Η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι ο Πρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) κ. Γεώργιος Περιστέρης, προέβη στις 14/12/2020 σε πώληση 1.998.605 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 24.582.841,50 ευρώ και στις 15/12/2020 σε πώληση 200.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 2.460.000,00 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ο κ. Γουρζής, ο μέτοχος και Mη Eκτελεστικό Mέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας προέβη στις 11/12/2020 σε πώληση 1.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 12.300.000 ευρώ.