Στις 23 Φεβρουαρίου καλείται να αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας για το αν θα συνεχιστεί η ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς (5G) στη χώρα μας ή όχι. Την ημέρα εκείνη του οι δικαστές του ανώτατού δικαστηρίου θα συζητήσουν την προσφυγή της πρωτοβουλίας «Stop5Ggreece» η οποία υπέβαλε αίτηση ακύρωσης της απόφασης προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Αν η προσφυγή γίνει δεκτή -πράγμα που θεωρείται απίθανο- τότε η εκχώρηση των αδειών και των συχνοτήτων κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς που ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2020 θα κηρυχθεί άκυρη και η ΕΕΤΤ θα πρέπει να θεραπεύσει τη διαδικασία που ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σημειώνεται ότι οι τρεις άδειες ήδη έχουν εκχωρηθεί αντί 372 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον έχουν ήδη εκταμιευθεί και εισπραχθεί από το Ελληνικό Δημόσιο τα 282 εκατ. ευρώ. Και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας Cosmote, Vodafone και Wind ήδη αναπτύσσουν δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5η γενιάς, όπως συμβαίνει παντού σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Την προσφυγή ακύρωσης της απόφασης της ΕΕΤΤ στο ΣτΕ υπέβαλαν 50 πολίτες της χώρας. Πρόκειται για πολίτες-πολέμιους της κινητής τηλεφωνίας και ειδικά της τεχνολογίας 5G. Την αίτηση ακύρωσης κατέθεσε στο ΣτΕ ο δικηγόρος και αν. καθηγητής στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Γεώργιος Μπάλιας.

Βασικό επιχείρημα στην αίτηση ακύρωσης συνιστά η απουσία Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) πριν την προκήρυξη των αδειών. Επίσης στα επιχειρήματα συμπεριλήφθηκε και η απουσία διενέργειας μελέτης επικινδυνότητας για τον άνθρωπο και ειδικά για τα παιδιά. Γι’ αυτό αρκετοί από τους 50 προσφεύγοντες στο ΣτΕ, υπογράφουν και για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων τους. Επίσης στα επιχειρήματα που κατατίθενται περιλαμβάνεται η απουσία ενημέρωσης του κοινού κ.ά.

Τα επιχειρήματα είναι μάλλον σαθρά. Οι ΣΜΠΕ μπορεί να μην προϋπάρχουν, αλλά η υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπει ΜΠΕ για κάθε κεραία μια που εγκαθίσταται στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Επομένως το πλαίσιο ελέγχου των εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής (Η/Μ) ακτινοβολίας είναι μάλλον πιο αυστηρό απ’ ότι θα επέβαλε μια εκ των προτέρων ΣΜΠΕ. Εξ’ άλλου ποτέ στο παρελθόν, κατά την εκχώρηση συχνοτήτων κινητής τηλεφωνίας δεν είναι προηγηθεί μια ΣΜΠΕ.

Σχετικά με την επικινδυνότητα, η ΕΕΤΤ, αλλά και η κυβέρνηση με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, που αναμένεται να παρέμβουν στην υπόθεση, θα υποστηρίξουν ότι η κινητή τηλεφωνία 5G αξιοποιεί συχνότητες οι οποίες ήδη χρησιμοποιούνται σε άλλες εφαρμογές (π.χ. μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού σήματος κ.ά.). Επίσης θα υποστηριχθεί ότι τα επίπεδα εκπομπών Η/Μ ακτινοβολίας, όχι μόνον είναι εντός των ορίων που έχουν θεσπιστεί σε διεθνές επίπεδο, αλλά κυμαίνονται σε επίπεδα του 60% έως 70% των ορίων εκπομπής στις άλλες χώρες της Ε.Ε.

Σημειώνεται ότι στις 16 Δεκεμβρίου 2020 ο κ. Γιώργος Μπάλιας κατέθεσε και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της εκτέλεσης της διοικητικής πράξης τής Ε.Ε.Τ.Τ., με την οποία εγκρίνεται αδειοδότηση των παρόχων και η λειτουργία δικτύου 5G στην Ελλάδα. Η αίτηση ωστόσο δεν έγινε δεκτή και η διαδικασία συνεχίστηκε. Έτσι το ΣτΕ συζητά την αίτηση ακύρωσης που έχει κατατεθεί από τον περασμένο Οκτώβριο. Μάλιστα κρίνοντας την σημαντικότητα της υπόθεσης, οδήγησε την υπόθεση στην 7μελη σύνθεσή του Δ’ Τμήματος.