Λεφτά στον τραπεζικό τους λογαριασμό είδαν σήμερα χιλιάδες ασφαλισμένοι καθώς καταβλήθηκε ένα έκτακτο «δώρο» από τον ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, σήμερα, Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023 πραγματοποιείται η πρώτη, από τις διαδοχικές καταβολές, επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, κλάδου ασθενείας σε χρήμα του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. σε τραπεζοϋπαλλήλους, σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

H εν λόγω καταβολή, ύψους 1.875.112,34 ευρώ θα πιστωθεί στους δηλωθέντες τραπεζικούς λογαριασμούς 17.757 δικαιούχων οι οποίοι:

-    υπέβαλαν αίτηση, μέσω της αντίστοιχης  ηλεκτρονικής υπηρεσίας, μέχρι 24/05/2023,

-    δεν έχουν, από οποιανδήποτε αιτία, οφειλή προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. βεβαιωμένη στο Κ.Ε.Α.Ο.

Συγκεκριμένα, αφορά στην επιστροφή  αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, κλάδου ασθενείας σε χρήμα του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.  έτους 2017 στους εργαζόμενους των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, τα οποία έχουν υλοποιήσει τις απαιτούμενες μεταβολές στις υποβληθείσες Α.Π.Δ. τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους.

  1. EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
  2. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΤ. ΠΕ.
  3. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
  4. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
  5. ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
  6. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ. ΠΕ.
  7. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ.
  8. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ.
  9. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ. ΠΕ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. συνεχίζουν την επεξεργασία αφενός των  υποβληθέντων, από Πιστωτικά Ιδρύματα, ασφαλιστικών στοιχείων και αφετέρου των αιτήσεων των λοιπών δικαιούχων.