευθούν σε μία. Ετσι διπλοσυνταξιούχοι που σήμερα γλιτώνουν το νέο πλαφόν, επειδή εισπράττουν χωριστά από δύο Ταμεία τις συντάξεις του, από το νέο έτος θα υποστούν και αυτοί περικοπές, εφόσον η νέα ενιαία σύνταξη υπερβαίνει τις 2.000 ευρώ μεικτά. Δεν ισχύει το ίδιο για όσους λαμβάνουν δύο ή περισσότερες συντάξεις, αλλά για διαφορετική αιτία (π.χ. γήρατος και χηρείας).γεγονός που θα επιβαρύνει τους συνταξιούχους και τους επόμενους λόγω των παρακρατήσεων . Αυτό σημαίνει πως τα ποσά που έχουν λάβει αχρεωστήτως οι συνταξιούχοι όλους αυτούς τους μήνες θα παρακρατηθούν σε δόσεις, όχι μικρότερες των 50 ευρώ. Κατά συνέπεια, τους επόμενους μήνες, οι μειώσεις θα είναι μεγαλύτερες.


Για να εφαρμοστεί το νέο πλαφόν των 2.000 ευρώ, σύμφωνα με την εγκύκλιο, λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων (επίδομα τέκνων, συζύγου), επιδόματος απόλυτης αναπηρίας, εξωιδρυματικού επιδόματος, ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ, προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ και αφαιρουμένων των μειώσεων που επέφεραν οι μνημονιακές διατάξεις του 2011 και 2012. Το υπερβάλλον κάθε φορά ποσό κόβεται. Ο ίδιος μηχανισμός εφαρμόζεται και για τις επικουρικές συντάξεις, αν και, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, οι περιπτώσεις που αγγίζουν τη συγκεκριμένη διάταξη είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Προσοχή. Η κράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων υπέρ ΑΚΑΓΕ υπολογίζεται επί του νέου ποσού, μετά δηλαδή την περικοπή.

Παράλληλα βέβαια, προβλέπεται και δεύτερο «ψαλίδι», αυτήν τη φορά στο όριο των 3.000 ευρώ καθαρά, που αφορά το άθροισμα των συντάξεων και το οποίο, όπως ξεκαθαρίζεται στην εγκύκλιο που δημοσιοποιήθηκε χθες, εφαρμόζεται σε συνέχεια της πρώτης περικοπής, σε κάθε ατομική σύνταξη. Ετσι, μετά και την περικοπή του πλεονάζοντος των 2.000 ευρώ ποσού από την ατομική σύνταξη, ο δικαιούχος δεν μπορεί να λαμβάνει άθροισμα συντάξεων από οποιαδήποτε αιτία (συμπεριλαμβανομένων της ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ, της προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ, της προσυνταξιοδοτικής παροχής ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ και λοιπών παροχών ΕΤΑΤ), το οποίο θα υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ καθαρά.
Για να υπολογιστεί το καθαρό ποσό, λαμβάνεται υπόψη το καθαρό ποσό της ατομικής σύνταξης, όπως αυτή μειώθηκε μετά το πρώτο «ψαλίδι». Αν οι ατομικές συντάξεις δεν ξεπερνούν το πλαφόν των 2.000 ευρώ, τότε υπολογίζεται το μεικτό ποσό με τις προσαυξήσεις τέκνων και συζύγου και όλων των προαναφερόμενων προσαυξήσεων (ΤΣΕΜΔΕ, ΤΣΑΥ κ.λπ.), αφού αφαιρεθούν οι μνημονιακές κρατήσεις και οι κρατήσεις για ΑΚΑΓΕ και υγεία.
Έντυπη

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Α. Συντάξεις που υπάγονται στις εν λόγω διατάξεις

Οι καταβαλλόμενες/καταβλητέες κατά την 12/05/2016 κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και σε όσες εφαρμόζονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης οι προγενέστερες του ν. 4387/2016 διατάξεις, οι οποίες από 01.01.2017 θα χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ.

Β. Ανώτατο όριο ατομικής μηνιαίας σύνταξης

Μέχρι την 31.12.2018, το καταβαλλόμενο ποσό κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης των προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ. Η καταβολή του ποσού που υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ, αναστέλλεται, μέχρι και την 31-12-2018.

Γ. Υπολογισμός ποσού ανώτατου ορίου ατομικής μηνιαίας σύνταξης

1.α. Ως καταβαλλόμενο ποσό ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων (επίδομα τέκνων, συζύγου), επιδόματος απόλυτης αναπηρίας, εξωιδρυματικού επιδόματος, ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ, προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ, αφαιρουμένων των μειώσεων-κρατήσεων.

β. Ως καταβαλλόμενο ποσό ατομικής μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της ατομικής μηνιαίας επικουρικής σύνταξης, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων (επίδομα τέκνων, συζύγου), επιδόματος απόλυτης αναπηρίας, αφαιρουμένων των μειώσεων-κρατήσεων.

2.α. Επί του ποσού των 2.000,00 ευρώ υπολογίζεται η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) υπέρ ΑΚΑΓΕ που αντιστοιχεί στο ποσό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3863/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρ. 44 του ν. 3986/2011, καθώς και η κράτηση της παρ. 11 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011.
β. Το ποσό της κράτησης για υγειονομική περίθαλψη, ανεξαρτήτως φορέα υγειονομικής περίθαλψης, υπολογίζεται επί του εναπομείναντος ποσού, που προκύπτει, μετά την αφαίρεση από το ποσό των 2.000 ευρώ των κρατήσεων της ανωτέρω παραγράφου 2α της παρούσας ενότητας.

3. Το καθαρό προ φόρου ποσό σύνταξης, που προκύπτει, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό που καταβαλλόταν, πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016.
Παράδειγμα

Έστω συνταξιούχος, άνω των 60 ετών, του οποίου η κύρια σύνταξη ανέρχεται σε 2.465,67 ευρώ, της οποίας το καθαρό προ φόρου ποσό ισούται με 1.913,24 ευρώ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ποσό αυτής της ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξής του περιορίζεται σε 2.000 ευρώ. Στο ποσό των 2.000 ευρώ εφαρμόζονται οι κρατήσεις για Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (6%*2000 = 120 ευρώ), η εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης [(2000- 120)*6% = 112,80 ευρώ]. Το καθαρό προ φόρου ποσό ανέρχεται, τελικά, σε 2000-120-112,80 = 1767,20 ευρώ (μικρότερο των 1.913,24 ευρώ).
Σε συνταξιούχο, που, πριν την εφαρμογή του μέτρου, η κύρια σύνταξη ανέρχεται σε 2.015,80 ευρώ, της οποίας το καθαρό προ φόρου ποσό ισούται με 1.644,06 ευρώ, το καθαρό προ φόρου ποσό, μετά την εφαρμογή του μέτρου, (1.767,20 ευρώ) υπερβαίνει το καθαρό προ φόρου ποσό, πριν την εφαρμογή του μέτρου (1.644,06 ευρώ) και, συνεπώς, ο συνταξιούχος θα συνεχίσει να λαμβάνει ως σύνταξη το ποσό, πριν την εφαρμογή του μέτρου, δηλαδή 1.644,06 ευρώ.

Δ. Ανώτατο όριο συντάξεων

Στις περιπτώσεις που συνταξιούχος δικαιούται δύο ή περισσότερες συντάξεις από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής προσαύξησης που χορηγεί το ΤΣΜΕΔΕ, προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ, της προσυνταξιοδοτικής παροχής που καταβάλλεται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), καθώς και των λοιπών παροχών του ΕΤΑΤ, το άθροισμα του καθαρού ποσού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ.

Ως καθαρό ποσό εννοείται:

α) Στις περιπτώσεις που η σύνταξη έχει περιοριστεί, ως καθαρό ποσό εννοείται αυτό που προκύπτει, κατόπιν της εφαρμογής της ενότητας Γ.

β) Στις περιπτώσεις που η σύνταξη δεν έχει περιοριστεί, ως καθαρό ποσό ορίζεται το ακαθάριστο ποσό της/των ατομικής/ών μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης/ων, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων, λόγω τέκνων και συζύγου, της ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ, της προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ και της προσυνταξιοδοτικής παροχής που καταβάλλεται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), αφαιρουμένων των μειώσεων-κρατήσεων, με βάση τις διατάξεις:
- ν. 3863/2010 (άρθρο 38) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρ. 44 του ν.3986/2011
- ν. 3986/2011 (άρθρο 44 παρ. 11, 12 και 13)
- ν. 4024/2011 ( άρθρο 2 παρ. 1,2, 3 και 4),
- ν. 4051/2012 ( άρθρο 6 παρ. 1 και 2-5)
- ΥΑ 476/28.2.2012 (ΦΕΚ 499,Β)
- ν. 4052/2012(άρθρο 42, παρ. 1)
- ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ5 περ. 1 και παρ. Β Υποπαρ. Β3 περ.α)
- των κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη

γ) Διευκρινίζεται, τέλος ότι στον υπολογισμό του ανωτέρω ανώτατου καθαρού ποσού καταβολής αθροίσματος συντάξεων (ήτοι 3.000 ευρώ) που αφορά στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα (επιδόματα που χορηγούνται από τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και επιδόματα αναπηρίας (επίδομα απόλυτης αναπηρίας και εξωιδρυματικό επίδομα).

Ε. Υπολογισμός ποσού ανώτατου ορίου συντάξεων

Α. Για τον υπολογισμό του ποσού των 3.000 ευρώ (ανώτατο όριο αθροίσματος συντάξεων) λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του καθαρού ποσού της κάθε μίας εκ των συντάξεων που καταβάλλονται στο ίδιο πρόσωπο, όπως αυτό προκύπτει από την προαναφερόμενη ενότητα «Γ Υπολογισμός ποσού ανώτατου ορίου σύνταξης» (περιπτώσεις 1α και 1β) και Δ. Επομένως, ο έλεγχος για την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου κύριας και επικουρικής μηνιαίας σύνταξης των 2.000 ευρώ προηγείται του ελέγχου για την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου συντάξεων των 3.000 ευρώ.

Η καταβολή του καθαρού ποσού που υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ, αναστέλλεται, μέχρι και την 31-12-2018. Το ποσό της μείωσης που προκύπτει, λόγω της κατά τα ανωτέρω αναστολής, επιμερίζεται ανάλογα σε κάθε σύνταξη.
Παράδειγμα

Έστω συνταξιούχος που λαμβάνει δύο συντάξεις: Η 1η ανέρχεται (μετά τις μειώσεις της ενότητας Γ) στο καθαρό ποσό προ φόρου των 1.767,20 ευρώ και η δεύτερη σύνταξη ανέρχεται στο καθαρό ποσό προ φόρου των 1.350 ευρώ.
Στην περίπτωση αυτή, το άθροισμα του καθαρού ποσού (προ φόρου) των δύο καταβαλλομένων συντάξεων ανέρχεται σε

3.117,20 ευρώ (1.767,20 ευρώ + 1.350 ευρώ). Το ποσό αυτό υπερβαίνει το ανώτατο όριο των συντάξεων (3.000 ευρώ) κατά 117,20 ευρώ. Επομένως, το σύνολο του καθαρού ποσού προ φόρου των δύο συντάξεων θα περιορισθεί στο ποσό των 3.000 ευρώ, με αναλογικό επιμερισμό του ποσού των 117,2 ευρώ σε αυτές. Έτσι, η πρώτη σύνταξη θα μειωθεί κατά 66,44 ευρώ και η δεύτερη κατά 50,76 ευρώ.

ΣΤ. Διάρκεια ισχύος των διατάξεων του άρθρου 13 ΤΟΥ Ν. 4387/2016

Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή από 01-06-2016. Τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, παρακρατούνται, βάσει των προβλέψεων της διάταξης του άρθρου 20 παρ. 8 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει. Η διαφορά μεταξύ των καταβαλλόμενων προ της εφαρμογής των διατάξεων συντάξεων και του ποσού των συντάξεων που προκύπτει από την εφαρμογή των ανωτέρω, αποτελεί έσοδο των οικείων ασφαλιστικών φορέων.

Από 01-01-2019, επαναχορηγείται το ποσό κάθε σύνταξης, η καταβολή του οποίου είχε ανασταλεί, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και το νέο ύψος των συντάξεων, όπως θα προκύψει, μετά την αναπροσαρμογή αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 33, 73Α και 96 του ν. 4387/2016.

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα