ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΔΑΣ Ο ΘΑΔΔΑΙΟΣ

πιστό αντίγραφο έργου  της Αγιογράφου Ιωάννας Καραδημήτρη με την πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας για κάθε στιγμή που υπάρχει ανάγκη

Οὐρανίας ἁψῖδος, ὀροφουργὲ Κύριε,
καὶ τῆς Ἐκκλησίας δομῆτορ, σύ με στερέωσον,
ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ σῇ, τῶν ἐφετῶν ἡ ἀκρότης,
τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, μόνε φιλάνθρωπε.
Διάσωσον, ἀπὸ κινδύνων τοὺς δούλους σου,
ὦ Θαδδαῖε, ὅτι πάντες ἐν πειρασμοῖς προστάτην σε ἔχομεν,
θερμόν τε ὑπέρμαχον ἐν ἀνάγκαις. 
Ἐπίβλεψον, ἐν εὐμενείᾳ Ἀπόστολε τοῦ Κυρίου,
ἐπὶ τὴν δεινῶς ἀθυμοῦσαν, οἴμοι, καρδίαν μου,
ἣν πλήρωσον παρακλήσεως θείας.

Η εικόνα είναι ξύλινη με ανάγλυφη χρυσοτυπία, σε κανονικό μέγεθος, σε ειδική προστατευτική θήκη          

Για παλαιότερα ένθετα της Κιβωτού, πληροφορίες και παραγγελίες,

τηλ. 210 6923211, books@ikivotos.gr

Καθημερινά, εκτός Σ/Κ από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.