Η ώρα των αναδρομικών έφτασε - Είκοσι ερωτήσεις και απαντήσεις για συνταξιούχους και νόμιμους κληρονόμους
ηδ
Οικονομία

Η ώρα των αναδρομικών έφτασε - Είκοσι ερωτήσεις και απαντήσεις για συνταξιούχους και νόμιμους κληρονόμους

Παραδείγματα για εργαζόμενους στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα - Τι ταμείο θα κάνουν αναλόγως του ύψους της σύνταξης

Ποιοι, πότε και ποσά αναδρομικά θα πάρουν

Η ώρα των αναδρομικών έφθασε. Ποιοι όµως τα δικαιούνται, τι γίνεται µε τους χαµηλοσυνταξιούχους και πώς θα φορολογηθούν; Απαντήσεις σε αυτά τα κρίσιµα ερωτήµατα, καθώς και σε πληθώρα άλλων, θα δώσουµε σήµερα µέσα από διευκρινίσεις. Με λίγα λόγια, θα προσπαθήσουµε να ξετυλίξουµε το κουβάρι όλων των αποριών σας.

1. Πότε θα δοθούν τα αναδροµικά 11µήνου; Τα αναδροµικά 11µήνου θα δοθούν µε τις συντάξεις του Νοεµβρίου, ενώ θα υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ ∆ηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. Παράδειγµα: Συνταξιούχος του ΙΚΑ µε κύρια σύνταξη 1.500 ευρώ θα λάβει περί τα 3.800 ευρώ, ενώ ένας συνταξιούχος του ∆ηµοσίου περί τα 3.100 ευρώ. Επίσης, ένας συνταξιούχος του ΙΚΑ µε κύρια σύνταξη 1.800 ευρώ θα λάβει περί τα 4.700 ευρώ, ενώ ένας του ∆ηµοσίου, 3.500 ευρώ.

2. Ποιος είναι ο αριθµός των συνταξιούχων που τα δικαιούνται; Σύµφωνα µε τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, ο αριθµός των συνταξιούχων είναι 1.400.000 και τα αναδροµικά θα δοθούν εφάπαξ. Αναλυτικά: Σε 350.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τοµέα, τα ποσά του 11µήνου θα αφορούν τις 2 µειώσεις: 12% στο τµήµα της κύριας σύνταξης που υπερέβαινε τα 1.300 ευρώ -Νόµος 4051/2012- και τη µείωση της κύριας σύνταξης µε κλίµακα 5%, 10%, 15%, 20% για ποσά 1.000, 1.500, 2.000 και 3.000 ευρώ στο άθροισµα κύριων και επικουρικών αντίστοιχα. Ακόµη, σε 750.000 συνταξιούχους του ∆ηµοσίου, δηλαδή τα ποσά του 11µήνου θα αφορούν τη µείωση 5%, 10%, 15%, 20% για ποσά 1.000, 1.500, 2.000 και 3.000 ευρώ στο άθροισµα κύριων και επικουρικών αντίστοιχα.

3. Ποιους αφορούν; Συνταξιούχους ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους, συνταξιούχους χηρείας, κληρονόµους των συντάξεων θανάτου και όσους, κατά τη δικηγόρο Ολυµπία Νικολοπούλου, «λάµβαναν το 11µηνο προσωρινή σύνταξη αλλά και όσους τότε συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τα 55 έτη και υπέστησαν και µείωση 40% στο ποσό της σύνταξης πάνω από τα 1.000 ευρώ».

φτυ

4. Πώς θα φορολογηθούν; Είναι ακατάσχετα, ασυµψήφιστα και δεν υπάγονται σε αναγκαστική κράτηση, κατά τον υφυπουργό Οικονοµικών, Απ. Βεσυρόπουλο.

5. Υπάρχει παγίδα στα αναδροµικά; Κατά τον καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλο, «όσοι θα λάβουν τα ποσά δεν έχουν πλέουν καµία αξίωση σε δώρα και επικουρικές».

6. Οσοι έκαναν αγωγή; Μπορούν να συνεχίσουν τη διεκδίκηση δώρων και επικουρικών.

7. Με τους χαµηλοσυνταξιούχους τι γίνεται; Οι κάτω των 1.000 ευρώ δεν θα πάρουν αναδροµικά. Ωστόσο, κάτι σχεδιάζει η κυβέρνηση για ένα έκτακτο επίδοµα.

ιρ8ι

8. Για τι ποσά αναδροµικών µιλάµε; Οσοι ανήκουν στον ιδιωτικό τοµέα, κατά τη δικηγόρο Ολυµπία Νικολοπούλου, θα εισπράξουν από 600 έως 4.500 ευρώ. Οι συνταξιούχοι του ∆ηµοσίου θα λάβουν από 1.200 έως 5.000 ευρώ. Τα ειδικά µισθολόγια, όπως οι δικαστικοί, 7.000-8.000 ευρώ, οι συνταξιούχοι ∆ΕΚΟ - τραπεζών θα λάβουν από 1.200 έως 8.000 ευρώ, οι συνταξιούχοι ελεύθεροι επαγγελµατίες θα πάρουν από 600 έως 2.600 ευρώ, ενώ οι συνταξιούχοι αυτοαπασχολούµενοι επιστήµονες θα λάβουν από 1.200 έως 6.000 ευρώ. Οι ναυτικοί από 600 έως 1.800 ευρώ. Οι ναυτικοί θα λάβουν τις επιστροφές από τη µείωση στις συντάξεις κατά 7%, αλλά και από τη µείωση του Νόµου 4093/2012. Εχουµε και υψηλότερα ποσά, που ξεπερνούν τις 7.000 ευρώ και αφορούν κυρίως συνταξιούχους µε τος ή δύο γήρατος από δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, ή συνταξιούχους του ΙΚΑ, των ∆ΕΚΟ - τραπεζών και του ∆ηµοσίου που είχαν υψηλές και πολύ υψηλές συντάξεις το 2012.

9. Όσοι παίρνουν διπλή σύνταξη; Θα λάβουν κανονικά τα αναδροµικά τους.

10. Με τους συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ τι γίνεται; ∆εν θα πάρουν αναδροµικά.

11. Οι συντάξεις χηρείας δικαιούνται αναδροµικά; ∆ικαιούνται αναδροµικά αν: α) Στο διάστηµα Ιούνιος 2015 - Μάιος 2016 ο θανών είχε κύρια ή επικουρική σύνταξη στην οποία έγινε µείωση. β) Στο 11µηνο καταβαλλόταν ήδη σύνταξη θανάτου σε σύζυγο ή/και τέκνα, οπότε τα αναδροµικά που παίρνουν σήµερα είναι αυτά που αναλογούν στις περικοπές που είχαν γίνει στις συντάξεις χηρείας κατά το επίµαχο 11µηνο.

12. Με τους κληρονόµους τι γίνεται; Αν η σύνταξη δεν έχει µεταβιβαστεί στη σύζυγο ή στα τέκνα, το δικαίωµα αναδροµικών περνάει στους νόµιµους κληρονόµους, αν έχουν κάνει αποδοχή κληρονοµιάς. Το υπουργείο Εργασίας εξετάζει να δηµιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρµα, στην οποία οι νόµιµοι κληρονόµοι θα υποβάλλουν αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις για την είσπραξη των αναδροµικών που δικαιούνται. Ακόµη, ερευνάται, εναλλακτικά, η πίστωση των ποσών απευθείας στους νόµιµους κληρονόµους που εισπράττουν τη σύνταξη λόγω θανάτου.

13. Ποιοι άλλοι παίρνουν αναδροµικά; Συνταξιούχοι µε προσωρινές συντάξεις, συντάξεις χηρείας και εργαζόµενοι συνταξιούχοι.

14. Τι φόρο θα έχουν τα αναδροµικά; Θα φορολογηθούν, σύµφωνα µε τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, ως εισόδηµα από µισθωτή εργασία.

15. Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι; Τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις για το 2015 και το 2016, ώστε να φορολογηθούν ανάλογα.

16. Τι γίνεται µε τον νέο Νόµο Βρούτση; ∆ίνει και αύξηση για άνω των 30 ετών εργασίας και αναδροµικά 14 µηνών. ∆ηλαδή, στις κύριες συντάξεις, µε βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, για 190.000 περίπου άτοµα µε περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης.

17. Πόση θα είναι η αύξηση; Κατά µέσο όρο στο 5%-6% ή στα 70-80 ευρώ τον µήνα. Προσοχή! Οι νέοι συνταξιούχοι µε 30 και άνω έτη ασφάλισης µετά τις 13 Μαΐου 2016 -διατάξεις του Νόµου Κατρούγκαλου- θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση.

18. Οσοι έχουν προσωπική διαφορά; Θα πάρουν την αύξηση πάνω από το ποσό της προσωπικής τους διαφοράς.

19. Με τους εργαζόµενους συνταξιούχους τι γίνεται; Οι αυξήσεις θα είναι στο 70% της σύνταξης και αναδροµικά, που θα αφορούν τις συντάξεις του Μαρτίου 2020 και µετά.

20. Και µε τις προσωρινές συντάξεις τι ισχύει; Όλες πηγαίνουν στο 80% για όσους κατέθεσαν αίτηση από 13/5/2016 και δεν έχει εκδοθεί ακόµα η οριστική σύνταξή τους. Μιλάµε για αυξήσεις 30-250 ευρώ και αναδροµικά από 1.150 έως 6.910 ευρώ. Η προσωρινή σύνταξη στα Ταµεία µισθωτών πάει στο 80% του µέσου µισθού του τελευταίου έτους, αντί του 50% που είχε υπολογιστεί στις αιτήσεις από 13/5/2016. Όµως στους αυτοαπασχολουµένους, τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους αγρότες, στο 70% του µέσου µηνιαίου εισοδήµατος του τελευταίου 12µήνου, αντί του 50% που είχε υπολογιστεί στις αιτήσεις από 13/5/2016.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ»

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα