Η αύξηση του ακατάσχετου ποσού και η κατοχύρωση του τραπεζικού λογαριασμού αποτελούν διπλή αγωνία για χιλιάδες καταθέτες, οι οποίοι αναζητούν λύση στο πρόβλημά τους.

Με τη βοήθεια των νομικών και στελεχών της ΑΑΔΕ, η «Απογευματινή» εξέτασε τόσο την οικονομική όσο και τη νομική πλευρά του θέματος. Σύμφωνα με τη δικηγόρο Ολυμπία Νικολοπούλου «όλα τα ποσά έως 1.250 ευρώ από μισθούς και συντάξεις είναι ακατάσχετα, αρκεί να έχει δηλωθεί η κίνηση αυτή στην τράπεζα».

Σημεία προσοχής

Πρώτο σημείο προσοχής: Για κάθε καταθέτη-οφειλέτη στο Δημόσιο ή τον ΕΦΚΑ ή σε δήμο ισχύει ακατάσχετο όριο 1.250 ευρώ για έναν λογαριασμό που έχει ανοίξει σε ένα μόνο τραπεζικό ίδρυμα.

Δεύτερο σημείο προσοχής: Για να ισχύσει το ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ, ο οφειλέτης θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο υπουργείο Οικονομικών τον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό υποβάλλοντας ηλεκτρονικά σχετική δήλωση στο TAXISnet.

Τρίτο σημείο προσοχής: Σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό το ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ ισχύει για τον καθένα από τους συνδικαιούχους, μόνο αν και οι δύο έχουν δηλώσει τον ίδιο λογαριασμό ως ακατάσχετο.

Η αύξηση του ακατάσχετου

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, με μία πληρωμή δύο δόσεων στην οφειλή που έχετε, μπορείτε να αυξήσετε το ακατάσχετο του λογαριασμού σας. Το σημερινό ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ προσαυξάνεται κατά το άθροισμα των ποσών των δύο τελευταίων μηνιαίων δόσεων που εξοφλήθηκαν, αφού πολλαπλασιαστεί με συγκεκριμένους συντελεστές.

Όμως για να κερδίσετε το ακατάσχετο όριο πάνω από τα 1.250 ευρώ πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Να έχουν ρυθμιστεί χρέη και να έχει προηγηθεί η πληρωμή δύο δόσεων.
  2. Να δηλωθεί ο λογαριασμός για τον οποίο ζητείται περιορισμός της κατάσχεσης.
  3. Να πληρώνονται με συνέπεια οι δόσεις της ρύθμισης.

Δημιουργία λογαριασμού

Ο ακατάσχετος λογαριασμός δημιουργείται ως εξής:

Ο φορολογούμενος με δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό αφού υπαχθεί σε ρύθμιση θα πρέπει να πληρώσει δύο δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών του, για να μπορεί τον τρίτο μήνα να ζητήσει αύξηση του ακατάσχετου ορίου. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των δόσεων ρυθμίσεων του μήνα. Στο ποσό αυτό εφαρμόζεται ο πρώτος συντελεστής 3, ο οποίος δίνει το νέο ύψος του ακατάσχετου λογαριασμού.

Αναλυτικά:

- Αν η μηνιαία δόση είναι 500 ευρώ με την έναρξη της νέας διαδικασίας ο οφειλέτης θα κερδίζει ακατάσχετο όριο 1.500 ευρώ (500x3) από 1.250 ευρώ που ισχύει για όλους.


– Αν η δόση ή οι δόσεις είναι 50 ευρώ, με την εφαρμογή συντελεστή 3, οδηγεί σε αποτέλεσμα 150 ευρώ. Επειδή το ποσό υπολείπεται των 1.250 ευρώ του ακατάσχετου, δεν προστίθεται αλλά παραμένει αμετάβλητο το ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ. Για να αυξήσει κάποιος το όριο του ακατάσχετου θα πρέπει η μηνιαία δόση της ρύθμισης που εξυπηρετεί να είναι μεγαλύτερη των 400 ευρώ.


–Όσο η ρύθμιση τηρείται, ο συντελεστής αυξάνεται. Φορολογούμενος ο οποίος έχει ρυθμίσει τις οφειλές του με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, αν εξοφλήσει 5 δόσεις των 500 ευρώ μπορεί να «κερδίσει» συντελεστή 3,8 αυξάνοντας τον ακατάσχετο λογαριασμό στα 1.900 ευρώ (500Χ3,8). Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων που επιλέγονται για τη ρύθμιση της οφειλής τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αύξηση του ακατάσχετου ορίου.


– Όσο μικραίνει το ποσό της οφειλής και πλησιάζει η πλήρης εξόφληση, το ακατάσχετο όριο θα φθάνει στο ανώτατο ύψος με την εφαρμογή του μέγιστου συντελεστή 4,5 - ο λογαριασμός θα ξεμπλοκάρεται πλήρως.


– Τα όρια του ακατάσχετου καθορίζονται κάθε μήνα και ισχύουν για έναν μήνα.


– Αν ο φορολογούμενος χάσει τη ρύθμιση οφειλών εξαιτίας μη καταβολής δύο συνεχών δόσεων, χάνει τον αυξημένο ακατάσχετο αλλά και το δικαίωμα να τον διεκδικήσει εκ νέου.

Τι δεν κατάσχεται

Κατάσχεση δεν μπορεί να γίνει για οφειλές έως 500 ευρώ. Ακόμη δεν κατάσχονται τραπεζικοί λογαριασμοί μισθωτών και συνταξιούχων, με υπόλοιπα έως και 1.500 ευρώ, ανεξαρτήτως ποσού οφειλών στην εφορία. Με τη βοήθεια των στελεχών της ΑΑΔΕ να δούμε αναλυτικότερα το θέμα:

  1. Έως ποσού 500 ευρώ δεν υπάρχει κατάσχεση σε ακίνητο ή κινητό οφειλέτη ή εγγυητή, εκτός από το μέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων έως 500 ευρώ.
  2. Το ελάχιστο ποσό που απαγορεύει κατάσχεση σε μισθό, σύνταξη ή επίδομα είναι τα 1.500 ευρώ.
  3. Ακατάσχετο είναι ποσό κατάθεσης σε τράπεζα σε ένα και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό έως 1.250 ευρώ τον μήνα για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Εδώ υποχρεωτική είναι η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, με την οποία γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ένας μοναδικός λογαριασμός. Στην περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων γνωστοποιείται αποκλειστικά και μόνο ο λογαριασμός αυτός.
  4. Μπορεί να γίνει άρση των κατασχέσεων στα χέρια τρίτων, αν:
α) Εξοφληθεί ή διαγραφεί το ποσόν για το οποίο εκδόθηκε το κατασχετήριο στα χέρια τρίτου. 
β) Αν έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης υπό την προϋπόθεση ότι:

-έχει εξοφληθεί το (50%) της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής

-έχει υποβληθεί αίτηση από τον οφειλέτη

-έχει εξεταστεί η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση και μη απώλειας αυτής, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4305/2014

-η κατάσχεση αφορά αποκλειστικά χρέη που έχουν υπαχθεί και εξοφληθεί στο πλαίσιο των διατάξεων της ρύθμισης του ν. 4305/2014

-Δεν περιλαμβάνει άλλα χρέη που δεν έχουν εξοφληθεί.

γ) Έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης με τις εξής προϋποθέσεις:

-έχει εξοφληθεί ποσοστό 25% της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής πριν από οποιαδήποτε απαλλαγή, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσό της προκαταβολής του άρθρου 15 του ν. 4321/2015

-έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από τον οφειλέτη

-έχει εξεταστεί, κατά περίπτωση, η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση και μη απώλειας αυτής, όπως αναφέρονται στα σχετικά κεφάλαια της αριθ. ΠΟΛ.1080/2015 (Β΄628, ΑΔΑ: Β5Ν0Η-ΖΥΠ) απόφασης του υπουργού Οικονομικών

-η κατάσχεση αφορά αποκλειστικά χρέη που έχουν υπαχθεί και εξοφληθεί στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 4321/2015 και δεν περιλαμβάνει άλλα χρέη που δεν έχουν εξοφληθεί. Λοιπές κατασχέσεις στα χέρια τρίτων, για τις οποίες δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, δεν αίρονται.

  1. Μπορεί να περιοριστεί σε μικρότερο ποσό ή ποσοστό έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου ΔΟΥ ή Ελεγκτικού Κέντρου, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, έπειτα από αίτηση στον ίδιο.

 Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή