Οι 20 αλλαγές στον νόμο Κατσέλη
566757
Οικονομία

Οι 20 αλλαγές στον νόμο Κατσέλη

Οι νέες προϋποθέσεις για ένταξη, η αύξηση του ποσού διαγραφής και η κατάργηση της ακροαματικής διαδικασίας

Τί ισχύει για πιστωτές, εγγυητές ή συνοφειλέτες, πώς θα διενεργείται η αυτοψία και το χρονικό περιθώριο για αντίκρουση των ισχυρισμών

Οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά την α’ κατοικία είναι ραγδαίες… Πέραν του γεγονότος ότι η προστασία θα είναι έως τα τέλη Απριλίου, πληροφορίες αναφέρουν ότι έρχονται αλλαγές στον Νόµο Κατσέλη. Οι αλλαγές που κυοφορούνται, σύµφωνα µε πληροφορίες, θα είναι:

1. Η αύξηση του ποσού διαγραφής, χωρίς εµπράγµατες εγγυήσεις, από 20.000 ευρώ σήµερα σε 50.000 ευρώ.

2. Η κατάργηση της ακροαµατικής διαδικασίας στις εκκρεµείς υποθέσεις.

3. Το δικαίωµα επαναπροσδιορισµού όχι µόνο στον οφειλέτη αλλά και στην τράπεζα.

4. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία και την έναρξή της, θα προηγείται οπωσδήποτε αίτηση του οφειλέτη, η οποία θα κατατίθεται επί ποινή απαραδέκτου στο Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κατοικία του, άλλως τη συνήθη διαµονή του. Στην αίτηση θα αναφέρονται α) η περιουσιακή κατάσταση του ιδίου και της συζύγου και τα πάσης φύσεως εισοδήµατά τους, β) οι απαιτήσεις των πιστωτών, γ) υπάρχουσες µεταβιβάσεις εµπραγµάτων δικαιωµάτων του στα ακίνητα πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης, δ) δήλωση ότι δίνει άδεια σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυµα που εµπλέκεται να προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων του.

5. Στην αίτηση θα µπορεί να ζητάει µερική ή ολική διαγραφή ή ρύθµιση χρεών ή την επικύρωση σχεδίου διευθέτησης των οφειλών του.

6. Θα απαιτείται έγγραφο της ∆ΟΥ στην οποία ανήκει και στην οποία θα διαπιστώνονται οι φορολογικές του τακτοποιήσεις των τελευταίων πέντε χρήσεων προ της υποβολής της αίτησης. Επίσης, ότι δεν προκύπτει εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα ή, αν προκύπτει δήλωση εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα, τι ύψος έχει.

7. Θα απαιτείται πιστοποιητικό της γραµµατείας του αρµόδιου Ειρηνοδικείου ότι δεν έχει κατατεθεί άλλη αίτηση από τον ίδιο οφειλέτη ή, σε περίπτωση υποβολής της, τα στοιχεία της και η διαδικαστική πορεία της.

8. Απαραίτητα επικυρωµένο αντίγραφο προηγούµενων αιτήσεων που έχει υποβάλει ο ίδιος οφειλέτης.

9. Ακόµη, επικυρωµένα αντίγραφα κάθε πρόσφορου δηµόσιου εγγράφου, από τα οποία να προκύπτει η διαδικαστική πορεία τους.

10. Η αίτηση µαζί µε τα έγγραφα επιδίδονται µέσα σε προθεσµία 15 ηµερών προς τους πιστωτές, τους εγγυητές και τους συνοφειλέτες αυτού που οφείλει.

11. Αν κάποιος από τους παραλήπτες είναι εγκατεστηµένος στην αλλοδαπή, η προθεσµία παρατείνεται ως προς όλους τους παραλήπτες σε 60 ηµέρες.

12. Πιστωτές, εγγυητές ή συνοφειλέτες εγκατεστηµένοι στην αλλοδαπή κλητεύονται µε συστηµένη επί αποδείξει αποστολή της αίτησης και των συνηµµένων της, η οποία ενεργείται µε επιµέλεια της γραµµατείας του αρµόδιου Ειρηνοδικείου.

13. Παρατηρήσεις, αντιρρήσεις, ενστάσεις, µέσα επίθεσης και άµυνας των πιστωτών, εγγυητών ή συνοφειλετών κατατίθενται επί ποινή απαραδέκτου το αργότερο σε 120 µέρες από την κατάθεση της αίτησης. Μέσα στην ίδια προθεσµία κατατίθεται και κάθε αποδεικτικό µέσο που επικαλούνται οι πιστωτές, εγγυητές ή συνοφειλέτες.

14. Ο πολίτης σε 135 ηµέρες από την κατάθεση της αίτησης δικαιούται να καταθέσει προσθήκη µε την οποία αντικρούει ισχυρισµούς που προβλήθηκαν το πρώτον µε τις προτάσεις, ή προσκοµίζει αποδεικτικά µέσα για την αντίκρουση ισχυρισµών που προβάλλονται µε το σηµείωµα.

15. Με την κατάθεση της προσθήκης του αιτούντος κλείνει ο φάκελος της δικογραφίας και διαβιβάζεται στον ειρηνοδίκη που καθορίζεται µε πράξη του διευθύνοντος το αρµόδιο Ειρηνοδικείο.

16. Προφορική συζήτηση δεν διενεργείται, εκτός αν ο ειρηνοδίκης κρίνει απολύτως αναγκαία τη διεξαγωγή µαρτυρικών καταθέσεων ή την παροχή διευκρινίσεων από τους διαδίκους.

17. Πραγµατογνωµοσύνη ή αυτοψία διατάσσονται µε πράξη του ειρηνοδίκη, που κοινοποιείται ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων.

18. Η απόφαση που εκδίδεται επί της αίτησης περιλαµβάνει συνοπτική αιτιολογία για τους λόγους απόρριψης ή παραδοχής της.

19. Εναντίον της απόφασης που εκδίδεται δεν χωρούν τακτικά ή έκτακτα ένδικα µέσα.

20. Προσοχή! Πιστωτές, εγγυητές ή συνοφειλέτες που παραλείφθηκαν από το δικόγραφο µπορούν να ασκήσουν τριτανακοπή.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» στις 1/2

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα