Η Αποκάλυψη του Ιωάννη από την ΠΑΤΜΟ

“Ιδού έρχεται μετά των νεφελών, και όψεται αυτόν πας οφθαλμός
και οίτινες Αυτόν εξεκέντησαν,  και κόψονται επ’ Αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης.
Ναι, αμήν.
Εγώ ειμί το Α και τo Ω,
λέγει Κύριος ο Θεός, ο ων και ο ην
και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ.”
                                            Αποκάλυψις Ιωάννου (1: 7-8)
  • ξύλινη με ανάγλυφη χρυσοτυπία, βυζαντινής τεχνοτροπίας
  • εξαιρετικά καλαίσθητη, σε κανονικό μέγεθος
  • με απόσπασμα από την Ιερή Ακολουθία στο πίσω μέρος της εικόνας

Για παλαιότερα ένθετα της Κιβωτού, πληροφορίες και παραγγελίες,

επικοινωνήστε στο τηλ. 210 6923211 και  books@ikivotos.gr.

Καθημερινά, εκτός Σ/Κ από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.