Μπαίνει τέλος  στα σενάρια για αύξηση των τελών κυκλοφορίας το 2020.

 Σύμφωνα με πληροφορίες οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα πληρώσουν τα ίδια τέλη όπως και το 2019. Τα τέλη διαφοροποιούνται ανάλογα με το έτος πρώτης κυκλοφορίας αλλά και τους εκπεμπόμενους ρύπους.

 Έτσι, στα τέλη κυκλοφορίας του 2020 που θα κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου διαμορφώνονται ανάλογα με τα κυβικά και το έτος πρώτης κυκλοφορίας ως εξής:

     Από 22 – 1.230 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν έως το 2000

    Από 22- 1.260 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν από 2001 έως 2005.

    Από 22 έως 1.380 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν από 2006 έως 2010.

 Για τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές ρύπων.

 Η εξόφληση των τελών θα γίνεται μέσω τραπεζών, μέσω e-banking ή στα ΕΛΤΑ.

 Σημειώνεται ότι τα  τέλη κυκλοφορίας θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου και η πληρωμή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου.