Όμιλος ΕΛΠΕ: Υψηλή κερδοφορία στο β’ τρίμηνο σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον
384208
Οικονομία

Όμιλος ΕΛΠΕ: Υψηλή κερδοφορία στο β’ τρίμηνο σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον

Βελτίωση του ισολογισμού παρά τα χαμηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης της τελευταίας πενταετίας

Ισχυρή κερδοφορία με θετικές ταμειακές ροές και βελτίωση ισολογισμού, παρά τα χαμηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης της τελευταίας πενταετίας

Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA διαμορφώνονται στα 130 εκατ. ευρώ και τα αντίστοιχα καθαρά κέρδη στα 33 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας θετικές επιδόσεις για ακόμη ένα τρίμηνο.

Ουσιαστική βελτίωση του ισολογισμού

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 1,4 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι, ενώ και ο Συντελεστής Μόχλευσης περιορίστηκε στο 37%, σημειώνοντας επιπλέον πτώση σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο, με τον ισολογισμό του Ομίλου να ενδυναμώνεται περαιτέρω.

Σημειώνεται ότι μετά το τέλος του Β’ τριμήνου, ο Όμιλος προχώρησε σε αποπληρωμή διεθνούς ομολόγου 325 εκατ. ευρώ, έκδοσης 2014 με κουπόνι 5,25%, του σχεδιασμού για αριστοποίηση της κεφαλαιακής του δομής και δεδομένης της βελτίωσης των συνθηκών στις κεφαλαιαγορές και της απόδοσης των υφιστάμενων ομολογιών του, εξετάζει το ενδεχόμενο νέας ομολογιακής έκδοσης εντός του 2019, αναλόγως συνθηκών αγοράς.

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ: Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων ανήλθαν στα 69 εκατ. ευρώ (-50%), λόγω κυρίως της σημαντικής υποχώρησης των διεθνών περιθωρίων. Η απόδοση λευκών προϊόντων διατηρήθηκε στα επίπεδα του 84%.
ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ: Η αύξηση πωλήσεων Πολυπροπυλενίου διαμόρφωσε σε ιστορικό υψηλό τα Συγκρίσιμα EBITDA του Β’ Τριμήνου στα 28 εκατ. ευρώ (+3%).
ΕΜΠΟΡΙΑ: Τα EBITDA της Εμπορίας για το Β’ Τρίμηνο 2019 ανήλθαν σε 36 εκατ. ευρώ (+44%), επηρεασμένα από την 4 εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, με τη συγκρίσιμη κερδοφορία να βελτιώνεται σε σχέση με πέρυσι. Στην Εγχώρια Εμπορία, οι όγκοι πωλήσεων παρέμειναν σταθεροί, με τα EBITDA Β’ τριμήνου να διαμορφώνονται στα 21 εκατ. ευρώ (+81%). Στη Διεθνή Εμπορία σημειώθηκε αύξηση όγκων πωλήσεων κατά 3%, με τα EBITDA στα 15 εκατ. ευρώ (+12%).

Ανδρέας Σιάμισιης: Ασφάλεια, ορθή εταιρική δομή, ανταγωνιτικότητα και ανάπτυξη 

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Ανδρέας Σιάμισιης, δήλωσε ότι «τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου 2019, δείχνουν ότι ο Όμιλος ΕΛΠΕ είναι σε θέση να εμφανίζει θετικά αποτελέσματα και να διατηρεί ισχυρές ταμειακές ροές, ακόμη και όταν το διεθνές περιβάλλον διύλισης δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό. Αυτό, επιβεβαιώνει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας για επενδύσεις στις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου, παράλληλα με την τεχνική αναβάθμιση των διυλιστηρίων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και την έμφαση στην προϊοντική και γεωγραφική διαφοροποίηση. Ιδιαίτερα, εάν ληφθεί υπόψη και η βελτίωση του περιβάλλοντος που παρατηρήθηκε μετά το τέλος του τριμήνου, έχουμε βάσιμες προσδοκίες για άλλη μια θετική χρονιά για τον Όμιλο».


Όπως ανέφερε, η νέα διοίκηση, έχει θέσει ως πρωταρχικούς στόχους, την ασφάλεια στη λειτουργία των μονάδων, τον εκσυγχρονισμό των δομών και της εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου, την περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και την ανάπτυξη με ταχύτερους ρυθμούς σε νέες αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται και αξιολογούνται όλες οι στρατηγικές επιλογές στις βασικές δραστηριότητες και αγορές, αλλά και οι εξελίξεις σε κλάδους όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και το Φυσικό Αέριο.

«Για άλλη μια φορά, θα ήθελα να ευχαριστήσω δημοσίως τα στελέχη και το προσωπικό του Ομίλου, γιατί, με τη δική τους καθημερινή προσπάθεια και αφοσίωση στον κοινό στόχο, συντελούν ώστε η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ να συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων επιχειρήσεων στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, με θετικό αποτύπωμα για την κοινωνία και τις τοπικές οικονομίες» ανέφερε ο κ. Σιάμισιης.

Καλή λειτουργία διυλιστηρίων και αντιμετώπιση προβλημάτων

Τα αποτελέσματα τριμήνου κρίνονται πολύ καλά, δεδομένης της σημαντικής επιδείνωσης του διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης και μια σειρά από άλλους εξωγενείς παράγοντες που επιδείνωσαν το επιχειρησιακό περιβάλλον σε σχέση με την τελευταία πενταετία.

​ Η καλή λειτουργία των διυλιστηρίων, η ιστορικά υψηλότερη επίδοση του κλάδου των Πετροχημικών, καθώς και η συνεχιζόμενη μείωση του κόστους δανεισμού, οδήγησαν σε θετικά αποτελέσματα και ταμειακές ροές για τον Όμιλο, που επιβεβαιώνουν την δυναμική του ως κορυφαία εταιρία. Τα διεθνή περιθώρια σύνθετων διυλιστηρίων Μεσογείου διαμορφώθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, με σημαντικά προβλήματα στον εφοδιασμό αργού πετρελαίου από τη Ρωσία προς την Ευρώπη και τα περισσότερα προϊόντα να καταγράφουν μειωμένα περιθώρια σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

 ​Σε αυτό το περιβάλλον, η ευελιξία των διυλιστηρίων του Ομίλου ΕΛΠΕ για κατεργασία διαφόρων τύπων αργού πετρελαίου, καθώς και η αξιοποίηση ευκαιριών στην αγορά ελαφρύτερων τύπων αργού επέτρεψαν για άλλη μία φορά τον απρόσκοπτο εφοδιασμό των μονάδων και τη λειτουργία τους με τον πλέον συμφέροντα τρόπο, διατηρώντας αμετάβλητα, σε σχέση με πέρυσι, τα υψηλά επίπεδα παραγωγής (3,7 εκατ. τόνοι) και πωλήσεων, που ανήλθαν στους 4,1 εκατ. τόνους. Υψηλά παραμένει το ποσοστό εξαγωγών για τον Όμιλο, με 57% των πωλήσεων να κατευθύνονται σε αγορές του εξωτερικού, επιβεβαιώνοντας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών διυλιστηρίων.

Σε ό,τι αφορά την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, η μόλυνση μεγάλων ποσοτήτων ρωσικού αργού στον αγωγό Druzhba, που τροφοδοτεί χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, διατάραξε τον εφοδιασμό ρωσικού αργού για μεγάλο διάστημα στο Β’ Τρίμηνο. Σαν αποτέλεσμα, επηρεάστηκαν σημαντικά, όχι μόνο η διαθεσιμότητα και οι τιμές αργών Urals, αλλά και αυτές άλλων τύπων αργού (κυρίως υψηλού θείου) που χρειάστηκε να συμπληρώσουν τον εφοδιασμό πολλών διυλιστηρίων στην περιοχή. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τα αδύναμα περιθώρια στα περισσότερα προϊόντα, οδήγησαν τα περιθώρια σύνθετων διυλιστηρίων σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Βελτίωση επιδόσεων από εμπορική εκμετάλλευση

Αυξημένη ήταν η συνεισφορά των κλάδων Εμπορίας και Πετροχημικών στα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου, με τα Πετροχημικά να σημειώνουν ιστορικό υψηλό Συγκρίσιμων EBITDA στα 28 εκατ. ευρώ. Οι επιδόσεις των εμπορικών εταιρειών παρουσίασαν επίσης βελτίωση, ενώ συνεχίστηκε και η μείωση του κόστους δανεισμού (-17%) καθώς υλοποιούνται οι ενέργειες αναχρηματοδότησης.

Σε ό,τι αφορά τα δημοσιευμένα καθαρά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα ΔΠΧA, ανήλθαν σε €75 εκατ., επηρεασμένα κατά 59 εκατ. ευρώ και από τα λογιστικά κέρδη λόγω της επίπτωσης των αυξημένων τιμών πετρελαίου στην αποτίμηση αποθεμάτων. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα αποτελέσματα το 2019 ενσωματώνουν, όπως προβλέπεται από την 1/1/2019, τις επιπτώσεις του νέου προτύπου ΔΠΧA 16 που αφορά στις μισθώσεις πρατηρίων κυρίως, αλλά και λοιπών παγίων και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες του Ομίλου.

Νέα καύσιμα ναυτιλίας

Αναφορικά με τις επικείμενες αλλαγές στις προδιαγραφές των ναυτιλιακών καυσίμων από 1ης Ιανουαρίου 2020 (ΙΜΟ 2020), εξέλιξη που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την παγκόσμια βιομηχανία διύλισης τα τελευταία χρόνια, το σύστημα διύλισης ΕΛΠΕ είναι σε ετοιμότητα να καλύψει τις ανάγκες της ελληνικής ναυτιλιακής αγοράς με υψηλής ποιότητας καύσιμα, προγραμματίζοντας τη σταδιακή μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας εντός του Δ’ Τριμήνου 2019.

Είναι ενδεικτικό ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα διεξήχθησαν εκτεταμένες δοκιμές νέων μιγμάτων αργών πετρελαίων στον Ασπρόπυργο, με ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα, τόσον αναφορικά με την ποιότητα και τις προδιαγραφές του νέου προϊόντος μαζούτ 0,5%, όσο και τη διακίνησή του.

Αύξηση ζήτησης στο πετρέλαιο θέρμανσης

Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίμων το Β’ Τρίμηνο 2019 ανήλθε στα 1,6 εκατ. τόνους (+4%), κυρίως λόγω αυξημένης κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης τον Απρίλιο, ενώ η ζήτηση καυσίμων κίνησης κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με τα περσινά.

Η ζήτηση αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων κατέγραψε νέα αύξηση 9%, στους 1,2 εκατ. τόνους, κυρίως λόγω αυξημένης κατανάλωσης πελατών διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας, με όλες τις επιμέρους κατηγορίες να σημειώνουν άνοδο.

Άλλες σημαντικές εξελίξεις

Όσον αφορά τον κλάδο Έρευνας και Παραγωγής υδρογονανθράκων, στις 27 Ιουνίου 2019 υπεγράφησαν οι Συμβάσεις Μίσθωσης για τις δύο θαλάσσιες περιοχές ‘Δυτικά Κρήτης’ και ‘Νοτιοδυτικά Κρήτης’ (Total 40% - Operator, ExxonMobil 40%, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 20%) και αναμένεται η κύρωσή τους από το ελληνικό Κοινοβούλιο για την έναρξη των ερευνητικών εργασιών. Παράλληλα, κατά το Β’ Τρίμηνο συνεχίστηκαν οι προγραμματισμένες περιβαλλοντικές μελέτες και ερευνητικές εργασίες σε άλλες παραχωρήσεις στη Δ. Ελλάδα.

Επιπλέον στις 26 Ιουλίου 2019, η ELPEDISON BV, στην οποία ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετέχει με ποσοστό 50%, ολοκλήρωσε την εξαγορά ποσοστού 24,22% στην ELPEDISON Α.Ε. από τους ομίλους ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ, έναντι τιμήματος 20 εκατ. ευρώ σε μετρητά. Πλέον, η ELPEDISON BV κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ELPEDISON Α.Ε..

Τέλος, στις 7 Αυγούστου 2019, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ και εξέλεξε τους κ.κ. Ιωάννη Παπαθανασίου ως Μη Εκτελεστικό Πρόεδρο και τον Ανδρέα Σιάμισιη ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα