Ελληνική Ενωση Επιχειρηματιών: Ετσι θα αλλάξουμε το οικονομικό μοντέλο της Ελλάδας
photo-apo-sinantisi-02
Οικονομία

Ελληνική Ενωση Επιχειρηματιών: Ετσι θα αλλάξουμε το οικονομικό μοντέλο της Ελλάδας

Στοχευμένα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, φοροελαφρύνσεις, ενίσχυση πρωτογενούς τομέα και επαναβιομηχανοποίηση - Ολες οι προτάσεις της Ε.ΕΝ.Ε για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης του COVID-19

Με σκοπό τη στήριξη των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τον περιορισμό της επικείμενης ύφεσης και της ανεργίας, η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε) παρουσίασε ένα πλέγμα βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προτάσεων.


«Είναι κρίσιμο, παράλληλα με την διαχείριση των άμεσων επιπτώσεων της κρίσης, να καταρτιστεί ένα συντεταγμένο σχέδιο προκειμένου να χτίσουμε μία οικονομία παντός καιρού. Να μετασχηματιστεί το σημερινό εύθραυστο παραγωγικό μας μοντέλο», δήλωσε σχετικά ο Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, πρόεδρος της ΕΕΝΕ, δράττοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία να συγχαρεί την πολιτεία για την αποφασιστικότητα, τη μεθοδικότητα και την αποτελεσματικότητα που επέδειξε στο χειρισμό της κρίσης της πανδημίας του κορωναϊού.

Θεωρώντας πως είναι ευθύνη όλων να θωρακιστεί η χώρα για το μέλλον, έγκαιρα και αποφασιστικά, ώστε να μπορεί να σταθεί ανταγωνιστική στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον τονίζει πως θα πρέπει να υπάρχει στόχευση στο αναπτυξιακό μοντέλο της Ελλάδας σε επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, στην ανασύνταξη του πρωτογενή τομέα και της βιομηχανίας, και όλο το φάσμα της παραγωγής, λέγοντας μάλιστα πως δεν πρέπει η οικονομία να εξαρτάται αποκλειστικά από τον μαζικό τουρισμό.
apostolopoulos-vasilis-iatriko-eene_2

«Στόχος θα πρέπει να είναι να μειώσουμε την εξάρτηση της οικονομίας από τον μαζικό τουρισμό και την μαζική εστίαση, και να στραφούμε σε μία υψηλής ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας ‘οικονομία της φιλοξενίας’. Το ζητούμενο παραμένει, μία Ελλάδα εξωστρεφής, ψηφιακή, που θα αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό της, και θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της έρευνας και της τεχνολογίας. Μία Ελλάδα που κατακτά διαρκώς νέες αγορές στην Ευρώπη και τον κόσμο. Αυτό είναι το πρόταγμα που πρέπει να υπηρετήσουμε, ιδιώτες και πολιτεία στην πρωτοφανή κρίση που αντιμετωπίζουμε, ατομικά και συλλογικά, προκειμένου να διασφαλίσουμε το αύριο με όραμα και ευθύνη απέναντι στις νεότερες γενιές», υπογράμμισε.


ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κεντρική θέση της ΕΕΝΕ είναι να περιοριστεί, όσον το δυνατόν περισσότερο, η επιδότηση-βοήθεια σε προβληματικές ή έστω ζημιογόνες επιχειρήσεις, ενώ τα κίνητρα που θα δοθούν θα πρέπει να είναι ανάλογα με τη συνεισφορά στο ΑΕΠ (οριακοί, marginal φόροι, ασφαλιστικές εισφορές). Να επιδοτηθούν η εργασία και όχι η ανεργία, οι ανοιχτές επιχειρήσεις και όχι οι κλειστές, να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις που θέλουν με δυναμισμό να ανακτήσουν νέο έδαφος, και όχι απλά αυτές που θέλουν να αποζημιωθούν για το χαμένο.

Οι προτάσεις της ΕΕΝΕ λαμβάνουν υπόψιν τις κρατούσες συνθήκες, τους βασικούς άξονες που κινείται το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και το ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικών και δεσμεύσεων και αναπτύσσονται πάνω σε τρεις παραδοχές:

α) Η επίδραση του κορωναϊού στην απασχόληση σίγουρα θα είναι μεσοπρόθεσμη (4-18 μήνες περίπου) και όχι μόνο βραχυπρόθεσμη (2-4 μήνες). Ως εκ τούτου αντίστοιχα με τα μεσοπρόθεσμα ευρωπαϊκά μέτρα για αύξηση ρευστότητας (διετίας και πλέον), τα μέτρα της κυβέρνησης μπορούν να είναι και μεσοπρόθεσμα.

β) Η δημοσιονομική πειθαρχία σε περίοδο κρίσης, προϋποθέτει και την κινητροδότηση ώστε να μην μειωθεί η φοροαποδοτικότητα πέραν της αναμενόμενης. Δηλαδή, τα κίνητρα πρέπει να είναι ανάλογα με τη συνεισφορά στην αύξηση του ΑΕΠ (οριακοί, marginal φόροι, ασφαλιστικές εισφορές).

3o_eene_workshop_exostrefeias

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΕΞΥΠΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
Οσον αφορά τα Βραχυπρόθεσμα-Μεσοπρόθεσμα Μέτρα προτείνεται:
Φορολογία νομικών προσώπων: η πριν την κρίση του κορωναϊού προγραμματισμένη μείωση φορολογίας από το 24% στο 20% να δοθεί στο φετινό εισόδημα στις επιχειρήσεις που δεν προχώρησαν σε απολύσεις και συγκράτησαν -κατά το δυνατό- τον κύκλο εργασιών τους. To μέτρο αυτό, εκτός από επιβράβευση των επιχειρήσεων που θα κρατήσουν τα δημόσια έσοδα στα ίδια ή μέσα στα αναμενόμενα επίπεδα, θα τονώσει και τη ρευστότητά τους και τη δυναμική τους. Μέτρο πιο αποτελεσματικό από το αντίστοιχο της μείωσης της προκαταβολής φόρου.

Η (όποια) μείωση ασφαλιστικών εισφορών θα πρέπει να υλοποιηθεί όχι μόνο μεσοπρόθεσμα, αλλά να είναι ακόμη πιο γενναία για τις επιχειρήσεις με τις ως άνω προϋποθέσεις.
Τα μέτρα αυτά προτείνονται για το 2020 και κατόπιν μπορεί να αποσυρθούν εκτός και εάν αποδεδειγμένα μπορούν να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Στα Μακροπρόθεσμα Μέτρα η ΕΕΝΕ προτείνει δύο στρατηγικές επιλογές ενίσχυσης:
α) της αγροτικής παραγωγής και της συναφούς βιομηχανικής μεταποίησης των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα. O καίριος αυτός τομέας μετασχηματίζεται ραγδαία μέσω νέων ψηφιακών εφαρμογών σε όλο τον κόσμο και προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες και προοπτικές για νέους ανθρώπους για δημιουργία και πρόοδο.

β) της επανα-βιομηχανοποίησης του ιστού της οικονομίας μας. Συγκεκριμένα, μία «έξυπνη» βιομηχανοποίηση που να βασίζεται στα τελευταία εργαλεία ψηφιοποίησης και τεχνητής νοημοσύνης σε συνδυασμό με επιθετική εξωστρέφεια άμεσης σύνδεσης με τις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου.

Μιλώντας σχετικά, ο Κρίστιαν Χατζημηνάς Α’ αντιπρόεδρος τη ΕΕΝΕ είπε πως η Ενωση  ήδη  έχει αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών, που ξεκίνησαν πριν την κρίση του COVID-19, αναδεικνύοντας επιτυχημένα παραδείγματα ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
«Κυρίως αυτών που κρατώντας τον κορμό της παραγωγής τους στην Ελλάδα και κάνοντας τολμηρά βήματα με ταυτόχρονη βιομηχανική εγκατάσταση και συνεργασίες στις διεθνείς αγορές έδειξαν έμπρακτα το δρόμο σχετικά με το προς τα πού και πώς πρέπει να αλλάξουμε το οικονομικό μας μοντέλο, ώστε να αυξηθεί η επιχειρηματική μας επικράτεια και οι ευκαιρίες ανάπτυξης». 

2_χατζημηνας


Πρόσθεσε μάλιστα πως η Ελλάδα διαθέτει πολλούς επιστήμονες, μηχανικούς και γενικότερα έμψυχο προσωπικό με μεγάλες δεξιότητες. «Πολλοί όμως εξ’ αυτών κατευθύνθηκαν προς το εξωτερικό, ή, εξ’ ανάγκης προς άλλους κλάδους ασύνδετους με τις δεξιότητές τους, όπου προφανώς υπήρχε μεγάλη ζήτηση ή καλύτερες συνθήκες σε σχέση με ένα βιομηχανικό περιβάλλον που βασιζόταν στα παλαιά πρότυπα και όχι στις νέες τεχνολογίες», παρατήρησε.Η ΕΕΝΕ προτείνει, να δοθούν συγκεκριμένα και ισχυρότερα κίνητρα ώστε να στραφεί το εργατικό και επιστημονικό έμψυχο δυναμικό προς την αγροτική παραγωγή (και της συναφούς υψηλής προστιθέμενης αξίας μεταποιητικής παραγωγής) και στην έξυπνη επαναβιομηχανοποίηση της χώρας. «Αυτό σημαίνει ότι τα προγράμματα ΕΣΠΑ και η Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα πρέπει να εστιαστεί κυρίως προς αυτούς τους τομείς, στη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάταξης της παραγωγής. Αυτό προϋποθέτει, προσθέτως και συνδυαστικά, κίνητρα μετεγκατάστασης σε μη αστικές περιοχές, επανεκπαίδευση στις τελευταίες τεχνολογίες, επιδότηση αντίστοιχου εξοπλισμού και τεχνολογίας. Τα τελευταία, βέβαια, υπάρχουν ως ένα βαθμό, αλλά η ουσία είναι να ενισχυθούν και να ενταχθούν στον κύριο κορμό των κινήτρων. Αν μη τι άλλο, η κρίση του κορωναϊού εξοικείωσε ένα μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της χώρας σε αυτές τις νέες τεχνολογίες - οι οποίες είναι οι ίδιες που θα στηρίξουν και τις προσπάθειες των επιχειρήσεων στο εξωτερικό», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση της η Ενωση.

Η ανάγκη για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο εξωστρέφειας και καινοτομίας που θα αξιοποιεί και θα κεφαλαιοποιεί έξυπνα και πολλαπλασιαστικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό της, είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Αποτελεί δε θεμέλιο λίθο για μια βιώσιμη και μακρόπνοη οικονομική ανάπτυξη, που θα δημιουργήσει στέρεες συνθήκες ευημερίας για όλους.

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα