Ασφαλιστικό: Το ύψος των νέων συντάξεων με βάση τις εισφορές
BROYTSIS
Οικονομία

Ασφαλιστικό: Το ύψος των νέων συντάξεων με βάση τις εισφορές

Το νέο Ασφαλιστικό εµπεριέχει αποσύνδεση από εισόδηµα, έτη, κατώτατο µισθό, έκπτωση εισφορών από το φορολογητέο εισόδηµα και ευελιξία επιλογής εισφορών.
Οι νέες εισφορές θα εφαρµοσθούν από τις αρχές του 2020 για όλους τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τους αυτοαπασχολούµενους επιστήµονες και τους αγρότες, ενώ τελειώνει η σχέση εισφορών και εισοδήµατος. Το νέο σύστηµα δεν θα έχει σχέση µε τα χρόνια ασφάλισης. Η κατώτερη υποχρεωτική κατηγορία από 185,18 ευρώ πάει στα 210 ευρώ.
Ο ασφαλισµένος θα µπορεί να επιλέγει σε ποια κατηγορία θα ασφαλιστεί, υπολογίζοντας και αντίστοιχη σύνταξη. Ο κάθε επαγγελµατίας θα µπορεί να επιλέγει ελεύθερα κατηγορία. Επίσης, υπάρχει πρώτη βαθµίδα ασφαλίστρων για νέους επιστήµονες.
Ειδικότερα:
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ:
Αν την ίδια στιγµή, κατά τη δικηγόρο Ολυµπία Νικολοπούλου, έχουν συµπληρωθεί τόσο οι ελάχιστες απαιτούµενες από τη συνταξιοδοτική νοµοθεσία ηµέρες ασφάλισης όσο και η ηλικία, µιλάµε για θεµελίωση.

ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Από την ηµέρα που υπάρχει θεµελιωµένο δικαίωµα υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης, ώστε να χορηγηθεί η σύνταξη.
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ:
Κατατίθεται σε ενιαία ηλεκτρονική φόρµα στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, µε τους κωδικούς του TAXISnet. Οι ασφαλισµένοι που συµπληρώνουν την αίτηση συνταξιοδότησης ηλεκτρονικά µπορούν να ενηµερώνονται επίσης ηλεκτρονικά. Ακόµη, δικαιούνται να λάβουν προσωρινή σύνταξη άµεσα, µε ποσό που θα προσεγγίζει το ποσό της οριστικής. Επίσης, δεν θίγονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Κατατίθεται στην αρµόδια περιφερειακή υπηρεσία συντάξεων του τελευταίου φορέα στον οποίο υπαγόταν ο ασφαλισµένος. Για τους µισθωτούς αρµόδιο είναι το υποκατάστηµα του τόπου κατοικίας. Για τους αυτοαπασχολούµενους και τους ελεύθερους επαγγελµατίες αρµόδιο είναι το υποκατάστηµα της έδρας της δραστηριότητας.
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
Το πλέον κρίσιµο σηµείο καθορίζεται από τη σειρά προτεραιότητας, την πληρότητα του φακέλου και τις ορθές προσυνταξιοδοτικές διαδικασίες. Πολλές περιπτώσεις ολοκληρώνονται ύστερα από 1,5 µε 2 χρόνια. Στη διαδοχική ξεπερνούν και τα 4 έτη. Η συνταξιοδότηση επισπεύδεται µόνο για σοβαρό λόγο. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ:
Ολοι έχουν το δικαίωµα προσωρινής σύνταξης, εκτός εάν έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυµούν να τους χορηγηθεί. Οι προσωρινές συντάξεις χορηγούνται εντός 2 έως 6 µηνών, κατά µέσο όρο. Η προσωρινή σύνταξη κινείται από 384 έως 768 ευρώ. Αν υποβληθεί ηλεκτρονικά, λόγω γήρατος υπολογίζεται στο 80% του ποσού της οριστικής .
ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ:
Είναι η διαίρεση των αποδοχών από 01/01/2002 µέχρι και την παραµονή της αίτησης συνταξιοδότησης διά του συνολικού χρόνου ασφάλισης της ίδιας περιόδου. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ:
Πώς υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη όταν ένας ασφαλισµένος δεν έχει χρόνο ασφάλισης ή έχει λίγο πριν από το 2002; Αν δεν υπάρχει χρόνος ασφάλισης τουλάχιστον πέντε ετών από την 1η Ιανουαρίου για τον υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών αναζητείται χρόνος και κατά το χρονικό διάστηµα πριν από το 2002 και µέχρι τη συµπλήρωση έως πέντε ετών ασφάλισης.
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ:
Για τη χορήγηση της πλήρους εθνικής σύνταξης 384 ευρώ χρειάζονται 20 έτη ασφάλισης. Ακόµη µόνιµη και νόµιµη διαµονή 40 ετών. Για κάθε 1 έτος λιγότερο ασφάλισης µειώνεται κατά 1/40. Στα 15 έτη ασφάλισης, η εθνική πέφτει στα 345,60 ευρώ. Επίσης, στόχος είναι να εκδίδονται όλες οι συντάξεις ψηφιακά. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΧΡΕΗ:
Οσοι χρωστούν στον ΟΑΕΕ µπορούν να πάρουν σύνταξη αν οι οφειλές τους από ασφαλιστικές εισφορές δεν ξεπερνούν τα 20.000 ευρώ. Τη λαµβάνουν µε παρακράτηση από τη σύνταξη σε 40 µηνιαίες δόσεις. Αν ξεπερνούν τα χρέη τα 20.000 ευρώ, πληρώνεται το επιπλέον ποσό εντός διµήνου και ξεκινάει η καταβολή της σύνταξης.
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ:
Οσοι εργάζονται θα λαµβάνουν το 70% της σύνταξης.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ:
Εργαζόµενος ο οποίος εργάζεται ως µισθωτός αλλά και ως ελεύθερος επαγγελµατίας, θα έχει παράλληλη ασφάλιση όπως και σήµερα, αλλά θα πάρει µεγαλύτερη σύνταξη. Εισερχόµεθα σε περιβάλλον ανταποδοτικότητας. Μιας δίκαιης αντιµετώπισης του Ασφαλιστικού.
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ:
Το µόνο ποσό που είναι βεβαιωµένο είναι ό,τι έχει προκύψει στην τελευταία απόφαση του ΣτΕ από τις 4/10/2019 και µετά, όσον αφορά τις κύριες συντάξεις και τη βελτίωση της ανταποδοτικότητας, αλλά και τις επικουρικές συντάξεις που έχουν κοπεί πάνω από τα 1.300 ευρώ.


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Τι εισφορές θα πληρώνω στο νέο Ασφαλιστικό;

Θα υπάρχει πλήρης αποσύνδεση από το εισόδηµα, τα έτη ασφάλισης και τον κατώτατο µισθό. O πρωθυπουργός δήλωσε ότι η πρόταση της κυβέρνησης «φέρνει κάτι τελείως διαφορετικό. Ενα νέο, καινοτόµο, απλό, πολύ απλό, και κυρίως αποτελεσµατικό σύστηµα».
Στον Νόµο Κατρούγκαλου δεν είχα έκπτωση από το φορολογητέο στις εισφορές µου. Τώρα τι έρχεται;

Θα υπάρχει έκπτωση εισφορών από το φορολογητέο εισόδηµα.

∆ηλαδή, θα έχω πλήρη και ελεύθερη επιλογή εισφορών;

Θα υπάρχει ελευθερία και ευελιξία στην επιλογή εισφορών. Τι θα ισχύει για τους νέους ασφαλισµένους; Μείωση φόρου-εισφορών σε όλους κατά τα πέντε πρώτα έτη.
Οµως οι εισφορές σε νέους και παλαιούς αυξάνονται… Το σύνολο εισφορών και φόρου πριν και τώρα θα είναι µικρότερο. Πώς γίνεται αυτό;

Στους παλαιούς ο φόρος έως 10.000 ευρώ εισοδήµατος πάει από το 22% στο 9% και στους νέους από το 11% στο 4,5%. Η διαφορά της µείωσης του φόρου φέρνει και µικρότερη φορολογία και εισφορές στο σύνολο.  Πάµε, δηλαδή, σε µικρότερο σύνολο φόρου και εισφοράς σε όλους!

Οι εισφορές αγροτών; Παραµένουν οι ίδιες για το 2020. Τι καινούργιο φέρνει για τους νέους ο νέος νόµος;

Τα οφέλη των ελαφρύνσεων δεν θα ισχύουν µόνο για επιστήµονες αλλά και για τον νέο επαγγελµατία, όπως τον ηλεκτρολόγο ή τον αυτοαπασχολούµενο.

Το πρωί εργάζοµαι ως µισθωτός και το απόγευµα ως επαγγελµατίας. Τι πληρώνω;

Εισφορές µισθωτού το πρωί και επαγγελµατία το απόγευµα.

Με το καθεστώς Κατρούγκαλου οι εισφορές όχι µόνο δεν υπολογίζονταν, αλλά µετρούσαν επιπλέον και ως εισόδηµα... Αυτό τελειώνει.

∆ηλαδή, θα αυξηθούν και κύριες και επικουρικές;

Ασφαλώς. Επικουρικές και κύριες σε σύνολο άνω των 1.300 ευρώ. Και κύριες άνω των 30 ετών µε αναπροσαρµογή των συντελεστών ανταπόδοσης.

Τι καθυστερούµενα έχουν λαµβάνειν οι συνταξιούχοι; Η χορήγηση-επιστροφή των καθυστερούµενων ισχύει από δηµοσιεύσεως της απόφασης του ΣτΕ, δηλαδή από 4/10/2019. Για την περίοδο από την 4η Οκτωβρίου και µέχρι την έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης, τα αναδροµικά της σύνταξης θα υπολογιστούν µε τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, τα οποία αναµένεται να θεσµοθετηθούν τον ερχόµενο Ιανουάριο.

Αλλάζουν και τα ποσοστά ποινής εργασίας των συνταξιούχων;

Η παρακράτηση σύνταξης από το 60% γίνεται απόδοση στο 70%. Οι αυξήσεις των συντάξεων πότε έρχονται;

Οι αυξήσεις των συντάξεων µαζί µε τα αναδροµικά από 4 Οκτωβρίου, ηµεροµηνία απόφασης του ΣτΕ, έρχονται τον Φεβρουάριο ή το αργότερο τον Μάρτιο.

Τι να περιµένουµε στις αυξήσεις σε κύρια και επικουρική;

Οι νέες κύριες συντάξεις θα υπολογιστούν µε τα µεγαλύτερα ποσοστά και όσοι έχουν από 30 έτη και η αύξησή τους θα κυµαίνεται ανάλογα µε τον µισθό και τα έτη ασφάλισης. Ωφεληµένοι θα είναι όσοι θα έχουν πάνω από 35 έτη και αποδοχές άνω των 1.700 ευρώ.

Υπάρχει περικοπή σε συντάξεις;

Απολύτως καµία.

Τι γίνεται µε τις νέες επικουρικές;

Θα έχουµε νέες επικουρικές µόνο σε νέους εργαζοµένους.

Θα έχουµε και µείωση φόρων συντάξεων;

Ασφαλώς, αφού το α’ κλιµάκιο από το 22% πέφτει στο 9%.

Πάµε σε χορήγηση σύνταξης µε επικουρική και Εφάπαξ µαζί;

Οδηγούµαστε εκεί. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «είναι µεγάλο πρόβληµα. Θα κινηθούµε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να αντιµετωπίσουµε αυτή τη µεγάλη εκκρεµότητα, την οποία παραλάβαµε».

Οδηγούµαστε σε σύστηµα δίκαιες εισφορές - δίκαια σύνταξη;

Ακριβώς. Ο κ. Μητσοτάκης έχει πει ότι «πάµε σε ένα σύστηµα το οποίο θα είναι απλό και δίκαιο».

Πόση θα είναι η αύξηση στην κύρια σύνταξη;

Οι σηµερινοί συντελεστές του Νόµου Κατρούγκαλου κόβουν κατά 10% µετά τα 30 έτη ασφάλισης τη σύνταξη... Εδώ έχουµε τις µεγαλύτερες µειώσεις συντάξεων. Η επιλογή είναι να αυξηθούν 10% ή πάνω από 10% οι συντελεστές αναπλήρωσης µετά τα 33-35 έτη ή και µετά τα 37 έτη, ώστε να υπάρξει κίνητρο για µεγάλη σύνταξη µεν, αλλά µε ανάλογη αύξηση των ετών εργασίας.

Τι γίνεται µε τον επανυπολογισµό των συντάξεων;

Το υπουργείο Εργασίας τονίζει ότι «ο επανυπολογισµός των συντάξεων δεν θα οδηγήσει σε καµία περίπτωση σε µείωσή τους και ότι τα επόµενα χρόνια, η ροπή των συντάξεων θα είναι µόνο προς τα πάνω. Είναι δεδοµένο ότι ο επανυπολογισµός δεν πρόκειται να δηµιουργήσει αρνητικά αποτελέσµατα. Αντιθέτως, θα έχει µόνο θετικά. ∆εν εξετάζεται κάποια αλλαγή στα λιγότερα χρόνια εργασίας (κάτω των 30-35 ετών), αλλά µια λογική αύξησης σε συντάξεις, όπου αυτό είναι εφικτό.

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα