Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ η παρακολούθηση της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης (Tax Administration Monitor) για το Νοέμβριο 2020.

 Από τα στοιχεία προκύπτει μικρή μείωση του συνολικού ληξιπρόθεσμο χρέους (0,82%) σε σχέση με τον Οκτώβριο 2020. Εάν εξαιρεθεί το ανεπίδεκτο είσπραξης, υπήρξε σταθεροποίηση.

 Το πλήθος οφειλετών μειώθηκε σε μηνιαία βάση σε ποσοστό 2,02% και ανήλθε σε 4.278.506. Την αντίστοιχη περίοδο το 2019 το πλήθος των οφειλετών ήταν 4.239.724

 Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» για το 11μηνο έφτασε τα 5.786 εκατ. ευρώ, ενώ την ίδια περίοδο το 2019 είχε φτάσει τα 6.953 εκατ. ευρώ (-16,78%).

 Για το Νοέμβριο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 847 εκατ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 737 εκ. (+15%).