Ανάσχεση του κύματος των «κόκκινων χρεών» προς την Εφορία με «κατακλυσμό» πλειστηριασμών και κατασχέσεων σε φορολογούμενους με αρρύθμιστες οφειλές επιχειρεί η ΑΑΔΕ, κλιμακώνοντας τις πιέσεις για την ενίσχυση της εισπραξιμότητας των φόρων.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η λειτουργία από τον Σεπτέμβριο των δύο νέων Εισπρακτικών Κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με αρμοδιότητα για την παρακολούθηση, τη βεβαίωση και την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, που ανέρχονται συνολικά στα 105 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, τα 90 δισ. ευρώ από τα 105 δισ. ευρώ προέρχονται από 8.825 φορολογούμενους, ο καθένας εκ των οποίων χρωστά πάνω από 1.000.000 ευρώ και οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,2% του συνόλου των οφειλετών.

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΑΑΔΕ, το πρώτο Κέντρο που θα ριχθεί στη μάχη με τα ληξιπρόθεσμα θα είναι της Αθήνας, πιάνοντας δουλειά από τις 25 Σεπτεμβρίου, για να πάρει σειρά από τον Ιανουάριο του 2024 το αντίστοιχο τμήμα στη Θεσσαλονίκη.

Ενιαίοι κανόνες

Σύμφωνα με σχέδιο δράσης της ΑΑΔΕ, οι κανόνες για την είσπραξη των αρρύθμιστων χρεών, ακόμη και για τις περιπτώσεις που εφαρμόζονται τα αναγκαστικά μέτρα, είναι «οριζόντιοι και ενιαίοι και δεν σηκώνουν την παραμικρή παρερμηνεία και απόκλιση στις αποφάσεις και στους στόχους που προβλέπονται αντίστοιχα».

Βασική επιδίωξη της νέας ανασυγκρότησης των υπηρεσιών είναι η εξοικονόμηση δαπανών και χρόνου (π.χ. για επικοινωνίες ή μετακινήσεις), με τις δύο νέες μονάδες είσπραξης αντί πολλών και κατακερματισμένων σε ολόκληρη τη χώρα.

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες των δύο νέων υπηρεσιών σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ είναι οι εξής:

  • Επιδίωξη είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.
  • Επιβολή αναγκαστικών, διασφαλιστικών και λοιπών μέτρων από το Δημόσιο για την αποπληρωμή των «κόκκινων χρεών».
  • Έλεγχος, επαλήθευση και διασταύρωση στοιχείων φορολογουμένων.
  • Κατηγοριοποίηση των οφειλετών με βάση το ύψος της οφειλής και εντοπισμός ανά γεωγραφική περιοχή με τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων με στίγμα για τα φυσικά πρόσωπα και τους επαγγελματίες που αλλάζουν συχνά διεύθυνση κατοικίας, εργασίας ή επαγγελματική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα ο «φάκελός» τους να μεταφέρεται από ΔΟΥ σε ΔΟΥ.
  • Αυτόματη παρακολούθηση για την πορεία και την εξέλιξη της «κόκκινης οφειλής».

Ληξιπρόθεσμα

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τα ληξιπρόθεσμα, στο πρώτο εξάμηνο του έτους έχουν φθάσει στα 105 δισ. ευρώ, με εισπράξιμα να θεωρούνται τα 78,6 δισ. ευρώ. Τα «φρέσκα» χρέη αυξήθηκαν κατά 397.000.000 ευρώ τον Ιούνιο και συνολικά στο εξάμηνο ανήλθαν σε 2,841 δισ. ευρώ.

Από το σύνολο των οφειλών μόλις το 4,8%, δηλαδή χρέη πέντε δισ. ευρώ, έχει μπει σε πρόγραμμα τμηματικής εξόφλησης, ενώ από το ρυθμισμένο υπόλοιπο το 53,5% προέρχεται από φυσικά πρόσωπα και το 46,5% από επιχειρήσεις. 

Επίσης, τα χρέη από πρόστιμα ανέρχονται σε 34,1 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 14 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης. Με βάση την ίδια «ακτινογραφία», το 28,1% αφορά έμμεσους φόρους (ΦΠΑ, πρόστιμα έμμεσων φόρων κ.λπ.), το 22,7% αφορά άμεσους φόρους (φόροι εισοδήματος, φόροι περιουσίας κ.λπ.) και ένα ποσοστό 2,7% αφορά λοιπά μη φορολογικά έσοδα.

Στο μέτωπο των κυρώσεων, ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία έχουν 4.184.515 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Από τους οφειλέτες αυτούς, 2.031.656 απειλούνται με κατασχέσεις, ενώ σε 1.455.216 έχουν ήδη επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (πλειστηριασμοί, κατάσχεση κινητών αξιών και ακινήτων, δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών κ.λπ.). 

Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή