Δραστικό ψαλίδι στις ενδοσχολικές εξετάσεις της Γ’ Λυκείου με μόλις τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα και δύο επιπλέον εβδομάδες σχολείο για τους μαθητές Λυκείου επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας.

Επί τάπητος στο υπουργείο βρίσκεται πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που προβλέπει ότι ακόμα και οι μαθητές που πάνε φέτος στη Γ' Λυκείου θα εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα προκειμένου να πάρουν το απολυτήριό τους.

Στην ίδια πρόταση περιλαμβάνεται και η εισήγηση για επέκταση του σχολικού έτους κατά δύο εβδομάδες, καθώς η περικοπή μαθημάτων συνδέεται άμεσα με την αύξηση του διδακτικού ωραρίου.

Το ΙΕΠ προτείνει τα τέσσερα προς εξέταση μαθήματα να είναι η Νοελληνική Γλώσσα, τα Μαθηματικά, η Ιστορία και η Βιολογία. Όσο για τα υπόλοιπα, όπως γράφει ο «Ελεύθερος Τύπος», θα εξετάζονται γραπτά μόνο κατά τη διάρκεια των δύο τετραμήνων.