Αυξημένη λειτουργική κερδοφορία για το α’ τρίμηνο 2023, λόγω της μείωσης των λειτουργικών δαπανών, και κυρίως των δαπανών για αγορές ενέργειας, φυσικό αέριο και εκπομπές C02, σημείωσε η ΔΕΗ, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε. Ειδικότερα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε 280,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 110,5 εκατ. ευρώ (αύξηση 65%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 73,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 30,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2022, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 51,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 185,7 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2022.

Παράλληλα, σημειώθηκε διπλασιασμός επενδύσεων (€195,5 εκατ. από €102 εκατ.) σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2022 στις δραστηριότητες του Δικτύου Διανομής, στα έργα ΑΠΕ και στη νέα μονάδα Φυσικού Αερίου. Την ίδια ώρα υπήρξε αύξηση των έργων ΑΠΕ υπό κατασκευή σε 1 GW, πάνω από 600 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία/ολοκλήρωση κατασκευής, εξασφαλισμένη υλοποίηση από πλευράς αδειοδότησης για πάνω από 4 GW. 

Αύξηση των έργων ΑΠΕ υπό κατασκευή σε 1 GW, πάνω από 600 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία/ ολοκλήρωση κατασκευής, εξασφαλισμένη υλοποίηση από πλευράς αδειοδότησης για πάνω από 4 GW


Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., κ. Γεώργιος Στάσσης, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου επιβεβαιώνουν την πορεία ανάπτυξης στην οποία έχει εισέλθει η ΔΕΗ και θέτουν τις βάσεις για την επιστροφή στη διανομή μερισμάτων, αρχής γενομένης από το 2024 με βάση την κερδοφορία της τρέχουσας χρήσης.

Για ακόμα ένα τρίμηνο, υλοποιώντας το επιχειρηματικό μας σχέδιο, συνεχίσαμε να αυξάνουμε τις επενδύσεις σε έργα τα οποία κάνουν πιο «πράσινο» το ενεργειακό μας μείγμα, ενισχύουν και εκσυγχρονίζουν το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και συμβάλλουν στην ψηφιοποίηση όλων των δραστηριοτήτων μας.

Ειδικά, για το πλάνο μας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μετά την επίτευξη του στόχου των 600 MW που αφορά έργα στην Ελλάδα, είτε σε λειτουργία είτε κατασκευασμένα, ξεκίνησε η κατασκευή του μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου 550 MW στην Πτολεμαΐδα, έχοντας σήμερα έργα συνολικής ισχύος 1 GW υπό κατασκευή. Πρόκειται για συνολική ισχύ 1,6 GW, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 30% του στόχου των 5 GW που έχουμε θέσει για το 2026.

Διπλασιασμός επενδύσεων (€195,5 εκατ. από €102 εκατ.) σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2022 στις δραστηριότητες του Δικτύου Διανομής, στα έργα ΑΠΕ και στη νέα μονάδα Φυσικού Αερίου


Παράλληλα, συνεχίζουμε να επενδύουμε στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών μας, προσφέροντας ένα ευρύτερο σύνολο λύσεων, τόσο σε φυσικό όσο και σε ψηφιακό επίπεδο, προκειμένου να κάνουμε τη ΔΕΗ τον καλύτερο προορισμό για υπηρεσίες που σχετίζονται με την ενέργεια. Σε αυτή την κατεύθυνση, εξακολουθούμε να αναπτύσσουμε το δίκτυο καταστημάτων μας σε όλη τη χώρα, συνεχίζουμε να εισάγουμε περισσότερα εργαλεία για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας στην εξόφληση των λογαριασμών τους, εξελίσσοντας όμως παράλληλα και τις ψηφιακές μας υπηρεσίες, όπως είναι η νέα πλατφόρμα myDEI, η χρήση e-contract για νέες πωλήσεις, καθώς και το e-SelfMetering, που γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς, γεγονός που πιστοποιεί ότι ο μετασχηματισμός της ΔΕΗ είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό πραγματικότητα.

Για το σύνολο του έτους, αναμένουμε να υπερβούμε τον αρχικό στόχο που είχαμε θέσει για επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους €1,1 δισ. και να προσεγγίσουμε τα €1,2 δισ. Η ΔΕΗ, έπειτα από ένα έτος γεμάτο προκλήσεις, συνεχίζει αποφασιστικά την υλοποίηση του πλάνου μετασχηματισμού της με επενδύσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με απώτερο στόχο τη μετατροπή της σε κορυφαία εταιρεία καθαρής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους €280,5 εκατ. το α’ τρίμηνο 2023 από €170 εκατ. το α’ τρίμηνο 2022


Η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με παραγωγικό δυναμικό 11,2 GW, εξυπηρετώντας περίπου 5,6 εκατ. καταναλωτές. Επιπλέον, η ΔΕΗ κατέχει το 51% των μετοχών του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., που είναι ο αποκλειστικός κύριος και διαχειριστής του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Για περισσότερα από 70 χρόνια, η ΔΕΗ παραμένει στο προσκήνιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας και αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας εξηλεκτρισμού όλης της χώρας. Η ΔΕΗ είναι εισηγμένη εταιρεία και οι μετοχές της αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» στις 27/5/23