«Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διανύει την πιο παραγωγική περίοδο στην ιστορία της και αυτό είναι µόνο η αρχή», διεµήνυσε ο επικεφαλής του οµίλου, Γιώργος Περιστέρης, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Οπως µάλιστα τόνισε, «είµαστε ηγέτες σε όλους τους τοµείς δραστηριοποίησής µας».

Στις παραχωρήσεις, ο όµιλος διαθέτει περισσότερα από 1.500 χλµ. αυτοκινητοδρόµων υπό διαχείριση (µετά την προσθήκη της Εγνατίας) και εµβληµατικά έργα που αντιστοιχούν σε επενδύσεις δισεκατοµµυρίων ευρώ, όπως ο νέος ∆ιεθνής Αερολιµένας Ηρακλείου Κρήτης, το Ολοκληρωµένο Τουριστικό Συγκρότηµα στο Ελληνικό, η νέα µονάδα ηλεκτροπαραγωγής µε φυσικό αέριο στην Κοµοτηνή κ.λπ. Παράλληλα, στον τοµέα των Σ∆ΙΤ, το οδικό τµήµα Χερσόνησος - Νεάπολη του Βόρειου Οδικού Αξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), η Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Απορριµµάτων στις Περιφέρειες Ηπείρου και Πελοποννήσου, το ηλεκτρονικό εισιτήριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και η ανάπτυξη του δικτύου υποδοµών υπερυψηλών ταχυτήτων Internet (ultra fast broadband).

Στις κατασκευές, τα έσοδα υπερβαίνουν το 1 δισ. και ανεκτέλεστο τα 5,5 δισ. ευρώ. Είναι αξιοσηµείωτο πως µέρος των έργων της ΤΕΡΝΑ προέρχεται από ίδιες επενδύσεις του οµίλου, άρα έχει πολύ περιορισµένο ρίσκο. Επιπλέον, τα έργα για λογαριασµό τρίτων έχουν εξασφαλιστεί µε αυστηρά κοστολογηµένες προσφορές και µε ρήτρες που σε µεγάλο βαθµό τα προστατεύουν από απότοµες διακυµάνσεις στο κόστος.

Ο όµιλος είναι ο κορυφαίος ελληνικός επενδυτής στην παραγωγή και αποθήκευση καθαρής ενέργειας, µε εγκατεστηµένη ισχύ που µέχρι το φθινόπωρο θα ξεπεράσει τα 1.200 MW, µέχρι το 2026 θα διαµορφωθεί σε 3.000 MW και πριν από το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας θα έχει φτάσει τα 6 GW. Είναι επίσης εκ των κορυφαίων ιδιωτών παραγωγών και προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ΗΡΩΝ εισήγαγε πρώτος τα διµερή µακροχρόνια συµβόλαια (PPAs) και πρόσφατα «έσπασε» το φράγµα του 10% στο µερίδιο της αγοράς προµήθειας.

Συνολικά έσοδα 4 δισ. ευρώ, λειτουργικά κέρδη 661,8 εκατ. και καθαρά κέρδη 174,4 εκατ. ευρώ εµφάνισε ο όµιλος το 2022


Οπως είπε ο κ. Περιστέρης, «game changer για τον όµιλο θα αποτελέσει η προσθήκη της Εγνατίας Οδού, µε τη σχετική σύµβαση παραχώρησης να κατατίθεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο τον επόµενο µήνα».

Πρόσθεσε δε ότι ο όµιλος «συµµετέχει σε διαδικασίες και για άλλες παραχωρήσεις, όπως ο ΒΟΑΚ, καθώς και η Αττική Οδός, ενώ αξιοποιώντας το πρόσφατο νοµοθετικό πλαίσιο καταθέτει ως leader ένωσης εταιρειών την πρώτη Πρότυπη Πρόταση, που περιλαµβάνει νέα τµήµατα του οδικού δικτύου της Αττικής προς Λαύριο, Ραφήνα και Λ. Βουλιαγµένης».

Τα έργα που έχουν προτεραιότητα

Στη συνέχεια, ο επικεφαλής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκανε αναφορά στον τρόπο που ο όµιλος προσεγγίζει τέτοιου είδους διαγωνισµούς και επενδύσεις.

«Προτεραιότητά µας είναι τα έργα που διεκδικούµε να διασφαλίζουν τη βιωσιµότητά τους και να αποφέρουν αξία στον όµιλο και στους µετόχους του. Γι’ αυτό, στους διαγωνισµούς προσφέρουµε δίκαια τιµήµατα και για εµάς και για το ελληνικό ∆ηµόσιο», είπε χαρακτηριστικά.

Υποστήριξε δε πως προχωρά η υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου των 10 δισ. ευρώ σε παραχωρήσεις και ενέργεια, χωρίς σηµαντικές ανάγκες αναχρηµατοδότησης έως το 2027.

Στο µέτωπο των οικονοµικών αποτελεσµάτων, τα συνολικά έσοδα του οµίλου για το 2022 σχεδόν τετραπλασιάστηκαν έναντι του 2021 και προσέγγισαν τα 4 δισ. ευρώ.

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρµοσµένο EBITDA) διπλασιάστηκε στα 661,8 εκατ. ευρώ, έναντι 323,5 εκατ. ευρώ για το 2021. Τα καθαρά κέρδη, αποδιδόµενα στους µετόχους, προσαρµοσµένα για µη λειτουργικά αποτελέσµατα για το 2022, ανήλθαν σε 174,4 εκατ. ευρώ, σχεδόν έξι φορές περισσότερα από τα 33,1 εκατ. ευρώ το προηγούµενο έτος.

Παράλληλα -απέναντι σε αυτό το δυσχερές διεθνές χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον- τα συνολικά ταµειακά διαθέσιµα αυξήθηκαν στ α 1,5 δισ. ευρώ.

*Δημοσιεύθηκε στο ένθετο ''MoneyPro'' εφημερίδα «Παραπολιτικά» στις 24/6