Αυτή την Κυριακή 11.02 με την κυριακάτικη έκδοση της Απογευματινής κυκλοφορεί, για πρώτη φορά με εφημερίδα, η πληρέστερη ελληνική και παγκόσμια μυθολογία όλων των εποχών, «ΩΓΥΓΙΑ Ή ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ», του σπουδαίου καθηγητή Αθανάσιου Σταγειρίτη, σε απόδοση στην νεοελληνική γλώσσα.

Η μνημειώδης σειρά παρουσιάζει τη θρησκευτική ιστορία, τη μυθολογία και τα έθιμα των αρχαίων χρόνων, την ιστορία, τις κοσμογονίες και θεογονίες των αρχαίων λαών και την πλήρη Μυθολογία των θεών και των ηρώων, με ιστορική και αλληγορική εξήγηση. Μη χάσετε τον 1ο τόμο της σειράς, αυτή την Κυριακή 11.02.

Πέρασαν 200 χρόνια από την έκδοση του πεντάτομου έργου Ωγυγία ή Αρχαιολογία, του Αθανάσιου Σταγειρίτη, καθηγητή τότε της ελληνικής γλώσσας στην Ακαδημία Ανατολικών γλωσσών, στη Βιέννη της Αυστρίας. Εκδόθηκε από το 1816 έως το 1820, στο τυπογραφείο του Ιωάννη Β. Τσβεκίου.

Σκοπός του, παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, ήταν να αποτελέσει εγχειρίδιο αναφοράς της Προϊστορίας της Ελλάδας και να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς που αναλάμβαναν τη μόρφωση των νέων. Όπως ο ίδιος γράφει, περιέχει την ιστορία, τις κοσμογονίες και θεογονίες των αρχαίων λαών και πλήρη Μυθολογία των θεών και ηρώων με την ιστορική και αλληγορική εξήγηση, όπως και τις τελετές και ιεροπραξίες, τους αγώνες, τα μαντεία και τα έθιμα "προς γνώσιν της Αρχαιολογίας και κατάληψιν των ποιητών και συγγραφέων".

Στον πρόλογο του πρώτου τόμου σημειώνει: "... φιλολογήσας όλους σχεδόν τους Ποιητάς και Συγγραφείς, και Μυθογράφους, παλαιούς τε και νέους, έκρινα εύλογον να συνάξω όλην εκείνην την διεσπαρμένην ύλην, και να συντάξω το έργον, όσον δυνατόν εντελέστερον, και εύκολον να γένη και επιτομή δια παράδοσιν. Επειδή, Νέοι, δεν έχομεν ουδεμίαν τοιαύτην βίβλον διδακτικήν, μεθοδικήν, και σύντομον μόνον δια παράδοσιν, ως έχουσιν οι Ευρωπαίοι όλων των μαθήσεων, αρχόμενοι από του αλφαβηταρίου...". (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)