Ανατροπές στον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης των βραχυχρόνιων µισθώσεων στην Ελλάδα προετοιµάζει η κυβέρνηση µε νοµοθετική ρύθµιση πολλαπλών παρεµβάσεων, που θα παρουσιάσει µετά τις γιορτές. Μεταξύ των σηµαντικότερων αλλαγών που περιλαµβάνονται στο υπό επεξεργασία νοµοσχέδιο και στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) είναι ο καθορισµός ανώτατου αριθµού επί του συνόλου των ακινήτων που θα µπορούν να διατίθενται προς βραχυχρόνια µίσθωση ανά περιοχή, αλλά και φορολογικές και άλλες παρεµβάσεις.

Στόχος της κυβέρνησης δεν είναι να επιβάλει περιορισµούς στην ανάπτυξη της εν λόγω αγοράς µέσω πλατφορµών, όπως το Airbnb, η Vibro κ.λπ., περιορίζοντας το εισόδηµα χιλιάδων µικροϊδιοκτητών, αλλά να λάβει υπόψη της τις παθογένειες και τα αντικειµενικά προβλήµατα που έχουν ανακύψει, µε αντίκτυπο στην έλλειψη ενοικιαζόµενων κατοικιών και στην αλµατώδη αύξηση των ενοικίων.

spitia
Η προσπάθεια εντάσσεται στον κυβερνητικό σχεδιασµό για την υλοποίηση µιας ολοκληρωµένης στεγαστικής πολιτικής, η οποία φιλοδοξεί να αντιµετωπίσει το πρόβληµα της στέγασης, το οποίο ιδίως για τη νέα γενιά (εργαζόµενους και φοιτητές) είναι ίσως από τα µεγαλύτερα που αντιµετωπίζει, ειδικά σε συγκεκριµένες γειτονιές της Αθήνας και σε πολλά νησιά.

Την περασµένη ∆ευτέρα πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη για το θέµα υπό τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, που έχει κληθεί να δώσει τη λύση στο θέµα αυτό, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, του υφυπουργού Οικονοµικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου, του διοικητή της ΑΑ∆Ε, Γιώργου Πιτσιλή, του προέδρου του ΣΕΤΕ, Γιάννη Ρέτσου, και παραγόντων του υπουργείου Τουρισµού (ο Βασίλης Κικίλιας απουσίαζε στο Ριάντ).

Νέα σύσκεψη έχει οριστεί για την προσεχή εβδοµάδα, ενώ πηγές αναφέρουν στα «Π» ότι έχουν ωριµάσει πλέον συγκεκριµένες σκέψεις για το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο. Αυτό θα έρθει και µε ξεχωριστό νοµοσχέδιο και µε ΚΥΑ (των υπουργείων Οικονοµικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος) και, σύµφωνα µε πληροφορίες, θα ορίζει ανώτατα ποσοστά επί του συνόλου των ακινήτων σε κάθε περιοχή που θα µπορούν να διατίθενται προς βραχυχρόνια µίσθωση.

Η ΚΥΑ θα καθοριστεί έπειτα από ξεχωριστές µελέτες ανά δήµο, οι οποίες θα τεθούν υπόψη των κατά τόπους ∆ηµοτικών Συµβουλίων. Κάθε δήµος, δηλαδή, θα ορίσει µε βάση τη µελέτη που θα παραλάβει τη φέρουσα ικανότητα ως προς τα ακίνητα σε βραχυχρόνια µίσθωση και έπειτα η ΚΥΑ θα «επισφραγίσει» τις τοπικές αυτές αποφάσεις. Το περιεχόµενο της νοµοθετικής ρύθµισης θα είναι ευρύτερο. Προκρίνεται, κατά πληροφορίες, ο διαχωρισµός όσων νοικιάζουν στις πλατφόρµες τύπου Airbnb ένα ή δύο ακίνητα έναντι όσων νοικιάζουν από τρία και πάνω.

Στη δεύτερη κατηγορία εξετάζεται να υπάρχει διαφορετική φορολογική αντιµετώπιση, αλλά ακόµα και η υποχρέωση σύστασης εταιρείας κάποιας µορφής για όσους τα διαχειρίζονται ως φυσικά πρόσωπα. Τι σηµαίνει η άλλη φορολογική αντιµετώπιση; Συντελεστής ΦΠΑ 13%, φόρος διαµονής 0,50 ευρώ ανά βραδιά διαµονής, τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων - όλες δηλαδή ουσιαστικά οι φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, για να µην υπάρχει αθέµιτος ανταγωνισµός.

Η νοµοθετική ρύθµιση, που αναµένεται να έρθει στη Βουλή µετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, σχεδιάζεται επίσης να καθορίζει κανόνες ασφαλείας και ποιότητας για τα διαµερίσµατα βραχυχρόνιας µίσθωσης, αλλά και µιας µορφής στήριξη από το κράτος προς τους ιδιοκτήτες, για να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες αυτές προδιαγραφές.

Πέραν αυτών, ο υπουργός Τουρισµού, Βασίλης Κικίλιας, έχει ήδη στείλει επιστολή στη διαδικτυακή πλατφόρµα booking.com, µε την οποία ζητά, µεταξύ άλλων, να σταµατήσει να περιλαµβάνει στην κατηγορία των ξενοδοχείων καταλύµατα που είναι ιδιωτικές ιδιοκτησίες και προορίζονται για βραχυχρόνια µίσθωση, αλλά και να µην εµφανίζει την ένδειξη «Ξενοδοχεία χωρίς αστέρια», καθώς, όπως σηµειώνει, «πρόκειται για µια κατηγορία για την οποία δεν υπάρχει σήµερα νοµική πρόβλεψη στην Ελλάδα». Ανάλογη επιστολή ετοιµάζεται να στείλει και στην πλατφόρµα Expedia.