Στο στόχαστρο ευρωπαϊκής έρευνας, µε εµπλοκή µάλιστα της ανεξάρτητης Aρχής για την καταπολέµηση της απάτης, της περίφηµης OLAF, βρίσκεται η Ελλάδα, για τη διαχείριση των κονδυλίων που προορίζονται για τη σίτιση των µεταναστών στα hot spots, τη στιγµή που η Μόρια και το εκτός ελέγχου και προδιαγραφών hot spot της Λέσβου, από ένα σηµείο στον κόσµο που προσελκύει celebrities, κατέληξε να παρουσιάζεται ως ένα σύγχρονο «στρατόπεδο συγκέντρωσης» προσφύγων ή οικονοµικών λαθραίων µεταναστών.

Μια σειρά συµπτώσεων στο ζήτηµα της σίτισης των προσφύγων δηµιουργεί ενδιαφέροντα ερωτήµατα, που ζητούν απαντήσεις. Μπορεί, για παράδειγµα, να υπάρχει κάποιο πρόβληµα στις διαδικασίες επιλογής των εταιρειών που έχουν αναλάβει το catering των µεταναστών; Επίσης, οι διαδικασίες ανάθεσης, οι περισσότερες µε ασφυκτικά χρονοδιαγράµµατα και προθεσµίες, µε τον αριθµό των σιτιζοµένων να αλλάζει συνεχώς, µπορεί να εµπεριέχουν ατέλειες, εύνοιες, προχειρότητα;

Ο έλεγχος είναι επαρκής για τη σίτιση των µεταναστών; Στην παρούσα, µάλιστα, φάση, όπου η χώρα γίνεται στόχος διαδοχικών διεθνών καταγγελιών, ειδικά για τα hot spots στα νησιά του Β. Αιγαίου, καταστάσεις, πρόσωπα και σχέσεις µπαίνουν στο µικροσκόπιο. Είναι χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις που φέρνουν σήµερα στη δηµοσιότητα τα «Π».

Διαβάστε περισσότερα στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ που κυκλοφορούν το Σάββατο στα περίπτερα όλης τησ χώρας