Κατά την περίοδο 2-6 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 87.900.000 ευρώ σε 103.462 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Οι πληρωμές από τον ΕΦΚΑ

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 2 έως 6 Οκτωβρίου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

   • Από τις 2 έως τις 6 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 22.800.000 ευρώ σε 980 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
   • Στις 5 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 12.090.641 ευρώ σε 26.022 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).
   • Στις 3 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 357.308 ευρώ σε 460 δικαιούχους για παροχές του τέως ΤΑΥΤΕΚΩ.

    Διαβάστε ακόμα: 
ΕΦΚΑ: Οι νέες ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων, μειώνονται σε δύο οι ημέρες πληρωμής

Οι πληρωμές από ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

 • 32.000.000 ευρώ σε 52.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
 • 20.000.000 ευρώ σε 23.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
 • 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.