H ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι σε θέση να επιτύχει ισχυρή και µακροπρόθεσµη αξία, βασιζόµενη στο τρίπτυχο «στρατηγικά τοποθετηµένη - κατάλληλα εφοδιασµένη - σε άριστη οικονοµική και επιχειρησιακή υγεία». Τα παραπάνω τόνισε η διοίκηση της εισηγµένης σε παρουσίαση στην Ενωση Θεσµικών Επενδυτών.

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της διοίκησης και µε βάση τα δεδοµένα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στοχεύει να επιτύχει διπλασιασµό EBITDA, προσεγγίζοντας το 1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, µέσα στην επόµενη πενταετία.

Περαιτέρω, µόνο από την Αττική Οδό, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναµένει κατά µέσο όρο EBITDA άνω των 300 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση από την έναρξη της παραχώρησης και µετά, ενώ συνολικά ο κλάδος των παραχωρήσεων αναµένει µερίσµατα 6 δισ. ευρώ στο σύνολο της ζωής των έργων, χωρίς να συνυπολογίζεται σε αυτά η συµβολή της Αττικής Οδού.

Διαβάστε ακόμα: Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Οικονομικά αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2023

Γιώργος Περιστέρης: Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βρίσκεται στην πλέον κατάλληλη θέση για να επιτύχει ισχυρή και µακροπρόθεσµη αξία

«Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν διανύει απλώς την καλύτερη περίοδο στην πεντηκονταετή πορεία της, αλλά βρίσκεται στην πλέον κατάλληλη θέση για να επιτύχει ισχυρή και µακροπρόθεσµη αξία», επεσήµανε ο διευθύνων σύµβουλος του οµίλου, κ. Γιώργος Περιστέρης, απαριθµώντας τους παράγοντες που καθιστούν τον όµιλο µια µοναδική και ιδανική επιλογή για θεσµικούς επενδυτές.

Διαβάστε ακόμα: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Διανύει την πιο παραγωγική περίοδο στην ιστορία της - Επενδύσεις 10 δισ. έως το 2027

Πιο αναλυτικά, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

  • Κατέχει ηγετική θέση σε όλους τους κλάδους δραστηριοποίησής της, οι οποίοι παράλληλα είναι κλάδοι που εµφανίζουν τις µεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης όχι µόνο σε εγχώριο, αλλά και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον. 
  • Στις παραχωρήσεις είναι ο µεγαλύτερος επενδυτής, διαθέτοντας ένα από τα νεαρότερα (µέση συµβατική διάρκεια 25 έτη), πιο διαφοροποιηµένα και χαµηλού ρίσκου χαρτοφυλάκια, µε έργα όπως η Αττική Οδός, η Εγνατία Οδός, το ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Ηρακλείου Κρήτης, το Ολοκληρωµένο Τουριστικό Συγκρότηµα στο Ελληνικό κ.ά. 
  • Στην ενέργεια είναι ο µεγαλύτερος παραγωγός καθαρής ενέργειας, µε εγκατεστηµένη ισχύ από ΑΠΕ 1.225 MW, ενώ η συνολική ισχύς των έργων σε λειτουργία, υπό κατασκευή και έτοιµων προς κατασκευή ανέρχεται πλέον σε 2.500 MW. Στον τοµέα της εµπορίας ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου ο όµιλος πλέον έχει καθιερωθεί ως ένας από τους µεγαλύτερους ιδιώτες παρόχους ενέργειας, ενώ η ισχυρή παρουσία του και η καθετοποίηση στο κοµµάτι της παραγωγής προσφέρει σηµαντικά οφέλη. Εντός του α’ εξαµήνου του 2024 αναµένεται να µπει σε λειτουργία η νέα µονάδα στην Κοµοτηνή, ισχύος 877 MW.
  • Στην κατασκευή είναι ο µεγαλύτερος και πλέον κερδοφόρος όµιλος, µε το υψηλότερο ανεκτέλεστο, ύψους 5,7 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η ΤΕΡΝΑ διατηρεί ένα υγιές περιθώριο κερδοφορίας 7%, ενώ από το ανεκτέλεστο ποσοστό της µόλις 28% αφορά αµιγώς δηµόσια έργα, ενώ ποσοστό µεγαλύτερο του 55% αφορά έργα στα οποία ο όµιλος συµµετέχει ή εκτελεί εξ ολοκλήρου ως επενδυτής, διαθέτοντας, άρα, καλύτερη ορατότητα και επωφελούµενος από τις συνέργειες.
  • Εχει σταθερή µετοχική σύνθεση, στιβαρή διοίκηση, την πολυπληθέστερη κατασκευαστική οµάδα, τον αρτιότερο εξοπλισµό, σηµαντικό αριθµό έργων µε χαρακτηριστικά που ταιριάζουν απόλυτα στα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήµατα, αλλά και πολλές συνέργειες µεταξύ των κλάδων δραστηριοποίησής της. Ως αποτέλεσµα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ µπορεί να είναι πολύ πιο επιλεκτική στις επενδύσεις, αλλά και πολύ πιο ανταγωνιστική στις προσφορές της, άρα και πιο επιτυχηµένη.
  • ∆ιαθέτει την απαραίτητη οικονοµική ευρωστία, την κεφαλαιακή διάρθρωση αλλά και το πιστοληπτικό προφίλ, για να προχωρήσει το επενδυτικό πλάνο των 10 δισ. ευρώ.
Διαβάστε ακόμα: Τι σηµατοδοτεί η απόκτηση της Αττικής Οδού από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πιθανές απειλές μετατρέπονται σε ευκαιρίες

Αναφερόµενος στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο κ. Μάνος Μουστάκας, γενικός διευθυντής Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης, σηµείωσε: «Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν είναι απλώς ένας όµιλος επιµέρους δραστηριοτήτων. Είναι ένα σχολαστικά σχεδιασµένο, καθετοποιηµένο και ολοκληρωµένο σύστηµα, που παράγει αυτοτελή αποτελέσµατα, δηµιουργώντας παράλληλα και συνέργειες σε κάθε πτυχή των εργασιών µας. Αυτή η προσέγγιση δεν εξορθολογίζει απλώς τις διαδικασίες µας. ∆ιασφαλίζει ότι µπορούµε να παρακολουθούµε, να αξιολογούµε και να ελέγχουµε το ρίσκο σε κάθε ξεχωριστό επίπεδο ενός έργου. Είναι µια προσέγγιση κατά την οποία κάθε κοµµάτι µας συµπληρώνει το άλλο, µετατρέποντας πιθανές απειλές σε ευκαιρίες, µειώνοντας ως τελικό αποτέλεσµα κατά πολύ το συνολικό ρίσκο των επενδύσεών µας».

Ειδικά για την Αττική Οδό, η διοίκηση έκανε λόγο για ένα έργο που συµπληρώνει το δίκτυο αυτοκινητοδρόµων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Ελλάδα, προσφέροντας σηµαντικά σε επίπεδο εσόδων, EBITDA και µερισµατικών αποδόσεων. Πρόκειται για ένα έργο χαµηλού ρίσκου και σταθερών αποδόσεων, µε ιδιαίτερη ανθεκτικότητα, όπως απέδειξε η απόδοσή του τόσο κατά την οικονοµική κρίση όσο και κατά την πρόσφατη πανδηµία.

Διαβάστε ακόμα: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση για την Αττική Οδό

Αναλύοντας τη χρηµατοοικονοµική διάρθρωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η γενική διευθύντρια Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Πηνελόπη Λαζαρίζου, επεσήµανε πως «η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει στον ισολογισµό της, πρώτον, υψηλή ρευστότητα, δεύτερον, περιουσιακά στοιχεία που παράγουν σηµαντικού ύψους, διαφοροποιηµένες και επαναλαµβανόµενες ταµειακές ροές, τρίτον, ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και, τέταρτον, δανειακή θέση µε ανταγωνιστικούς όρους διάρκειας και τελικού κόστους».

Δημοσιεύθηκε στα Παραπολιτικά στις 30/9/2023