«Ανάσα» στους εργαζόμενους συνταξιούχους δίνει το νέο Ασφαλιστικό - 70% αύξηση στις συντάξεις τους
φξ_2
Οικονομία

«Ανάσα» στους εργαζόμενους συνταξιούχους δίνει το νέο Ασφαλιστικό - 70% αύξηση στις συντάξεις τους

Προσοχή στις παγίδες

Οι αλλαγές, σηµαντικές. Οι επιπτώσεις, πολλές και ιδιαίτερες. Τα όρια των αλλαγών, ευδιάκριτα. Και εργαζόµενοι, λοιπόν, και συνταξιούχοι µε το 70% της σύνταξης... Το νέo Ασφαλιστικό διαµορφώνει διαφορετικές ταχύτητες εργαζόµενων συνταξιούχων, εισάγοντας διάφορες µεταβατικές περιόδους και επιµέρους ρυθµίσεις. Με νοµοτεχνική βελτίωση αυξάνεται µια από τις µεταβατικές περιόδους του νόµου, ενώ παγιώνονται 6 διαφορετικές ταχύτητες για τους συνταξιούχους που εργάζονται. Οι νέες διατάξεις αφορούν τουλάχιστον 70.000 συνταξιούχους που δουλεύουν και το δηλώνουν στα ασφαλιστικά ταµεία. Εκτιµήσεις, βέβαια, ανεβάζουν τον αριθµό των εργαζόµενων συνταξιούχων πολύ υψηλότερα, καθώς δεν είναι λίγοι όσοι στρέφονται στη... µαύρη εργασία.

Αναλυτικά:

1.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ που ξεκίνησαν να εργάζονται µετά τις 13 Μαΐου 2016 ή συνταξιοδοτήθηκαν µετά τις 13/5/2016 και εργάζονται: Είναι οι µεγάλοι κερδισµένοι των αλλαγών. Μέχρι σήµερα είχαν µείωση της σύνταξής τους κατά 60% για όσο χρονικό διάστηµα παρέµεναν στην αγορά εργασίας και ασφαλίζονταν. Η σύνταξη, δηλαδή, καταβάλλεται µειωµένη κατά 60% για όσες ηµέρες αντιστοιχούν στην απασχόληση του συνταξιούχου, για την οποία απασχόληση προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. Ειδικά για τους µισθωτούς, η περικοπή της σύνταξης επιµεριζόταν αυστηρά στις ηµέρες εργασίας. Με το νέο καθεστώς το «πέναλτι» µειώνεται πλέον στο 30%, µε αποτέλεσµα την αύξηση κατά 75% του µηνιαίου εισοδήµατος των εν λόγω συνταξιούχων.

ΠΑΛΑΙΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ που είχαν αποχωρήσει ήδη πριν από τις 12 Μαΐου του 2016 -δηλαδή, πριν από την ψήφιση του Νόµου Κατρούγκαλου- και εργάζονται. Είχαν «διασωθεί» από τον «κόφτη» 60% του Νόµου Κατρούγκαλου, αλλά τώρα θα πρέπει να υποστούν, έστω και ετεροχρονισµένα, τον «κόφτη» 30%. Ο νόµος τούς δίνει µεταβατική περίοδο ενός έτους, έως 1/3/2021, προκειµένου να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν. Μέχρι τότε θα συνεχίσει να ισχύει γι’ αυτή την κατηγορία το σηµερινό και προγενέστερο του Νόµου Κατρούγκαλου καθεστώς, δηλαδή:

— Όσοι εργάζονται ως µισθωτοί χάνουν το 70% του ποσού, που υπερβαίνει τα 30 ηµεροµίσθια ανειδίκευτου εργάτη. Ουσιαστικά, όσοι έχουν σύνταξη έως 871 ευρώ δεν χάνουν τίποτα. Όσοι έχουν υψηλότερη σύνταξη χάνουν το 70% του ποσού που υπερβαίνει τα 871. Να επισηµανθεί πως όσοι είναι κάτω των 55 ετών χάνουν εντελώς τη σύνταξη.

— Όσοι εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελµατίες χάνουν εντελώς το ποσό που υπερβαίνει τα 60 ηµεροµίσθια ανειδίκευτου εργάτη. Και στην περίπτωση αυτή όσοι είναι κάτω των 55 χάνουν εντελώς τη σύνταξη. Όσοι είναι πάνω από 55 ετών και λαµβάνουν σύνταξη έως 1.742 ευρώ δεν χάνουν τίποτα. Όσοι συνεχίσουν έπειτα από αυτή την ηµεροµηνία να εργάζονται θα χάσουν το 30% της σύνταξής τους από το πρώτο ευρώ. Στην περίπτωση αυτή µεγάλοι «χαµένοι» είναι οι χαµηλοσυνταξιούχοι, που µέχρι τώρα δεν είχαν καµία µείωση.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΟΓΑ που συνεχίζουν να εργάζονται ως αγρότες. Απαλλάσσονται διά βίου από τον «κόφτη» 30%. Είναι κερδισµένοι, καθώς στον προηγούµενο νόµο η απαλλαγή ίσχυε εντός µίας µεταβατικής περιόδου έως και το 2025.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.ά. πλην ΟΓΑ, που διατηρούν µικρή αγροτική δραστηριότητα, από την οποία δηλώνουν ετήσιο εισόδηµα έως 10.000 ευρώ. Απαλλάσσονται διά βίου από τον «κόφτη» στο νέο καθεστώς. Στο προηγούµενο καθεστώς, οι παλαιοί συνταξιούχοι, που είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν από τις 12 Μαΐου του 2016, απαλλάσσονταν διά βίου χωρίς εισοδηµατικό όριο. Αντίθετα, όσοι είχαν συνταξιοδοτηθεί µετά την 13η Μαΐου 2016 (µε τις διατάξεις του Νόµου Κατρούγκαλου) απαλλάσσονταν από τον «κόφτη» εφόσον δήλωναν εισόδηµα από την αγροτική δραστηριότητα κάτω από 5.460 ευρώ (το όριο αυτό θεωρήθηκε ως διατήρηση της αγροτικής περιουσίας).

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ µε τουλάχιστον ένα παιδί ανήλικο ή ένα παιδί φοιτητή - σπουδαστή και έως 24 ετών ή µε ένα παιδί ανίκανο για βιοποριστική εργασία απαλλάσσονται διά βίου από τον «κόφτη» 30%.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ που έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαµβάνουν εργασία ή ιδιότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης χάνουν το 100% της σύνταξής τους µε συγκεκριµένο όριο ηλικίας: Αν δεν έχουν συµπληρώσει τα 61 έτη µέχρι 28/2/2022. Αν δεν έχουν συµπληρώσει τα 62 από 1ης/3/2022 και εφεξής. Οσοι είναι από 61 έτη και πάνω (ή 62 και πάνω από 1ης/3/2022 και εφεξής) θα χάνουν µόνο το 30%.

γηξκ

2.

Δώρο Χριστουγέννων

— Χωρίς αναστολή………..ολόκληρο

— Σε αναστολή αναλογία…………..επιχειρηµατία - κράτους

— Σε 2 αναστολές……….εργοδότης: το κανονικό

— Σε 2 αναστολές………..κράτος: για το επίδοµα των €534 και €800

— Ωρομίσθιοι………αναλογία ωρών εργασίας

— Μία δόση………….από το κράτος για τις αναστολές, στα µέσα ∆εκεµβρίου

— Μία δόση………….από τον εργοδότη έως 21 ∆εκεµβρίου

Υπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι/-ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους, όπως ετήσια άδεια, άδεια μητρότητας, σπουδαστική άδεια και 3ήμερα ασθενείας. Το λαμβάνετε κανονικά αν εργαστήκατε από 1ης Μαΐου έως και Δεκέμβριο στον ίδιο εργοδότη.

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όσοι έχουν εργασιακή σχέση με τον εργοδότη που δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα (από 1/5 έως και 31/12) δικαιούνται να λάβουν τμήμα του Δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης. Εδώ το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξής: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια -ανάλογα με το πώς αμείβονται- για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Όσοι εργάστηκαν για χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημέρων δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του Δώρου.

3.
Αναδρομικά κληρονόμων
Ξεπερνούν τις 172.222 και ο ΕΦΚΑ τούς έχει βρει ήδη!

1. Αν ο συνταξιούχος ζούσε στο 11μηνο Ιουνίου 2015 - Μαΐου 2016 και έφυγε από τη ζωή μετά τον Μάιο του 2016, οι κληρονόμοι, χήρα ή και τέκνα, θα καταθέσουν αίτηση στον ΕΦΚΑ και θα πάρουν τα αναδρομικά που αντιστοιχούν στις περικοπές της σύνταξης που είχε.

2. Ο κάθε κληρονόμος λαμβάνει τα αναδρομικά που αναλογούν στο μερίδιό του. Δηλαδή, χήρα με δύο ανήλικα και αναδρομικά 4.000 ευρώ θα τα μοιραστούν ως εξής: Η μητέρα το 1/4, δηλαδή 1.000 ευρώ, και τα δύο παιδιά τα 3/4 δηλαδή τα 3.000 ευρώ.

3. Αν υπάρχει μόνο σύζυγος και τα αναδρομικά είναι 4.000 ευρώ, θα λάβει 4.000 ευρώ των αναδρομικών του συζύγου της και στο 11μηνο Ιουνίου 2015 - Μαΐου 2016.

4. Αν ο συνταξιούχος έφυγε πριν από τον Ιούνιο του 2015 και η χήρα είχε στη δική της σύνταξη θανάτου τις μειώσεις του 11μήνου Ιουνίου 2015 - Μαΐου 2016, δεν θα υποβάλλει αίτηση, γιατί τα αναδρομικά πάνε στην ίδια που είχε τις μειώσεις στο διάστημα αυτό.

5. Αν ο συνταξιούχος είχε φύγει στο διάστημα Ιουνίου 2015 - Μαΐου 2016, οι κληρονόμοι θα εισπράξουν αναδρομικά για όσους μήνες ο συνταξιούχος ήταν εν ζωή στο 11μηνο. Και, βέβαια, θα καταθέσουν αίτηση.

Τα αναδροµικά αναλυτικά

θιθ


4.
Περιπτώσεις αδειών γονέων

ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΟΝ Ι∆ΙΟ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
Είτε λαµβάνει άδεια ο ένας αποκλειστικά είτε τη µοιράζονται σε διαστήµατα µε ενηµέρωση του εργοδότη. ΓΟΝΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ Είτε τη λαµβάνει ο ένας αποκλειστικά είτε µοιράζονται την ειδική άδεια σε διαστήµατα, µε ενηµέρωση των εργοδοτών τους.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Ο ΕΝΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ Ο ΑΛΛΟΣ
Η άδεια µόνο στον µισθωτό γονέα.

Ο ΕΝΑΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ, Ο ΑΛΛΟΣ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Μπορεί είτε να τη λάβει ο ένας αποκλειστικά είτε να µοιρασθούν την ειδική άδεια σε διαστήµατα.

ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ
Εδώ δεν λαµβάνει άδεια, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται από κορονοϊό ή είναι άτοµο µε αναπηρία (ΑµεΑ) µε ποσοστό 67% και άνω ή λαµβάνει αναπηρικό επίδοµα ή σύνταξη αναπηρίας.

∆ΙΑΖΥΓΙΟ
Η άδεια σε αυτόν που έχει την επιµέλεια ή τη γονική µέριµνα του παιδιού, µε υπεύθυνη δήλωση και από τους δύο.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ
Μειωµένο ωράριο κατά 25% ή χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Η άδεια ειδικού σκοπού στον ιδιωτικό τοµέα αποτελεί ένα ειδικό σχήµα άδειας τριών ηµερών που ακολουθείται από τη χορήγηση µίας ηµέρας ετήσιας κανονικής άδειας, σχήµα το οποίο επαναλαµβάνεται κυκλικά ανά τέσσερις ηµέρες. Οι δύο πρώτες ηµέρες χορηγούνται µε αποδοχές από τον εργοδότη, η τρίτη ηµέρα επιδοτείται από τον τακτικό Προϋπολογισµό και η τέταρτη ηµέρα αφαιρείται από την ετήσια κανονική άδεια του εργαζοµένου.

ΟΜΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Μένουν στο σπίτι τους, είτε για να εργαστούν µε τηλεργασία είτε κάνοντας χρήση αδείας.

5.
Πώς θα καλυφθώ στο θέμα ενοικίων, επιταγών και ΦΠΑ

— Πού ισχύει προαιρετική μείωση για ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού μισθώματος;

Θα ισχύσει για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

— Ποιοι οι πληττόμενοι;
Οι πληττόμενοι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης - μισθώσεις κύριας κατοικίας εργαζομένων - συμβάσεις μίσθωσης (φοιτητές) - μισθώσεις κύριας κατοικίας ναυτικών.

— Πότε ισχύει υποχρεωτική μείωση ενοικίου 40% για τον μήνα Οκτώβριο;
Για μισθωτές επαγγελματικού χώρου σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», μίσθωση κύριας κατοικίας (εργαζόμενοι που η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη) - συμβάσεις μίσθωσης (φοιτητές).

— Για τον μήνα Νοέμβριο τι ισχύει στην υποχρεωτική μίσθωση;
Αφορά μισθωτές επαγγελματικού χώρου σε επιδημιολογικό επίπεδο τουλάχιστον αυξημένου κινδύνου - μίσθωση κύριας κατοικίας (εργαζόμενοι που η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη) ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού επιπέδου - συμβάσεις μίσθωσης (φοιτητές) - μισθώσεις κύριας κατοικίας ναυτικών.

— Τι ισχύει με το Δώρο στους ιδιοκτήτες;
Για τον Νοέμβριο οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα για την απώλεια που θα έχουν θα τους καταβάλλεται το 50% της απώλειας και το υπόλοιπο θα συμψηφίζεται.

— Με τις επιταγές;
Ισχύει παράταση 75 ημερών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 και αφορά επιχειρήσεις με (ΚΑΔ) πληττόμενες και κλεισμένες.

— Με τον ΦΠΑ τι ισχύει;
Ισχύει αναστολή καταβολής ΦΠΑ πληρωτέου τον μήνα Νοέμβριο, μέχρι τις 30 Απριλίου 2021. Ακόμα, αναστολή πληρωμής των δόσεων φορολογικών οφειλών μέχρι τις 30 Απριλίου 2021. Επιπλέον, παρατείνεται έως και την 30ή Απριλίου 2021 (ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2020) ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 6% (από 24% που ίσχυε), στα είδη (ιατρικές μάσκες και γάντια, σαπούνι, αντισηπτικά, αιθυλική αλκοόλη).

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ»

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα