Σύνταξη στα 50; Βεβαίως-βεβαίως, που λέει και η ελληνική ταινία! Ας δούμε τι ισχύει, ακόμη και σήμερα. Κατ’ αρχάς, το όλο θέμα αφορά δημοσίους υπάλληλους που πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης εντός του 2022, αλλά δεν κατέθεσαν αίτηση. Όλοι αυτοί δικαιούνται πρόωρη σύνταξη στο 50ό έτος της ηλικίας τους!

Συγκεκριμένα, αφορά:
- Γονείς ανηλίκων και τρίτεκνους ασφαλισμένους στο Δημόσιο.

- Μητέρες και χήρους πατέρες ασφαλισμένους στα Ταμεία των ΔΕΚΟ - τραπεζών, οι οποίοι κατοχύρωσαν δικαίωμα συνταξιοδότησης και ήθελαν να βγουν στα 50, 52 ή 55. Όλοι αυτοί εξέρχονται το 2023. Δηλαδή, στα 50 έως τα 55 έτη με μειωμένη σύνταξη και από τα 55 έως τα 60 με πλήρη μπορούν να συνταξιοδοτηθούν το 2023 μητέρες με ανήλικο τέκνο που είχαν συμπληρώσει το 2010-2012 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης.

- Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ κατοχυρώνουν δικαίωμα με 3.600 ημέρες ασφάλισης στο καθεστώς των βαρέων και με συμπληρωμένες, ακόμα και με εξαγορά πλασματικών ετών, τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά.

- Σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες, όπου έχουμε σύνταξη με 25ετία και ανήλικο τέκνο. Οι γονείς ανηλίκων και οι τρίτεκνοι ασφαλισμένοι του Δημοσίου και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ασφαλισμένοι στα Ταμεία των ΔΕΚΟ - τραπεζών που είχαν κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης και επιθυμούσαν να συνταξιοδοτηθούν ανάλογα με το έτος θεμελίωσης στα 50 ή τα 52 ή τα 55 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και μετά την 1/1/2023.


Ανά κατηγορία

Αναλυτικά, όλες οι κατηγορίες που δικαιούνται πρόωρη συνταξιοδότηση εντός του 2023:

1. Δημόσιο
- Άνδρες-γυναίκες γεννημένοι το δεύτερο εξάμηνο του 1961 με 25ετία έως και 31-12-2010. Πρέπει να έχουν 35 έτη έως και τις 31/12/2018. Όριο ηλικίας 60 έτη και 6 μήνες για σύνταξη φέτος.

- Άνδρες-γυναίκες γεννημένοι το δεύτερο εξάμηνο του 1961 με 25ετία έως και 31/12/2011, με 36 έτη έως 31/12/2019, με όριο ηλικίας 60 έτη και 6 μήνες.

- Άνδρες-γυναίκες γεννημένοι το δεύτερο εξάμηνο του 1961 με 25ετία έως και 31/12/2010, με 35 έτη έως και 31/12/2019. Όριο ηλικίας 60 έτη και 6 μήνες.

- Άνδρες-γυναίκες γεννημένοι έως και τον Σεπτέμβριο του 1960 με 25ετία έως και 31/12/2012, με 37 έτη συνολικά έως 31/12/2019. Όριο ηλικίας 60 έτη και 11 μήνες.

- Άνδρες-γυναίκες γεννημένοι έως και τον Μάρτιο του 1958, με 25ετία το 2011 και ηλικία 64 έτη και 9 μήνες.

- Άνδρες με 40 έτη ασφάλισης, με συμπληρωμένα τα 62 έτη ηλικίας εντός του 2022.

- Τρίτεκνοι που γεννήθηκαν τον Ιανουάριο του 1965 έως και τον Ιούλιο 1965 με 21 έτη το 2011 και ηλικία 58 έτη και 5 μήνες.

- Γονείς ανηλίκων με 25ετία το 2011, γεννημένοι από 1/1965 έως και 7/1965 και ηλικία 58 έτη και 5 μήνες.

- Άνδρες γεννημένοι το 1961 με 25ετία το 2010 και ηλικία 60 έτη.

- Γυναίκες γεννημένες το 1966 με 25ετία το 2010 και ηλικία 55 έτη.

- Άνδρες γεννημένοι έως και το 1966, με 25ετία το 2011 και όχι νωρίτερα (απαιτούμενη ηλικία 56 έτη).

- Άνδρες γεννημένοι έως και το 1964 με 25ετία το 2012 και ηλικία 58 έτη.

- Άνδρες γεννημένοι από το 1967 και μετά, με 25ετία το 2011, μπορούν πλέον να λάβουν μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους.

- Άνδρες γεννημένοι από το 1965 και μετά, με 25ετία το 2012, μπορούν να βγαίνουν με μειωμένη, με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους.

2. ΔΕΚΟ, τράπεζες, ΙΚΑ
Μητέρες και χήροι πατέρες ανήλικων τέκνων με κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης και 5.500 ημέρες ασφάλισης συν ανηλικότητα μπορούν να βγουν και μετά την 1/1/2023, ανάλογα με το όριο ηλικίας, όπως αυτό ρυθμίστηκε με βάση τον Ν. 4336/2015. Οι κατηγορίες αυτές είναι:
- Μητέρες που το 2010 είχαν 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο και κατοχύρωσαν έτσι το 50ό έτος τους για μειωμένη σύνταξη και τα 55 για πλήρη.

- Μητέρες που το 2011 είχαν 5.500 ημέρες ασφάλισης συν ανήλικο και κατοχύρωσαν το 52ο έτος τους για μειωμένη σύνταξη και στα 57 για πλήρη.

- Μητέρες που το 2012 είχαν 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο και κατοχύρωσαν το 55ο έτος τους για μειωμένη σύνταξη και τα 60 για πλήρη.


Σημείο-κλειδί ο χρόνος ασφάλισης

Για όσους δημοσίους υπαλλήλους είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα τα έτη 2010, 2011 και 2012 (άρα είχαν ήδη 25 χρόνια συμπληρωμένης υπηρεσίας μέχρι τότε), το δικαίωμα για λήψη μειωμένης σύνταξης κρίνεται με βάση τα όρια ηλικίας που ίσχυαν μέχρι τον Ν. 4336/2015, εφόσον αυτά συμπληρώθηκαν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022. Η λήψη μειωμένης σύνταξης πριν από τα 62 αφορά:
• Γυναίκες με 25ετία μέχρι το 2010 με όριο ηλικίας τα 55 έτη.

• Γυναίκες-άνδρες με 25ετία το 2011 με όριο ηλικίας τα 56 έτη.

• Γυναίκες-άνδρες με 25ετία το 2012 με όριο ηλικίας τα 58 έτη.

Προσοχή! Όσοι κατέθεσαν αίτηση απονομής μειωμένης σύνταξης εντός του 2022 και έχουν συμπληρώσει με οποιονδήποτε τρόπο (και με πλασματικά έτη) τις απαραίτητες 25ετίες το 2010, 2011 ή 2012 και τις απαραίτητες ηλικίες 55, 56 ή 58 μέσα στο 2022 βγαίνουν χωρίς πρόβλημα με μειωμένη σύνταξη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρουν έχουν οι περιπτώσεις:
• Μητέρες σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες με 25ετία το 2010 συν ανηλικότητα τέκνου.

• Γονείς σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες με 25ετία το 2011 και με εξαγορά πλασματικών ετών συν ανηλικότητα τέκνου. Επίσης, όσοι είχαν συμπληρώσει το 2012 την απαραίτητη 25ετία, ακόμα και με εξαγορά πλασματικών ετών συν ανηλικότητα τέκνου.

• Τρίτεκνοι σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες που είχαν συμπληρώσει το 2011 την 20ετία. Επίσης και το 2011 την απαραίτητη 20ετία ακόμα και με εξαγορά πλασματικών ετών, αλλά και το 2012.

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες στα 50, 52 ή 55 έτη.

Αφορά:
- Μητέρες με 25ετία ασφάλισης τα έτη 2010-2012.

- Τρίτεκνους με 20ετία ασφάλισης το 2011 και το 2012.

- Εργαζόμενοι που συμπλήρωσαν 5.500 ένσημα το διάστημα 2010-2020.

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ
Για υπαλλήλους ΙΚΑ στα 52, 55-57 έτη. Αφορά:
- Γυναίκες με 3.600 βαρέα και συνολικά 4.500 ένσημα τα έτη 2010-2013.

*Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή