Καθημερινό φαινόμενο συνεχίζει να αποτελεί ο σχηματισμός ουρών από πολίτες στους σταθμούς του μετρό και του ΗΣΑΠ για την έκδοση των νέων ηλεκτρονικών μηνιαίων καρτών.

Οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν αιτήσεις για τη νέα «Athena Card» που θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου αντικαθιστώντας τις υπάρχουσες χάρτινες κάρτες.

Αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται ουρές κυρίως στους μεγάλους σταθμούς για να εξυπηρετηθεί όλος ο κόσμος.

Δείτε εδώ πώς μπορείτε να αποκτήσετε τη νέα ηλεκτρονική κάρτα για το μετρό.