Τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ αποτυπώθηκαν για το προφίλ αλλά και τον μισθό του μέσου εργαζόμενου στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, ο μέσος εργαζομενος αμείβεται με 700-800 ευρώ μηνιαίως, δουλεύει κυρίως στο εμπόριο και στην εστίαση και είναι ηλικίας 30-44 ετών. Μπορεί να λογίζεται ως θετική η αύξηση των εργαζομένων σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές που λαμβάνουν άνω των 700 ευρώ, αλλά οι εργαζόμενοι που αμείβονται με λιγότερα από 500 ευρώ μηνιαίως (μερικώς απασχολούμενοι) ανέρχονται σε 336.400.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του protothema.gr, η μεγαλύτερη αύξηση -κατά 254.612 μισθωτούς (+39,6%)- σε σχέση με το 2021 καταγράφηκε στους αμειβόμενους με 701-1.000 ευρώ, οι οποίοι αριθμούσαν την περυσινή χρονιά 898.282 άτομα. Βεβαίως, πρέπει να σημειώσουμε ότι από αυτό το πλήθος οι 650.000 αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, που είναι 713 ευρώ μεικτά. Επίσης, σε σχέση με το 2019, η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων σε αυτό το κλιμάκιο υπερβαίνει το 60%.

Την ίδια στιγμή και σε σχέση με το 2019 -το τελευταίο έτος πριν από την πανδημία- αυξήθηκε κατά 23% (+167.993) ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνουν πάνω από 1.000 ευρώ. Δηλαδή, αύξηση του αριθμού των εργαζομένων δεν παρατηρείται μόνο στα εισοδηματικά κλιμάκια που βρίσκονται κοντά στον κατώτατο μισθό (κάτι που είναι αναμενόμενο μετά τη διπλή αύξηση), αλλά επεκτείνεται και στα ανώτερα μισθολογικά κλιμάκια.

Συνεπώς, οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας έδωσαν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αυξήσουν τους μέσους μισθούς, οι οποίοι το 2022 ανήλθαν σε 1.176,5 ευρώ, έναντι 1.046,3 ευρώ το 2019. Επισημαίνεται ότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 9,73 μονάδες τη συγκεκριμένη περίοδο (από 101,26 σε 110,99 με έτος βάσης το 2000). Συνεπώς η αύξηση των μέσων μηνιαίων αμοιβών (12,4%) υπερβαίνει την άνοδο του γενικού επιπέδου τιμών.

Σημειώνεται ότι ο μέσος μισθός το 2021 είχε διαμορφωθεί στα 1.117,8 ευρώ. Επομένως η αύξηση των μέσων μισθών το 2022 σε σχέση με το 2021 ανέρχεται σε 58,7 ευρώ ( 5,25%)

Από την άλλη πλευρά, μειώθηκαν κατά 269.512 άτομα οι απασχολούμενοι που εντάσσονται στα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια (έως 700 ευρώ τον μήνα). Επισημαίνεται ιδιαίτερα η μείωση κατά 17,2% των εργαζομένων που λαμβάνουν λιγότερα από 500 ευρώ (εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης). Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2022 από 650 σε 663 ευρώ και την 1η Μαΐου 2022 από 663 σε 713 ευρώ.

Ωστόσο, με λιγότερα από 500 ευρώ τον μήνα εξακολουθούν να αμείβονται 336.400 εργαζόμενοι στην Ελλάδα (14,95%), ενώ μόνο 72.000 μισθωτοί λαμβάνουν περισσότερα από 3.000 μηνιαίως. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα 376.542 άτομα (16,74%), αμείβονται με 701-800 ευρώ μηνιαίως.

Τα συμπεράσματα από την έρευνα


Αναλύοντας τον χάρτη της αγοράς εργασίας για το 2022, όπως αποτυπώνεται στην ετήσια έκθεση της ΕΡΓΑΝΗ, διαπιστώνονται τα εξής:

  • Το 2022 ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχεται σε 2.249.599 και είναι μεγαλύτερος σε σχέση με το έτος 2021 κατά 85.989 νέες θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά 3,97 %.
  • Από αυτούς οι άντρες ανέρχονται σε 1.177.211 (52,33 %) και οι γυναίκες σε 1.072.388 (47,67%).
  • Σημειώνεται ότι από τα 263.263 άτομα ή +13,3 % που εντάχθηκαν στην αγορά το διάστημα 2019-2022 το μεγαλύτερο μερίδιο κατέλαβαν οι γυναίκες (+15,8 %) σε σχέση με τους άνδρες (+11,1%). Έτσι, το μερίδιο των γυναικών στο σύνολο των μισθωτών εργαζομένων αυξήθηκε κατά 1,1 μονάδα (από 46,6 % το 2019 σε 47,7 το 2022). Τα στοιχεία αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην Ε.Ε. όσον αφορά τη μείωση της ανεργίας μεταξύ 2019-2022, τόσο στο σύνολο του πληθυσμού (-30,3%) όσο και στις γυναίκες (-28,8%), με τον ρυθμό μείωσης να είναι μάλιστα τριπλάσιος των αντίστοιχων ευρωπαϊκών μέσων όρων.
  • Από το σύνολο των εργαζομένων περίπου 600.000 απασχολούνται λιγότερες από 35 ώρες την εβδομάδα, λαμβάνοντας μικρότερο μισθό, ενώ περίπου 30.000 δουλεύουν μόνο έως τέσσερις ώρες την εβδομάδα και αμείβονται ως ωρομίσθιοι.
  • Το λιανικό εμπόριο είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, ενώ ακολουθούν η εστίαση, το χονδρικό εμπόριο, η εκπαίδευση και η βιομηχανία τροφίμων. Σε αυτούς τους πέντε κλάδους απασχολούνται περίπου 1 εκατ. εργαζόμενοι.
  • Οι περισσότεροι μισθωτοί (907.518) ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 30-44, ενώ επιβεβαιώνεται η δυσκολία των νέων να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, καθώς στην ηλικία 19-24 εργάζονται μόνο 177.768 άτομα.
  • Όσον αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων, αυξήθηκαν κατά 29.680 σε σχέση με το 2019 (+11,2 %) και κατά 3.084 περισσότερες σε σχέση με το 2021 (+1,057%). Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν εργαζομένους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου το 2022 ήταν 294.892, έναντι 291.808 το 2021 και 265.212 το 2019.
  • Ένα ακόμα στοιχείο που δείχνει την ιδιομορφία της ελληνικής οικονομίας είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων ( 260.129) απασχολούν έως 10 άτομα και από αυτές οι 213.982 απασχολούν έως τέσσερα άτομα.