Attica Bank: Αύξηση καταθέσεων κατά 16% το α' εξάμηνο του 2019
attica_bank
Οικονομία

Attica Bank: Αύξηση καταθέσεων κατά 16% το α' εξάμηνο του 2019

Αυξημένες κατά 16% εμφανίζονται οι καταθέσεις της Attica Bank κατά το α' εξάμηνο του 2019, ενώ σημαντικά μειωμένος εμφανίζεται ο δείκτης δανείων, καθώς από 99,2% που βρισκόταν στις 30 Ιουνίου 2018, πλέον ανέρχεται στο 64,9%.

Ταυτόχρονα, μείωση της τάξης 9% παρουσιάζουν τα έξοδα και οι αμοιβές προσωπικού σε σχέση με το α' εξάμηνο 2018, ενώ ο ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Ratio) αυξήθηκε σε 37,2% έναντι 33,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην επίδοση της Αttica Bank:

- Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 6.840 εκατ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς στις 30 Ιουνίου 2018 ανέρχονταν στα 6.815 εκατ. ευρώ.

- Τα Αποτελέσματα από Πράξεις του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου ανήλθαν σε συνολικά 6,6 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2019, επηρεασμένα θετικά από τα κέρδη που προέκυψαν από την πώληση των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου
(συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού ανακυκλωθέντος στα αποτελέσματα αποθεματικού).

- Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσιάζουν ποσοστιαία μείωση της τάξης του 9% σε σύγκριση με το εξάμηνο του 2018.

- Τα γενικά λειτουργικά έξοδα παρουσιάζουν μείωση 36% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο. Εάν εξαιρεθεί το κονδύλι των ενοικίων για τη συγκριτική περίοδο στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16, η μείωση των λειτουργικών εξόδων ανέρχεται σε 22%.

- Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε ποσοστό 15,2%.
attica1_2
attica1_2


Τα βασικά σημεία του ισολογισμού

- Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,4 δισ. ευρώ.

- Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ και παρέμειναν στα ίδια σχεδόν επίπεδα σε σχέση με την 31.12.2018. Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για την περίοδο ανήλθαν σε 64 εκατ. ευρώ περίπου.

- Οι σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 266 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά το εξάμηνο 2019, οι συνολικές προβλέψεις ανήλθαν σε 14,9 εκατ. ευρώ αποτελούμενες από προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ύψους 13,2 εκατ. ευρώ, για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του χαρτοφυλακίου FVTOCI ύψους 8,2 εκατ. ευρώ, ενώ η αναστροφή των προβλέψεων απομείωσης στοιχείων εκτός ισολογισμού και χρεογράφων ανήλθε σε 6,5 εκατ. ευρώ.

Το αντίστοιχο ποσό για τη συγκριτική περίοδο ανήλθε σε 21 εκατ. ευρώ, αποτελούμενο από προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών καθώς και εκτός ισολογισμού στοιχεία ύψους 21,4 εκατ. ευρώ και αναστροφή πρόβλεψης για χρεόγραφα ύψους 0,4 εκατ. ευρώ.

- Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Ratio) ανέρχεται σε 37,2% (2018:33,5%), ενώ η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Cash Coverage Ratio) από τις συνολικές προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις, ανέρχεται σε 32,8% (2018:34%) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

- Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,4 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 16% σε σχέση με την 30.06.2018.

- Ο δείκτης δανείων και προκαταβολών σε πελάτες (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις ανήλθε σε 64,9% για τον Όμιλο, οριακά μειωμένος σε σχέση με την 31.12.2018 και σημαντικά μειωμένος σε σχέση με την 30.06.2018 (99,2%).Ο Δείκτης Δανείων (προ προβλέψεων) προς Καταθέσεις για τον Όμιλο ανήλθε σε 76,1% κατά την 30.06.2019 και εμφανίζεται μειωμένος έναντι της συγκριτικής χρήσης (2018: 80,9%).

Η δήλωση της διοίκησης

Τα αποτελέσματα της Attica Bank στο πρώτο εξάμηνο του 2019 παραμένουν θετικά, επιβεβαιώνοντας την συνεχή προσπάθεια που καταβάλλει η Διοίκηση.

Ειδικότερα, κατά το α’ εξάμηνο του 2019, ο Όμιλος συνέχισε να βελτιώνει την ρευστότητά του, καθώς αυξήθηκαν τα υπόλοιπα των καταθέσεων σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2018 κατά 16%. Αυτό οδήγησε στη μείωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις από 99,2% σε 64,9% μέσα σε ένα έτος.

Όσον αφορά στα νέα δάνεια, το πρώτο εξάμηνο του 2019 εκταμιεύθηκαν περίπου €64 εκατ. και η Attica Bank συνεχίζει την προσπάθειά της να διευρύνει τη θέση της στην αγορά.

Αναφορικά με την κερδοφορία, το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 9% ετησίως σε επαναλαμβανόμενη βάση. Η συνεχιζόμενη μείωση του λειτουργικού κόστους καθώς και τα σημαντικά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις αντιστάθμισαν τα μειωμένα έσοδα κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου.

Η Τράπεζα ολοκληρώνει με επιτυχία την φάση της εξυγίανσης του ισολογισμού της και είναι έτοιμη να μπει στην φάση της ουσιώδους ανάπτυξης.

Η Τράπεζα έχει πλέον ανακτήσει την εμπιστοσύνη του καταθετικού κοινού και προετοιμάζεται για τη συστηματική αύξηση των χορηγήσεων. Η επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας, η φοροελάφρυνση και η άρση των περιορισμών στην προσδοκώμενη κίνηση των κεφαλαίων αναμένεται ότι θα ενισχύσουν την εγχώρια ζήτηση και κατ’επέκταση τη ζήτηση για κεφάλαια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θέσει ως στόχο την αύξηση του μεγέθους της Τράπεζας σε συνδυασμό με την πλήρη εξυγίανση του Ισολογισμού και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της.

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα