Η πλειοψηφία των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας προχώρησε στην ανακοίνωση των νέων χρεώσεων-τιμολογίων όσον αφορά στον μήνα Οκτώβριο.
Πιο συγκεκριμένα, το εύρος των χρεώσεων κυμαίνεται στα 0,5763 μέχρι 0,698 ευρώ/kWh.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε σχέση με τον Σεπτέμβριο οι τιμές είναι χαμηλότερες έως και 25%, ενώ η μεγαλύτερη έκπτωση έχει σημειωθεί από την πλευρά της ΔΕΗ.

Αναλυτικά οι χρεώσεις ανά προμηθευτή

  • ΔΕΗ: Γ1 στα 0,595 ευρώ/kWh οι πρώτες 500 kWh και στα 0,607 ευρώ/kWh από 500 kWh και πάνω. Το νυχτερινό Γ1Ν στα 0,554 ευρώ ανεξαρτήτως κατανάλωσης. Στα 3,5 ευρώ το πάγιο.
  • ΗΡΩΝ: GENEROUS HOME στα 0,698 ευρώ/kWh και με έκπτωση συνέπειας 20% στα 0,5584 ευρώ/kWh. Στα 3 ευρώ το πάγιο
  • Protergia: Protergia Οικιακό Energy Save και Protergia Οικιακό MVP Plus στα 0,5763 ευρώ/kWh. Στα 5 ευρώ το πάγιο
  • Elpedison: Electricity Home Day και Electricity Home Protect Day στα 0,5905 ευρώ/kWh και το νυχτερινό στα 0,5839 ευρώ/kWh. Στο 1 ευρώ το πάγιο. Τα Elpedison Συνέπεια Day και Night χωρίς έκπτωση συνέπειας στα 0,6233 και 0,6166 ευρώ/kWh, αντίστοιχα. Με την έκπτωση συνέπειας στα 0,5633 ευρώ/kWh. Στα 5 ευρώ το πάγιο.
  • Φυσικό Αέριο Ελλάδας: MAXI free basic στα 0,594 ευρώ/kWh και στα 0,574 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας.
  • ΕΛΙΝΟΙΛ: Power On! Home Comfort στα 0,599 ευρώ/kWh. Με πάγιο στα 4,9 ευρώ
  • ΖΕΝΙΘ: Στα 0,589 ευρώ/kWh. Με πάγιο στα 4 ευρώ
  • Watt & Volt: Στα 0,589 ευρώ/kWh. Χωρίς πάγιο
  • NRG: Prime στα 0,579 ευρώ με 5 ευρώ πάγιο και Adapt 0,599 ευρώ με 4,8 ευρώ πάγιο.
  • WE Energy: WE Blue Home και WE Blue Home Night στα 0,64 ευρώ και με έκπτωση συνέπειας στα 0,63 ευρώ. Στα 2,75 ευρώ το πάγιο. WE Green στα 0,64 ευρώ και με έκπτωση συνέπειας στα 0,63 ευρώ. Στα 3,75 ευρώ το πάγιο.