Οι τραπεζικοί λογαριασμοί δεν είναι απόρθητα φρούρια! Αντίθετα, είναι σαν γυάλινοι πύργοι, εκτεθειμένοι σε ελέγχους, αντιπαραβολές στοιχείων και καθημερινή παρακολούθηση από κρατικές Αρχές που βλέπουν τα πάντα! Τι μπήκε, τι βγήκε, ποιος έβαλε χρήματα, από πού προήλθαν, πότε ξεκίνησε ο λογαριασμός και ούτω καθεξής… Μαζί με τους τραπεζικούς λογαριασμούς ελέγχονται και όλες οι λοιπές τραπεζικές δραστηριότητες, όπως η κίνηση καρτών, οι θυρίδες κ.λπ. Όταν πρόκειται για απλό φορολογικό έλεγχο, η εφορία πάει 5 έτη πίσω, καθώς αυτό ορίζουν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου.

Δείτε πόσοι μπορούν να ελέγξουν τον τραπεζικό σας λογαριασμό, για να γνωρίζετε τι μπορεί να συμβεί από τη μία στιγμή στην άλλη… Οι Αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για τη δίωξη του ξεπλύματος του «βρόμικου» χρήματος είναι οι εξής οκτώ τον αριθμό:

► Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με όλα τα υπερσύγχρονα τμήματα ελέγχου που διαθέτει.

► Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), που έχει τεράστιες αρμοδιότητες.

► Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του υπουργείου Οικονομικών με όλες τις υπηρεσίες.

► Η Οικονομική Αστυνομία.

► Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) του ΕΦΚΑ.

► Ο οικονομικός εισαγγελέας.

► Ο εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς.

► Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, που μπαίνει παντού και χωρίς κανένα εμπόδιο, μία από τις πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες της χώρας.

Αν υφίστανται υπόνοιες για τη διακίνηση ή τη νομιμοποίηση «μαύρου» χρήματος, οι έλεγχοι φτάνουν έως και μια δεκαετία πίσω και στο μικροσκόπιο των ελεγκτών μπαίνουν:

  1. Κάθε μορφής κατάθεση σε Ελλάδα και εξωτερικό.
  2. Θυρίδες σε όλες τις τράπεζες.
  3. Πιστωτικές κάρτες.
  4. Δάνεια.
  5. Εμβάσματα.
  6. Πωλήσεις ακινήτων.
  7. Αγοραπωλησίες ομολόγων.
  8. Κέρδη τυχερών παιχνιδιών.
  9. Αδήλωτες γονικές παροχές, δωρεές σε χρήμα.
  10. Μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα κ.ά.

Για να πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι αυτοί προηγείται: άρση του τραπεζικού, του φορολογικού και του επαγγελματικού απορρήτου, ενώ αξιοποιείται κάθε πληροφορία από τις εγχώριες τράπεζες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού και οποιαδήποτε άλλη πηγή κριθεί σκόπιμο από τους ελεγκτές. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες λαμβάνει πληροφόρηση απευθείας και χωρίς παρεμβολές.

Όπως διευκρινίζει στην «Α» ο φοροτεχνικός Βαγγέλης Αμπελιώτης, «η ευχέρεια ελέγχου σε βάθος δεκαετίας σε καταθέσεις, θυρίδες, δάνεια και κινήσεις πιστωτικών καρτών παρέχεται από τον ν. 4734/2020, με τον οποίο ενσωματώθηκαν στην εθνική νομοθεσία μεταγενέστερες οδηγίες της ΕΕ».

Στις... κάμαρες με τα μυστικά, με ειδικό λογισμικό

Οι Αρχές αναζητούν πληροφορίες και είναι εύλογο, όταν ενώπιόν τους έχουν περιπτώσεις που κάνουν «μπαμ». Επόμενο είναι να συλλέγουν πληροφορίες αξιοποιώντας κάθε δυνατή πρόσβαση και νόμιμο μηχανισμό. Οι Αρχές τα τελευταία χρόνια έχουν επιδείξει αξιοσημείωτες επιδόσεις, που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε από όσα συμβαίνουν σε ΗΠΑ και Ευρώπη.

Αναζητούν λοιπόν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ μέρα-νύχτα με όλα τα μέσα κάθε κίνηση, κάθε κατάθεση, κάθε σημείο προσοχής, ή κάτι που εγείρει αμφιβολίες. Ένα ειδικό λογισμικό ελέγχει καταθέσεις-αναλήψεις, το ύψος των ποσών, αν υπάρχουν παραστατικά, ποιος κατέθεσε χρήματα, ποια η σχέση του καταθέτη και του δικαιούχου, με ποια αιτία έγινε η μεταφορά κ.λπ. Ελέγχουν επίσης τη συχνότητα κατάθεσης των ποσών και καθετί μπορεί να αποφέρει φορολογική ύλη.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ. Γνωρίζουν ποιος έχει τον λογαριασμό, με ονοματεπώνυμο, είτε με άλλα στοιχεία αναγνώρισης. Πότε μπήκε το «μαύρο» χρήμα, με ποια προκάλυψη, από ποιον, από ποια χώρα και μέσω ποιου ξένου πιστωτικού Ιδρύματος.

ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ. Γνωρίζουν τον πραγματικό δικαιούχο, αλλά και όλους όσοι συμμετέχουν στον διαμερισμό των χρηματικών ποσών, μέσω οποιασδήποτε πηγής. Γνωρίζουν με συστηματικό τρόπο λογαριασμό, ονοματεπώνυμο, ΙΒΑΝ.

ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ. Εδώ γίνεται έλεγχος σε βάθος μέχρι και μια δεκαετία πίσω. Περιλαμβάνει ημερομηνία ανοίγματος και κλεισίματος του λογαριασμού, το προοδευτικό υπόλοιπο, την κίνηση του λογαριασμού για τη χρονική περίοδο των τελευταίων -από το αίτημα- δέκα ετών. Σε λογαριασμό χορηγήσεων ακολουθείται η ίδια διαδικασία.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΡΤΩΝ. Στις πιστωτικές κάρτες ο έλεγχος αφορά κάθε πρόσωπο, ημερομηνία ανοίγματος και κλεισίματος, καθώς και την κίνησή της 10 έτη πίσω.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΙΔΑΣ.  Γνωρίζουν τα περισσότερα, μπορούν να μάθουν τα πάντα. Ονοματεπώνυμο του κατόχου της θυρίδας, πότε άρχισε η διαδικασία μίσθωσης, πότε μπήκε και πότε βγήκε ο κάτοχος. Αν απαιτηθεί, την ανοίγουν στο άψε-σβήσε!

ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ. Οι έλεγχοι -μετά και την πρόσφατη αλλαγή του σχετικού νόμου που απογείωσε τις συναλλαγές- μόλις ξεκίνησαν και αφορούν δωρεές σε χρήμα έως 800.000 ευρώ, δεδομένου ότι απαιτείται τραπεζική βεβαίωση. Διαφορετικά ο φόρος είναι βαρύς και όποιος έκανε τη δωρεά ή τη γονική παροχή υποχρεούται σε «πόθεν έσχες».

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΟΜΟΛΟΓΑ - ΑΜΟΙΒΑΙΑ. Εδώ οι έλεγχοι είναι σκληρότεροι, αλλά και πολύ πιο δύσκολοι. Ωστόσο η ευχέρεια της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες να λαμβάνει πληροφόρηση απευθείας και χωρίς παρεμβολές από παντού, της παρέχει τεράστιες δυνατότητες για ελέγχους ουσίας.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Απογευματινή»