655776
Οικονομία

Οδηγός για σύνταξη το 2020 με εξαγορά χρόνου

Τα «Π» παρουσιάζουν όλες τις προϋποθέσεις, τον νέο ασφαλιστικό, το κόστος και τον τρόπο πληρωμής

Η Ολυμπία Νικολοπούλου και ο Δημήτρης Μπούρλος δίνουν απαντήσεις σε όλα τα καυτά ερωτήματα και εξηγούν ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα των ενδιαφερομένων

Χιλιάδες εργαζόμενοι επιθυμούν να βγουν σε σύνταξη κάνοντας χρήση των πλασματικών ετών. Ο νέος ασφαλιστικός νόμος παρέχει σημαντικές δυνατότητες, υπό προϋποθέσεις τις οποίες πολλοί μπορούν να εκμεταλλευθούν.

Η διάταξη Βρούτση έχει ως εξής:
Όπου για την αναγνώριση πλασματικών ετών απαιτείται η καταβολή εισφοράς από τον ασφαλισμένο, θα καταβάλλεται για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου το ποσό που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Πανομοιότυπο σύστημα ισχύει και για τους μισθωτούς με τον συνυπολογισμό της εισφοράς εργοδότη και εργαζομένου. Ωστόσο, όπως ορθώς τονίζει η δικηγόρος Ολυμπία Νικολοπούλου, «όσοι επαγγελματίες θέλουν να εξαγοράσουν χρόνο πρέπει αρχικά να διαλέξουν ασφαλιστική κλάση και μετά να προχωρήσουν».

Στον τομέα της εξαγοράς, ο Δημήτρης Μπούρλος αναφέρει ότι «για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων ασφάλισης, όπου υπάρχει η ρητή αναφορά καταβολής εισφοράς, η αναγνώριση επιτυγχάνεται με την πληρωμή από τον ασφαλισμένο του ποσού που αντιστοιχεί στις εισφορές κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς, για κάθε μήνα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης. Πόσο κοστίζει, όμως, αυτή η εισφορά; Ερώτημα πολλών, που πρέπει να απαντηθεί.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ. Η κ. Νικολοπούλου τονίζει ότι «στους μισθωτούς, η εισφορά υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα της πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς στο ποσό χρημάτων που πληρώνει και ο εργαζόμενος αλλά και ο εργοδότης».

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ. Εδώ ο κ. Μπούρλος τονίζει ότι «για αγρότες αυτοαπασχολούμενους και επαγγελματίες σε κάθε μήνα ασφάλισης πληρώνεται η εισφορά την οποία έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης. Δηλαδή, ασφαλιστική κλάση επί τους μήνες εξαγοράς».

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ. Εδώ έχουμε τα εξής: Κατ’ αρχάς, καταγράφεται το ποσό εξαγοράς και πληρώνεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις όσοι είναι και οι μήνες που αναγνωρίζονται. Αν πληρωθεί όλο το ποσό εφάπαξ, υπάρχει έκπτωση 2% για κάθε χρόνο εξαγοράς. Να τονιστεί ότι η α’ δόση πληρώνεται, όπως τονίζει η κ. Νικολοπούλου, έως το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της απόφασης, ενώ, αν υπάρξει μη πληρωμή της δόσης, ισχύει ο προβλεπόμενος τόκος.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Αν ο εργαζόμενος επιλέξει να μην πληρώσει χρήματα, αλλά να του παρακρατείται μέρος της σύνταξης, τότε θα του κρατάει ο ΕΦΚΑ κάθε μήνα από τη σύνταξη το 1/4 του ποσού, έως ότου εξοφλήσει τα οφειλόμενα.

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ. Η αναγνώριση και η εξαγορά των πλασματικών ετών ασφάλισης, τονίζει ο κ. Μπούρλος, αφορά όσους μπορούν με τα επιπλέον χρόνια να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης αναδρομικά και σύμφωνα με διατάξεις των νόμων του 2010, του 2011 και του 2012, για τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας, και να αποχωρήσουν νωρίτερα από την αγορά εργασίας. Επίσης, ενδιαφέρει, κατά την κ. Νικολοπούλου, όσους ασφαλισμένους θα χρησιμοποιήσουν τα πλασματικά έτη για να συμπληρώσουν 40 έτη ασφάλισης και με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους να καταθέσουν τα χαρτιά τους για συνταξιοδότηση.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ. Τι ίσχυε με τον Νόμο Κατρούγκαλου το 2019; Ο νόμος τότε όριζε ότι «από την 1η Ιανουαρίου 2019 οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες είχαν μείωση του κόστους εξαγοράς των πλασματικών ετών, επειδή μειώθηκε κατά 6,67% το ασφάλιστρο για την κύρια σύνταξή τους υπέρ ΕΦΚΑ, από το 20% στο 13,33%. Όσοι είχαν διακόψει τη δραστηριότητά τους και δεν είχαν εισόδημα ή ήταν μισθωτοί το προηγούμενο έτος μπορούσαν να εξαγοράσουν χρόνο με βάση υπολογισμού τον κατώτατο μισθό (586 ευρώ) μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2019 -χωρίς, δηλαδή, αλλαγές σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο- και με 650 ευρώ μετά την 1η Φεβρουαρίου 2019, όταν και αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός. Τώρα επιλέγουν την ασφαλιστική κλάση της αρεσκείας τους.

ΔΗΜΟΣΙΟ. Το κόστος εξαγοράς των πλασματικών ετών για τους δημοσίους υπαλλήλους το 2019 υπολογιζόταν στο 16,67% επί των συντάξιμων αποδοχών τους, ενώ το 2020 αυξάνεται με τον Νόμο Κατρούγκαλου στο 20%, όπως ισχύει και για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Να τονιστεί ότι ο εργαζόμενος καταβάλλει το κόστος και των δικών του εισφορών και των εργοδοτικών. Δηλαδή, κατά τον κ. Μπούρλο, «δημόσιοι υπάλληλοι που θέλουν να κάνουν χρήση πλασματικών χρόνων ασφάλισης θα υπολογίσουν το κόστος που πρέπει να πληρώσουν με βάση το συνολικό ασφάλιστρο εργαζομένου και εργοδότη το έτος της αναγνώρισης».

7657657

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις αναγνώρισης, κατά την κ. Νικολοπούλου, είναι οι εξής:
î Στρατιωτική θητεία
î Γονική άδεια
î Εκπαιδευτική άδεια
î Χρόνος σπουδών
î Αναγνώριση τέκνων
î Κενός χρόνος

Δικαιούνται να αναγνωρίσουν πλασματικά έτη ασφαλισμένοι για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1ης Ιανουαρίου 1993 και μετά, που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους και την πραγματοποίηση 40 ετών ή 12.000 ημερών ασφάλισης.
Μέχρι πότε μπορεί να υποβάλει ένας ασφαλισμένος αίτηση αναγνώρισης πλασματικών ετών και πού; Η αίτηση, κατά νόμο, μπορεί να υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες ΕΦΚΑ οποτεδήποτε, ακόμα και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης. Η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο του συνόλου των εισφορών κλάδου σύνταξης (εργοδότη και ασφαλισμένου) για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης. Οι εισφορές υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς.

89878

Η πληρωμή του ποσού της εξαγοράς γίνεται:

α) Εφάπαξ, μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης, με έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς. Εξαγορά χρόνου που υπολείπεται του ενός έτους δεν τυγχάνει έκπτωσης.

β) Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται (τόσες δόσεις όσοι οι μήνες που αναγνωρίζονται). Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το ποσό αυτής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.

γ) Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης, το ποσό εξαγοράς παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση ποσού ίσου με το 25% του ποσού της σύνταξης. Σύμφωνα με τους ειδικούς του Ασφαλιστικού, υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις εργαζομένων που μπορούν να βγουν άμεσα.

Στο Δημόσιο:
1. Ανδρες και γυναίκες, µητέρες και πατέρες ανηλίκων.
2. Τρίτεκνοι με 25 ή 35 έτη ασφάλισης.
3. Παλαιοί ασφαλισμένοι που έχουν κατοχυρώσει όλες τις προϋποθέσεις -ιδίως την τριετία 2010-2012-, συν την 25ετία, συν ανήλικο παιδί.
4. Προϋπόθεση να συµπληρώνουν το όριο ηλικίας και να θεµελιώνουν δικαίωµα για συνταξιοδότηση. Ο δρόμος, λοιπόν, είναι ανοιχτός!

Αναλυτικά, το θέμα έχει ως εξής:

ΟΣΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΑΝ ΤΟ 2010. Άνδρες που θέλουν πλήρη σύνταξη και συμπλήρωσαν τα 65 έτη το 2018 και έχουν 25ετία το 2010. Αυτοί βγαίνουν µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 66 ετών. Για μειωµένη σύνταξη, υπάλληλοι γεννηµένοι το 1959 που συµπλήρωσαν 25ετία το 2010 µπορούν να συνταξιοδοτηθούν φέτος µε µειωµένη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών. Γυναίκες που θέλουν πλήρη σύνταξη και είναι 60 ετών το 2017, με 25ετία το 2010, µπορούν να πάρουν πλήρη σύνταξη στα 62 και 8 µήνες. Το νέο όριο ηλικίας συµπληρώνεται εντός του 2019. Γυναίκες με μειωµένη σύνταξη, γεννηµένες το 1964, που συµπλήρωσαν 25ετία το 2010, µπορούν να πάρουν µειωµένη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών φέτος.

ΟΣΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΑΝ ΤΟ 2011. Ανδρες και γυναίκες, αν είναι 61 ετών το 2017 και με 25ετία το 2011, παίρνουν πλήρη σε ηλικία 63 ετών και 3 µηνών. Ανδρες και γυναίκες που γεννήθηκαν το 1963 και με 25ετία το 2011 µπορούν να πάρουν µειωµένη σύνταξη σε ηλικία 56 ετών, φέτος. ΟΣΟΙ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΑΝ ΤΟ 2012. Ανδρες και γυναίκες για πλήρη σύνταξη, αν είναι 63 ετών το 2017, με 25ετία το 2012, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 64 ετών και 6 µηνών. Ανδρες και γυναίκες με μειωµένη, αν γεννήθηκαν το 1961 και συµπλήρωσαν 25ετία το 2012, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 58 ετών φέτος.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 35ΕΤΙΑ

Αφορά υπαλλήλους, άνδρες και γυναίκες, που έχουν συµπληρώσει 25ετία το 2010, το 2011 ή το 2012, με 35, 36 ή 37 έτη ασφάλισης.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟ 2010. Ασφαλισµένοι γεννηµένοι το δεύτερο εξάµηνο του 1959, με 25 έτη το 2010, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 59 ετών και 6 µηνών µε πλήρη σύνταξη.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟ 2011. Ασφαλισμένοι με 25ετία µέχρι το 2011, µε 36 έτη ασφάλισης, δικαιούνται σύνταξης.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟ 2012. Ασφαλισµένοι 59 ετών το 2017, με 25ετία το 2012 και 37 έτη σήµερα, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 60 ετών και 2 µηνών µε πλήρη σύνταξη.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 40 ΕΤΗ
Όσοι έχουν 40 έτη ασφάλισης µέχρι την υποβολή της αίτησης µε πραγµατικό ή πλασµατικό χρόνο και συμπληρωμένο το 62ο έτος το 2019 µπορούν να πάρουν σύνταξη. Δηλαδή, μητέρες και πατέρες µε τρία παιδιά, που είναι γεννηµένοι το 1961 και συµπλήρωσαν 23 έτη προϋπηρεσίας το 2012, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν ως τρίτεκνοι µε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών. Επίσης, γονείς ανηλίκων με 25ετία το 2012 και ανήλικο παιδί, συν το απαιτούµενο όριο ηλικίας θεµελιώνουν δικαίωµα για πλήρη σύνταξη.

*Δημοισιεύθηκε στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» στις 8/11

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα