Με ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταργούνται οι χρεώσεις για τις χειραποσκευές στο αεροπλάνο. Οι αεροπορικές εταιρείες επέβαλαν ξεχωριστές χρεώσεις για τις χειραποσκευές των επιβατών στα αεροπλάνα, για το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμά του έβαλε τέλος από σήμερα.

Ειδικότερα, το μη δεσμευτικό ψήφισμα για την κατάργηση των χρεσεών προς την Κομισιόν προβλέπει μία ενιαία ευρωπαϊκή ρύθμιση ώστε με βάση την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το 2014 οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να καταργήσουν τα πρόσθετα τέλη για τους επιβάτες που φέρνουν χειραποσκευές στην καμπίνα, καθώς και τις πρόσθετες και ενίοτε κρυφές χρεώσεις που δυσχεραίνουν τη σύγκριση των τιμών από τους επιβάτες.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2014 εξέδωσε απόφαση για τις χειραποσκευές, σύμφωνα με την οποία οι αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούν να επιβάλλουν πρόσθετο τέλος στις χειραποσκευές, εφόσον έχουν λογικό βάρος και διαστάσεις και τηρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας.

Παράλληλα, η Ε.Ε. μέσα από το συγκεκριμένο ψήφισμα επιδιώκει την επίλυση δύο προβλημάτων: τις διαφορετικές πολιτικές που ακολουθούν οι αεροπορικές εταιρείες με αποτέλεσμα να προκαλούν σύγχυση στους επιβάτες. Επιπλέον, τις ασαφείς διαφημίσεις που θα μπορούσαν να σημαίνουν κρυφές χρεώσεις αποσκευών κατά την αγορά του εισιτηρίου.

Επίσης, η Ε.Ε. με το ψήφισμα επιδιώκει σαφήνεια από την πλευρά των αεροπορικών εταιρειών σχετικά με το ακριβές βάρος και μέγεθος.

Τα πρότυπα βάρους και μεγέθους μπορεί να διαφέρουν πολύ μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών. Αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό για τους επιβάτες με πτήσεις ανταπόκρισης σε διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες που έχουν διαφορετικά πρότυπα, αυξάνοντας την πιθανότητα να πληρώσουν επιπλέον τέλη στην πύλη επιβίβασης.