Κοροναϊός: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν εργαζόμενοι και εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα
2876103
Οικονομία

Κοροναϊός: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν εργαζόμενοι και εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα

Πότε αλλάζουν οι όροι και μπορεί να υπάρξει αναστολή συμβάσεων εργασίας

Δικαιώματα και υποχρεώσεις στην «καραντίνα»

Οι όροι εργασίας και ο μισθός μας θα πάρουν άλλη τροπή. Η πανδημία τα αλλάζει όλα. Αλλάζουν όροι και διαδικασίες, έχουμε αναστολή συμβάσεων εργασίας, έρχονται επιδόματα και επιχειρήσεις θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας. Σήμερα στα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» καταγράφουμε όλες τις απαντήσεις με βάση τις οδηγίες της δικηγόρου Ολυμπίας Νικολοπούλου, η οποία αναλύει όλα τα νέα δεδομένα της εργασιακής καραντίνας.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα ισχύουν τα μέτρα;
Δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους έξι μήνες.

Πόση ώρα θα είναι η απασχόληση;
Ο εργοδότης μπορεί, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης.

Κάθε εργαζόμενος πόσο μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο;
Δύο εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα.

Πώς θα γίνεται αυτό;
Ο τρόπος οργάνωσης εργασίας θα γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του εργοδότη;
Υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του. Επίσης, στο τέλος κάθε μήνα o εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Μπορεί να γίνει μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου;
Ο εργοδότης του οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ή τελεί υπό απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του μπορεί να μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας.

Τα 800 ευρώ δικαιούνται όσοι έχουν αποχωρήσει από την εργασία τους οικειοθελώς ή μη από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020


Οι επιχειρήσεις του ομίλου που θα εφαρμόσουν το μέτρο σε τι υποχρεούνται;
Να διατηρήσουν, συνολικά, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν πριν από τη μεταφορά.

Ισχύει ακυρότητα καταγγελιών σύμβασης εργασίας και αναστολή συμβάσεων;
Οι εργοδότες υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Αν γίνουν, είναι άκυρες. Ημερομηνία έναρξης η 18η Μαρτίου 2020.

Αναστολή μπορεί να γίνει;
Όσες πλήττονται σημαντικά μπορούν να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται.

Πόσο διαρκεί;
Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι έναν μήνα. Οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της ρύθμισης αυτής απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

Όσες κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, τι πρέπει να ακολουθήσουν;
Να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.

Τι δικαιούνται οι εργαζόμενοι;
Δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυση 800 ευρώ. Τα 800 ευρώ δικαιούνται επίσης οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ιδίους.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη;
Ναι! Και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Στα ασφαλιστικά;
Η δαπάνη της πλήρους ασφαλιστικής τους κάλυψης υπολογίζεται επί των ονομαστικών μισθών τους. Επίσης, η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Πώς θα λαμβάνεται το επίδομα των 800 ευρώ;
Ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην «ΕΡΓΑΝΗ», στην οποία δηλώνει τους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην υπεύθυνη δήλωση και τους εργαζομένους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί, από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τους ιδίους είτε με οικειοθελή αποχώρηση του εργαζομένου.

Αν οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα δεν υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση, τι γίνεται;
Αποκλείονται από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο. Οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον εργαζόμενο, και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στην «ΕΡΓΑΝΗ».

Ισχύει το ίδιο και με τους εργαζομένους της μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης;
Ναι. Και οι εργαζόμενοι μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης θα δικαιούνται το ίδιο επίδομα, καθώς και αυτοί δεν θα λαμβάνουν αποδοχές από τον εργοδότη τους.

Μπορούν κάποιοι να εξαιρεθούν;
Εξαιρούνται όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως, όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια, όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας και οι εργαζόμενοι των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων. Κλείνει η επιχείρηση με ευθύνη του εργοδότη.

Ποιες οι αποδοχές του εργαζομένου;
Ο εργοδότης υποχρεούται στη χορήγηση του συνόλου των αποδοχών στον εργαζόμενο.

Πώς πληρώνεται η άδεια ειδικού σκοπού;
Τα 2/3 πληρώνονται από τον εργοδότη και το 1/3 από το κράτος. Για κάθε 3 μέρες άδεια ειδικού σκοπού, ο εργαζόμενος θα παίρνει 1 επιπλέον ημέρα αδείας, που θα αφαιρείται από την κανονική του άδεια.

Πώς ενημερώνει ο εργοδότης την «ΕΡΓΑΝΗ» για ωράριο, υπερεργασία και υπερωρίες;
Μέσω του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Εκεί συγκεντρώνονται όλα! Μπορεί ο εργοδότης να επιβάλλει την τηλεργασία;
Μπορεί.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» στις 28/3

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα