Στη Silicon Valley, το παγκόσµιο κέντρο της καινοτοµίας και των νέων τεχνολογιών, φιλοδοξεί να αποκτήσει µόνιµη και δυναµική παρουσία η Ελλάδα. Το σχέδιο, ως κοµµάτι του αναδυόµενου τοµέα τόσο της επιστηµονικής διπλωµατίας όσο και της ψηφιακής διπλωµατίας, έχουν αναπτύξει από κοινού ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για την Οικονοµική ∆ιπλωµατία, Κώστας Φραγκογιάννης, και ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρµόδιος για την Ερευνα και Καινοτοµία, Χρίστος ∆ήµας.

12
«Ηρθε η ώρα και η Ελλάδα, όπως σχεδόν το σύνολο των χωρών της Ε.Ε., αλλά και των ανεπτυγµένων και αναπτυσσόµενων οικονοµιών του κόσµου, να αποκτήσει οργανωµένη και θεσµική παρουσία στην περιοχή», τονίζουν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές. Παράλληλα εξηγούν πως η χώρα µας έχει πλέον µια σύγχρονη πύλη εισόδου που παρουσιάζει το εγχώριο οικοσύστηµα καινοτοµίας, µέσα από το οποίο παρέχονται εξειδικευµένα κίνητρα στις νεοφυείς επιχειρήσεις, όπως φορολογικές εκπτώσεις για επενδυτικούς αγγέλους (angel investors), µετοχές προαίρεσης (stock options), ακόµα και δράσεις ΕΣΠΑ, για να ενισχυθεί η ρευστότητά τους. Η πρωτοβουλία Elevate Greece στηρίζεται ενεργά και από ένα σηµαντικό δίκτυο επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα, παρέχοντας στις νεοφυείς επιχειρήσεις χρηµατικά έπαθλα, εξειδικευµένα τραπεζικά προϊόντα, υπηρεσίες νέφους, πρόσβαση σε παγκόσµια δίκτυα καινοτοµίας, υπηρεσίες mentoring κ.ά.

Τι θα κάνει, πρακτικά, λοιπόν, η χώρα µας; Ακολουθώντας το παράδειγµα των λοιπών χωρών, θα επιχειρήσει να στηρίξει καθοριστικά την ελληνική νεοφυή επιχειρηµατικότητα και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό στην Ελλάδα, µε την ίδρυση ενός κατάλληλα στελεχωµένου γραφείου-συνδέσµου στη Silicon Valley, µε επαρκείς υποδοµές και χρηµατοδότηση, που θα κάνει τα ακόλουθα:

  • Θα παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και πώς αυτές µπορούν να αξιοποιηθούν στην Ελλάδα ή/και οφείλουν να λαµβάνονται υπόψη στη χάραξη ψηφιακής πολιτικής.
  • Θα υποστηρίζει ελληνικές νεοφυείς εταιρείες µε υπηρεσίες soſt landing, bootcamps, immersion programs, market entry workshops, συµβουλευτικές υπηρεσίες για πρακτικά θέµατα (νοµικά, φοροτεχνικά, αιτήσεων για visa, εξεύρεση στέγης, χώρων coworking κ.λπ.), mentoring, coaching και networking στη Silicon Valley, προκειµένου να διερευνήσουν -αναλόγως του σταδίου ωριµότητάς τουςτην εξασφάλιση χρηµατοδότησης από τις εδώ εταιρείες κεφαλαίων υψηλού ρίσκου ή τους angel investors και την εξεύρεση πελατών ή συνεργατών.
  • Θα προβάλλει την Ελλάδα στο τοπικό οικοσύστηµα ως χώρα παραγωγής καινοτόµων τεχνολογιών, µε εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό και ολοένα βελτιούµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον, ελκυστικό για τους ξένους επενδυτές.

Τι μελετούν τα υπουγεία

Τα υπουργεία Εξωτερικών και Ανάπτυξης µελετούν τα παραδείγµατα κρατών µε επιτυχηµένη παρουσία στην περιοχή, όπως η Γαλλία, η οποία παρέχει στη Silicon Valley υπηρεσίες στήριξης γαλλικών νεοφυών εταιρειών, προκειµένου να αναπτύξουν δραστηριότητα εκεί, ενώ παράλληλα αναλαµβάνουν δράσεις προσέλκυσης ξένων επενδυτών στη Γαλλία ή την Ελβετία, µε τις εντυπωσιακές εγκαταστάσεις του Swissnex στο Σαν Φρανσίσκο, που στεγάζονται σε µια µεγάλης έκτασης αποβάθρα στο λιµάνι της πόλης, σε χώρο που λειτουργεί ως coworking space για νεοφυείς εταιρείες από την Ελβετία.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 2021 εδρεύουν στη Silicon Valley πάνω από 100 εταιρείες τεχνολογίας που χαρακτηρίζονται ως «µονόκεροι» (unicorns - ιδιωτικές νεοφυείς εταιρείες µε αποτίµηση της αξίας τους άνω του 1 δισ. δολαρίων). Συνολικά, εδρεύουν τοπικά πάνω από 30.000 νεοφυείς εταιρείες πρώιµου ή ανεπτυγµένου σταδίου (startups, scaleups). Αυτός ο βαθµός συγκέντρωσης τεχνολογικών καινοτοµιών και υποστηρικτικών κεφαλαίων για την ανάπτυξή τους δεν απαντάται πουθενά αλλού στον κόσµο.

Επενδυτικός προορισμός

Η Ελλάδα, όπως υπογραµµίζουν από τα υπουργεία Εξωτερικών και Ανάπτυξης, έχει αποκαταστήσει τη φήµη της ως αξιόπιστης, δυναµικής οικονοµίας και ως ελκυστικού επενδυτικού προορισµού, ειδικότερα στην έρευνα και ανάπτυξη. «Έχουµε θέσει», όπως τονίζουν, «τα θεµέλια που καθιστούν τη χώρα µας περιφερειακό κέντρο έρευνας και ανάπτυξης µε νέα σηµαντικά φορολογικά κίνητρα για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, νέο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των τεχνοβλαστών, τη δηµιουργία της Πολιτείας Καινοτοµίας στη ΧΡΩΠΕΙ και του Thess INTEC και προωθώντας σηµαντικές δράσεις, όπως οι Συνεργατικοί Σχηµατισµοί Καινοτοµίας (Innovation Clusters) και τα Κέντρα Ικανοτήτων (Competence Centers). Παράλληλα πραγµατοποιείται µια ολοκληρωµένη παρέµβαση στα θέµατα των γραφείων µεταφοράς τεχνολογίας. Το ότι η Ελλάδα αλλάζει», επισηµαίνουν, «είναι γεγονός που επιβεβαιώνεται από την επιλογή κολοσσών, όπως η Microsoft, η Pfizer, η Cisco, η E.Y. και η Applied Materials, να επενδύσουν στη χώρα µας». Εκτιµούν, δε, ότι οι συνθήκες είναι πλέον ώριµες για την ανάπτυξη στην Ελλάδα ακόµα περισσότερων νέων, δυναµικών, καινοτόµων εταιρειών - γιατί όχι των κολοσσών του μέλλοντος.