Συνομολογείται πως η ελληνική Οικονομία βιώνει ανάνηψη, αφού όλοι οι οίκοι μιλούν πια για αξιοπιστία που είχε χαθεί για δεκαετίες

Συγκεκριμένα, για «θαύμα των ελληνικών ομολόγων» κάνει λόγο το Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο (RND).

Το RND αναφέρεται στα ελληνικά ομόλογα, τα οποία «περνούν μία αναγέννηση στις χρηματοπιστωτικές αγορές και αυτό παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο δείκτη χρέους από όλα τα κράτη της Ε.Ε. και είναι το μόνο μέλος της Ευρωζώνης που θεωρείται από τους οίκους αξιολόγησης ως "μη ενδεδειγμένο για επένδυση"».

Φέτος, το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει υπεραποδώσει σε σχέση με τα περισσότερα άλλα χρηματιστήρια και «η αντίληψη για την Ελλάδα στις χρηματοπιστωτικές αγορές αλλάζει δραστικά, κάτι που παρατηρείται ιδιαίτερα στην αγορά ομολόγων. […] Η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου είναι 3,62%, δηλαδή χαμηλότερη από εκείνη του συγκρίσιμου ιταλικού τίτλου. Η διαφορά απόδοσης από το γερμανικό είναι η χαμηλότερη από τον Οκτώβριο του 2021, μόλις στις 124 μονάδες βάσης, και δείχνει πόσο καλά αντιμετωπίζει η Ελλάδα τις αυξήσεις των βασικών επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), συγκριτικά και με άλλες χώρες της περιφέρειας του ευρώ».

Αυτό, τονίζεται στο άρθρο, οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα στο γεγονός ότι περισσότερα από τα δύο τρίτα του εθνικού χρέους κατέχονται από επίσημους πιστωτές, όπως τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. «Τα επιτόκια αυτών των δανείων είναι μονίμως χαμηλά, αλλά και με χρονικό ορίζοντα ως το 2070. Γι' αυτό και το χρέος της Ελλάδας θεωρείται βιώσιμο» επισημαίνει η RND.