Κακά Κορίτσια
Κακά Κορίτσια Μαρία Λεμονιά Έλενα Καραμίχαλου
1600Χ640_AB
Media

Όροι χρήσης και προϋποθέσεις για τη ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 5 ΕΥΡΩ για τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος με τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

1. Δικαίωμα χρήσης του κουπονιού έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.

2. Έκαστο εκπτωτικό κουπόνι θα φέρει έναν μοναδικό κωδικό - barcode, ο οποίος θα επιδεικνύεται και θα παραδίδεται στο ταμείο του καταστήματος «ΑΒ», ώστε να εξασφαλίζεται στον αναγνώστη - χρήστη του έκπτωση πέντε (5,00) ευρώ ανά απόδειξη για αγορές τελικής αξίας άνω των δεκαπέντε (15,00) ευρώ. Ως τελική αξία νοείται το τελικό ποσό πληρωμής αφαιρουμένων εκπτώσεων και λοιπών προσφορών. Η εξαργύρωση του κουπονιού μπορεί να γίνει έως την αναγραφόμενη ημερομηνία επ’ αυτού.

3. Έκαστο μοναδικό κουπόνι δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, ολικά ή μερικά, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με οιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα πλην της παροχής της ανωτέρω έκπτωσης και δεν δύνανται να συνδυαστούν αθροιστικά άνω του ενός (1) κουπόνια ανά απόδειξη αγοράς τελικής αξίας άνω των δεκαπέντε (15,00) ευρώ, ενώ ισχύει αποκλειστικά και μόνο για μία (1) συναλλαγή. Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή κλοπής των κουπονιών, δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση αυτών. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση παρέλευσης της ημερομηνίας λήξης των κουπονιών.

4. Σε περίπτωση που κάποιο κουπόνι εμφανιστεί εντός της διάρκειας ισχύος του και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί, ο κομιστής του θα επικοινωνεί με την εταιρεία ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ (801 1111 600).

5. Εξαιρούνται από την ενέργεια τα καταστήματα από τα σήματα AB που λειτουργούν σε πρατήρια Shell.

6. Οι όροι χρήσης του κουπονιού θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εφημερίδας www.parapolitika.gr.

Η εξαργύρωση του κουπονιού προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων χρήσης του, όπως εκάστοτε ισχύουν.