Γιατί με ξύπνησες πρωί
Γιατί με ξύπνησες πρωί Σωτήρης Ξενάκης Βασίλης Σκουρής
syntaxeis_ilikiomenoi
Οικονομία

Επικουρικές συντάξεις: Πώς θα κάνετε σωστά και πολύ γρήγορα την αίτηση έκδοσης - Προϋποθέσεις και παραδείγματα

Γνωμάτευση του ΕΦΚΑ καθορίζει τη διαδικασία έκδοσης σύνταξης και τον τρόπο εξασφάλισης επιπλέον ενσήμων

Έως στη διαδικασία έκδοσης επικουρικών συντάξεων και στην προθεσμία για την έναρξη της προαιρετικής ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, χωρίς να διακόπτεται η διαδικασία έκδοσης της σύνταξης, ρίχνει ερωτηματολόγιο του ασφαλιστικού φορέα. Για να λάβει κάποιος δικαιούχος επικουρική σύνταξη πρέπει να τηρεί δύο προϋποθέσεις: α) ελάχιστο χρόνο ασφάλισης στο επικουρικό Ταμείο τα 15 έτη, β) να έχει εκδοθεί η συνταξιοδοτική πράξη για την απονομή κύριας σύνταξης.

Έπεται η έκδοση επικουρικής, όταν συντρέχουν οι παραπάνω δύο προϋποθέσεις. Οι νομικές υπηρεσίες του ασφαλιστικού φορέα απέστειλαν σε όλες τις αρμόδιες διευθύνσεις έκδοσης και παροχής συντάξεων τις παρακάτω απαντήσεις, σε προβλήματα που είχαν εντοπιστεί ως προς την έκδοση των επικουρικών συντάξεων.

paradeigmata

Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο, σωστή είναι η αίτηση έκδοσης επικουρικής σύνταξης, εφόσον πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Η εντός της τρίμηνης προθεσμίας, από την κοινοποίηση της απόφασης της κύριας σύνταξης, υποβολή αιτήματος απονομής επικουρικής σύνταξης μεταφέρει και την έναρξη προαιρετικής ασφάλισης σε προγενέστερη ημερομηνία από αυτήν του αιτήματος απονομής;

Η έναρξη της προαιρετικής ασφάλισης δεν μεταφέρεται σε προγενέστερο αυτής χρόνο.

2. Ποια πρέπει να είναι η ημερομηνία έναρξης της προαιρετικής ασφάλισης;

Η 31η/1/2019, ημερομηνία της αίτησης απονομής επικουρικής σύνταξης, ή η 1η/3/2017, ημερομηνία έναρξης της κύριας σύνταξης; Ημερομηνία έναρξης της προαιρετικής ασφάλισης είναι η 31η/1/2019, δηλαδή η ημερομηνία υποβολής της αίτησης απονομής επικουρικής σύνταξης και δήλωσης περί προαιρετικής ασφάλισης και όχι η 1η/3/2017, ημερομηνία έναρξης της κύριας σύνταξης.

3. Μπορεί να υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ ασφαλισμένος που ασφαλίζεται υποχρεωτικά μεν στον κλάδο κύριας ασφάλισης, χωρίς όμως αντίστοιχη υποχρέωση στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης;

Εφόσον ασφαλίζεται για την ίδια απασχόληση υποχρεωτικά μόνο στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΕΦΚΑ, μπορεί να υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης, υπό τον όρο ικανοποίησης των σχετικών προϋποθέσεων.

4. Είναι δυνατή η υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση κλάδου τ. ΕΤΕΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/16, του ασφαλισμένου, ο οποίος όμως εξακολουθεί να ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον e-ΕΦΚΑ (τ. ΟΓΑ) μόνο για τον κλάδο κύριας σύνταξης, έχοντας διακόψει την υποχρεωτική του ασφάλιση από τον 12ο/1999;

Ναι, μπορεί να υπαχθεί ο ασφαλισμένος στην προαιρετική ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση στον κλάδο βάσει της απασχόλησής του.

5. Η έκδοση τροποποιητικής απόφασης κύριας σύνταξης, σε περιπτώσεις αρχικά εκδοθείσας ηλεκτρονικής απόφασης, επηρεάζει την τρίμηνη προθεσμία υποβολής του αιτήματος για επικουρική σύνταξη, ώστε να ταυτίζεται η ημερομηνία έναρξης με αυτήν της κύριας σύνταξης;

Η τρίμηνη προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία της αρχικά εκδοθείσας ηλεκτρονικής απόφασης της κύριας σύνταξης. Η τυχόν έκδοση τροποποιητικής απόφασης δεν επηρεάζει την εν λόγω προθεσμία.

6. Μπορεί να θεωρηθεί ως ημερομηνία έναρξης της τρίμηνης προθεσμίας, για την υποβολή της αίτησης απονομής επικουρικής σύνταξης, η ημερομηνία έκδοσης-κοινοποίησης της τροποποιητικής απόφασης της κύριας σύνταξης;

Όχι, η τρίμηνη προθεσμία αρχίζει από 10/6/2021, ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής απόφασης της κύριας σύνταξης. Συνεπώς, έναρξη της επικουρικής σύνταξης είναι η 1η/12/2022 και όχι η 1η/5/2021 (έναρξη της κύριας σύνταξης), διότι το αίτημα κατατέθηκε μετά την τρίμηνη προθεσμία.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Απογευματινή» στις 25/9