4ετ
Οικονομία

Κοροναϊός - Τριάντα ερωτήσεις και απαντήσεις για τα μέτρα στήριξης

Τι περιλαμβάνει το πακέτο της κυβέρνησης και τι αλλάζει σε μισθούς, δώρα, επιδοτήσεις, εργασία, επιταγές και δάνεια

Τα «Π» παραθέτουν τον τελικό κατάλογο των µέτρων στήριξης που θα εφαρµοστούν λόγω της κρίσης µε τον κορονοϊό. Μέσα από 30 ερωτήσεις-απαντήσεις, µισθωτοί, εργοδότες και ελεύθεροι επαγγελµατίες έχουν έναν πλήρη οδηγό κινήσεων, δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, ενώ ταυτόχρονα αναφέρονται τα νέα δεδοµένα σε µισθούς, ∆ώρα, επιδοτήσεις, εργασία, επιταγές και δάνεια.

1. Ποιοι ενισχύονται από τις παρεµβάσεις της κυβέρνησης;

Κάθε επιχείρηση ή εργοδότης που πλήττεται από την κρίση.

2. Ποιος καθορίζει τις επιπτώσεις;

Το υπουργείο Οικονοµικών, µε βάση αντικειµενικά στοιχεία.

3. Ποια είναι αυτά;

Τζίρος, ΦΠΑ-ΕΦΚΑ, εισφορές και τραπεζικές συναλλαγές.

4. Για πόσο εφαρµόζεται το µέτρο;

Για έναν µήνα, µε δυνατότητα παράτασης, εφόσον δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση.

5. Τι χαρακτήρα έχει το µέτρο;

Είναι προσωρινό, έκτακτο και αναγκαίο για τη δηµόσια υγεία.

6. Θα συγκρατήσει τις απολύσεις;

Και τις απολύσεις και τις καταχρηστικές πρακτικές.

7. Πόσο θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις;

Θα βοηθήσει σε µείωση των λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων που πλήττονται. Θα τους παράσχει την ευκαιρία να αντέξουν τις συνέπειες της κρίσης.

8. Σε πόσες φάσεις θα πληρωθούν τα 800 ευρώ και το ∆ώρο Πάσχα;

Η έκτακτη αποζηµίωση των 800 ευρώ και το ∆ώρο Πάσχα θα πληρωθούν σε δύο φάσεις. Για όσες επιχειρήσεις δεν επλήγησαν, θα καταβληθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη. Οι λοιποί σε δύο δόσεις. Αναλυτικά το ∆ώρο Πάσχα θα καταβληθεί:

-Εως 30 Ιουνίου για τις επιχειρήσεις τους είτε µε κρατική εντολή είτε επειδή πλήττονται σηµαντικά, βάσει ΚΑ∆. Έως τις 30 Ιουνίου ο εργοδότης απαλλάσσεται από την επιβολή διοικητικών ή άλλων κυρώσεων, δεν ισχύει όµως το ίδιο εάν υπερβεί την καταληκτική ηµεροµηνία.
-Εως τη Μεγάλη Τετάρτη 15 Απριλίου για τις εταιρείες που λειτουργούν κανονικά και δεν έχει ανασταλεί η λειτουργία τους.
-Μέχρι τις 10 Απριλίου σε επιπλέον 108.000 εργαζόµενους στα νοσοκοµεία και τα Κέντρα Υγείας της χώρας, σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, σε εργαζόµενους στο ΕΚΑΒ και στον ΕΟ∆Υ, καθώς και σε όσους υπηρετούν στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας.

567


9. Πώς θα καταβληθούν τα ποσά αποζηµίωσης;

Σε πρώτη φάση σε εργαζοµένους από επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή µέχρι 15 Μαρτίου και σε δεύτερη φάση σε εργαζοµένους σε επιχειρήσεις που είναι σε αναστολή λειτουργίας µε το δεύτερο κύµα περιορισµών, δηλαδή από 15 Μαρτίου, όπως και σε εργαζοµένους που θα έχουν αναστολή σύµβασης εργασίας έως 31 Μαρτίου και για έναν µήνα. Αναλυτικά, µέχρι τις 10 Απριλίου θα εισπράξουν την αποζηµίωση εργαζόµενοι και επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή µε κρατική εντολή, ενώ οι υπόλοιποι που θα αρχίσουν να εγγράφονται από 1ης Απριλίου θα πάρουν τα χρήµατα σταδιακά και έω ς 30 Απριλίου.

10. Το ύψος του επιδόµατος θα µεταβάλλεται ανάλογα µε τη σύµβαση εργασίας;

Οχι! Τα 800 ευρώ θα τα πάρει και ο εργαζόµενος µε πλήρη αλλά και µε µερική απασχόληση, εφόσον τελεί σε καθεστώς αναστολής εργασίας. Τα 800 ευρώ καλύπτουν τον χρόνο από 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου.

11. Τι ισχύει µε τους εργαζοµένους που βρίσκονται σε κανονική άδεια;

Σε αυτούς δεν επιτρέπεται να έχουν µεταβολή της εργασιακής τους κατάστασης, όπως αναστολή σύµβασης ή καταγγελία σύµβασης ή µετατροπή της από πλήρους σε µερικής απασχόλησης.

12. Με το έκτακτο δώρο στις κατηγορίες που ανακοινώθηκαν;

Περίπου 108.000 εργαζόµενοι σε νοσοκοµεία και ΕΚΑΒ θα λάβουν, για πρώτη φορά µετά από χρόνια, ∆ώρο Πάσχα τον Απρίλιο. Το κόστος ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ.

13. Υπάρχει άλλη δυνατότητα της επιχείρησης;

Μπορεί να θέτει το 50% του προσωπικού της σε καθεστώς προσωπικού ασφαλείας. Και αυτό µε δύο εβδοµάδες εργασίας τουλάχιστον, για να αποφευχθεί η διασπορά του κορονοϊού.

14. Προβλέπεται και µεταφορά προσωπικού;

Επιτρέπεται από µια εταιρεία σε άλλη, εφόσον και οι δύο ανήκουν στον ίδιο όµιλο ή στον ίδιο εργοδότη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει επιβληθεί σε µία εκ των δύο ή περισσότερων δραστηριοτήτων το µέτρο της αναστολής λειτουργίας λόγω κορονοϊού.

15. Πώς και σε ποιους θα µειωθούν τα ενοίκια των επαγγελµατικών χώρων και της πρώτης κατοικίας;

Αφορά τους επιχειρηµατίες και τους εργαζοµένους στις επιχειρήσεις που έκλεισαν µε κρατική εντολή. Συγκεκριµένα, στην επαγγελµατική µίσθωση στην οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα µέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται µε την κρίση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού µισθώµατος για τους µήνες Απρίλιο και Μάιο 2020.

Πώς καλύπτονται φορολογικά μισθωτοί και επιχειρήσεις, τι ισχύει για τα κεφάλαια κίνησης και σε ποιες περιπτώσεις η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε εκπτώσεις στους λογαριασμούς


16. Ισχύει και για µισθωτούς η µείωση του ενοικίου;

Ισχύει και στην περίπτωση µισθωτών για τις συµβάσεις µίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες µισθωτής είναι εργαζόµενος σε επιχείρηση που έχει ανασταλεί προσωρινά η σύµβαση εργασίας. Απαιτείται ο εργαζόµενος να συνδεόταν µε σχέση εργασίας µε την επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης εφαρµογής των ειδικών και έκτακτων µέτρων περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται µε την κρίση.

17. Φορολογικά πώς καλύπτονται οι µισθωτοί;

∆ίδεται αναστολή πληρωµής βεβαιωµένων οφειλών προς την Εφορία για 4 µήνες, τονίζει η δικηγόρος Ολυµπία Νικολοπούλου, «µε δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εµπρόθεσµα. Με τα µέτρα των 800 ευρώ, την ασφαλιστική κάλυψη και την αναστολή βεβαιωµένων οφειλών για 4 µήνες και έκπτωση 25% όλοι οι µισθωτοί σε σχέση εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου, µε πλήρη ή µερική ή εκ περιτροπής απασχόληση».

18. Πόσες επιχειρήσεις καλύπτονται και πώς καλύπτονται φορολογικά;

Καλύπτονται, µε διαφορετικά σχήµατα, περίπου 800.000 επιχειρήσεις. Προβλέπεται αναστολή καταβολής ΦΠΑ και δόσεων βεβαιωµένων οφειλών προς την Εφορία. Για τις δόσεις βεβαιωµένων οφειλών προς την Εφορία µηνός Απριλίου παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν πληρωθούν εµπρόθεσµα. Αν οι υποχρεώσεις ΦΠΑ καταβληθούν εµπρόθεσµα, το 25% του ποσού τους συµψηφίζεται µε πάσης φύσεως µελλοντικές φορολογικές οφειλές.

19. Πώς θα προσδιορίζεται το ύψος της ενίσχυσης;

Θα προσδιορίζεται -τυποποιηµένα- µε βάση τη µεταβολή της τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης, λαµβάνοντας υπόψη και άλλα χαρακτηριστικά της. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εγγραφούν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε (myBusinessSupport) έως 10 Απριλίου 2020.

20. Τι έρχεται σε επιστήµονες και επαγγελµατίες;

Πέραν των 600 ευρώ από το εκπαιδευτικό επίδοµα, έρχονται 800 ευρώ από τον µήνα Μάιο.

21. Πότε αρχίζει η πληρωµή;

Η πρώτη δόση των 400 ευρώ µετά τις 15 Απριλίου και τα πρώτα 200 ευρώ τον Μάιο.

22. Τι γίνεται µε τα επιχειρηµατικά δάνεια;

Ο κρατικός προϋπολογισµός αναλαµβάνει την αποπληρωµή των επιτοκίων των ενήµερων επιχειρηµατικών δανείων για τους µήνες Απρίλιο έως και Ιούνιο. Επιπρόσθετα οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε τρίµηνη αναστολή πληρωµής των επιχειρηµατικών δανείων για όσες επιχειρήσεις βρίσκονται εντός της περιµέτρου προστασίας.

23. Θα δοθεί παράταση για τις επιταγές;

∆όθηκε παράταση αποπληρωµής των επιταγών για 75 ηµέρες.

24. Με τα κεφάλαια κίνησης τι θα γίνει;

Θα δοθεί από το κράτος το ποσό του 1 δισ. ευρώ για παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις, ώστε στις αρχές Μαΐου να δοθούν τα πρώτα δάνεια κίνησης για την επανέναρξη δραστηριότητας.

25. Πώς θα διευκολυνθούν τα δάνεια;

Οι τράπεζες θα διευκολύνουν την πληρωµή δόσεων των ενήµερων δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

26. Τι ισχύει µε τη ∆ΕΗ;

Έχουµε κατάργηση της πάγιας χρέωσης για όλους τους καταναλωτές, έκπτωση 5 ευρώ για όσους λαµβάνουν ηλεκτρονικό λογαριασµό και επιπλέον 8% για τους ευάλωτους πελάτες και για καταναλώσεις πάνω από 2.000 κιλοβατώρες.

27. Για πόσο θα ισχύουν τα µέτρα;

Ισχύουν από τις 26 Μαρτίου και για τρεις µήνες.

28. Ποιοι είναι οι ευάλωτοι πελάτες;

Η έκπτωση 8% αφορά πελάτες κατηγορίας Β’ και Γ’, δηλαδή ηλικιωµένους άνω των 70 ετών και άτοµα σε µηχανική υποστήριξη, που δεν εντάσσονται στο ΚΟΤ. Οι ευάλωτοι πελάτες-δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου συνεχίζουν να τιµολογούνται µε τα ειδικά προνοµιακά τιµολόγια και µεγάλες εκπτώσεις.

Ο πλήρης κατάλογος με τις παρεμβάσεις του Μαξίμου για να αντιμετωπιστεί η κρίση που πυροδοτεί η πανδημία του κορονοϊού


29. Η έκπτωση 5 ευρώ για ποιους ισχύει;

Για όλους τους πελάτες e-bill, παλαιούς και νέους. Η ∆ΕΗ καλεί όλους τους καταναλωτές να εγγραφούν από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή τους στην υπηρεσία e-bill και να επωφεληθούν τόσο από τις απλοποιηµένες διαδικασίες όσο και από την έκπτωση στους λογαριασµούς τους.

30. Το όφελος των νοικοκυριών ποιο είναι;

Η έκπτωση 8% ισχύει για νοικοκυριά και επιχειρήσεις χαµηλής τάσης µε κατανάλωση πάνω από 2.000 KWh, ώστε να µην επιβαρυνθούν από τις υψηλές καταναλώσεις για όσο διάστηµα παραµείνουν στο σπίτι µε τις οικογένειές τους, αλλά και για τις επιχειρήσεις που αυτή την περίοδο δοκιµάζονται.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» στις 4/4

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα