Μη χάσετε αυτή την Κυριακή 10.12 αποκλειστικά με την κυριακάτικη έκδοση της Απογευματινής, δύο συλλεκτικά βιβλία για να επιλέξετε: «Βίος - Πολιτεία - Προφητείες και Ακολουθία» του Οσίου πατρός ημών Ανδρέου, του δια Χριστόν Σαλού και «Λόγοι ΚΘ’» του Οσίου πατρός ημών Αββά Ησαïου

«ΒΙΟΣ - ΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ» ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ, ΤΟΥ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΥ

Οι ψυχές τῶν ἀνθρώπων

Εἶπε πάλι ὁ Ἐπιφάνιος πρὸς αὐτον:

- Σε παρακαλώ, πές μου τι είδους εἶναι ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου…

Ἀπαντάει σ' αὐτὸν ὁ μακάριος:

- Η ψυχή του ἀνθρώπου εἶναι τὸ πᾶν. Αὐτὴ εἶναι καὶ ζωὴ καὶ δύναμη καὶ θεός, γιὰ νὰ μιλήσω ἔτσι, αὐτῆς τῆς σάρκας καὶ τοῦ πήλινου σώματός μας. Σ' αυτήν ἔδωσε ὁ Θεὸς τὴ δύναμη καὶ νὰ δίνει ζωή και να κυβερνάει καὶ νὰ ζεσταίνει καὶ νὰ δροσίζει τὸ σῶμα, γιατί χωρὶς αὐτὴ τὰ σώματά μας εἶναι πηλός καὶ στάχτη καὶ σκόνη…

Στὴν οὐσία ἡ ψυχὴ εἶναι νοερὸ πνεῦμα, ἐλαφρό καὶ πάρα πολὺ σοφὸ καὶ πάρα πολύ λεπτὸ καὶ φρόνιμο, πολύ γαλήνιο καὶ γλυκύ καὶ ἤσυχο καὶ πραότατο..., ποὺ συναγωνίζεται τοὺς ὅμιλους τῶν ἀγγέλων.

Στὴν ἀρχὴ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι αστράφτουν περισσότερο ἀπὸ τὸν ἥλιο, καὶ μεγαλώνοντας καὶ προχωρώντας στὴν ἡλικία, φαίνονται ἀνάλογα μὲ τὶς πράξεις ποὺ κάνουμε.

Ἂν κάνουμε ἀγῶνες καὶ κόπους φιλόθεους, φαίνονται καθαρές, ἂν κάνουμε ἁμαρτίες, την κάνουμε σκοτεινὴ τὴν ψυχή… (Απόσπασμα κειμένου από το βιβλίο)

«ΛΟΓΟΙ ΚΘ’», ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΒΒΑ ΗΣΑΪΟΥ

Ἡ χαρά τῆς ψυχῆς, πού θέλει νά ὑπηρετεί τόν Θεό.

Πρῶτα σὲ ἀσπάζομαι μέ φόβο Θεοῦ καὶ παρακαλῶ νά εἶσαι τέλειος, ὅπως εἶναι ἀρεστό σ' Αὐτόν, γιὰ νὰ μὴν ἀποβεῖ ὁ κόπος σου μάταιος, ἀλλά γιά νά τόν δεχθεῖ ὁ Θεός σῶο ἀπό σένα καί με χαρά.

Ὁ ἔμπορος, ὅταν κερδίσει χαίρεται, και ἐκεῖνος ποὺ διδάχθηκε κάποια τέχνη καί τήν ἔμαθε καλά, χαίρεται γιά τούς κόπους πού ἔκανε, χωρίς να τοὺς ὑπολογίζει καθόλου.

Ὅποιος νυμφεύθηκε γυναίκα, ἂν τὸν ἀνάπαυσε καί τόν τίμησε, εὐφραίνεται ἡ καρδιά του καί ἔχει ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη σ' αὐτή.

Ὅποιος πῆγε στρατιώτης καί δοξάστηκε περιφρονεί τόν θάνατό του, ὅταν πολεμάει κατά τῶν ἐχθρῶν, ὥσπου νά στεφανωθεί.

Νά, αὐτές εἶναι οἱ πράξεις αὐτοῦ τοῦ κόσμου, πού χάνεται, καί αὐτά κάνοντάς τα οἱ ἄνθρωποι χαίρονται, γιατί πρόκοψαν στήν ἐργασία τους.

Πόση τώρα χαρά νομίζεις ὅτι νιώθει ἡ ψυχή αὐτοῦ ποὺ ἄρχισε νά ὑπηρετεῖ τόν Θεό καὶ πραγματοποίησε τό έργο του;…. (Απόσπασμα κειμένου από το βιβλίο)