Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής με δέκα «μπλόκα» για την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων και τη δημιουργία ελεύθερου δημοσιονομικού χώρου για νέες ελαφρύνσεις και παροχές προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που κατατίθεται τέλος Οκτωβρίου στη Βουλή.

Ψηλά στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, βρίσκονται η διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS και η υποχρεωτική επέκτασή τους σε όλα τα επαγγέλματα, η καθιέρωση ψηφιακών παραστατικών στη διακίνηση αγαθών, οι νέοι κανόνες στη λειτουργία της αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων και στον τρόπο εξόφλησης του τιμήματος στις αγοραπωλησίες ακινήτων.

Τι προβλέπουν τα νέα μέτρα

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ θα είναι τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, με τα νέα μέτρα να στοχεύουν στον δραστικό περιορισμό της «κλοπής», προκειμένου το «κενό» στα έσοδα να πέσει στο 9% (από 15% σήμερα) που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.

2 δισ. ευρώ υπολογίζονται τα πρόσθετα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ


Οι παρεμβάσεις που θα ενεργοποιηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2024 προβλέπουν:

1. Ολοκλήρωση διασύνδεσης 450.000 ταμειακών μηχανών με τα POS στις αρχές του 2024.

2. Υποχρεωτική χρήση των ηλεκτρονικών τιμολογίων, έτσι ώστε οι συναλλαγές να διασταυρώνονται και να επαληθεύονται σε πραγματικό χρόνο. Αυξάνονται, αυτοματοποιούνται και ψηφιοποιούνται οι έλεγχοι.

3. Καθολική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων (myDATA). Τα έσοδα που δηλώνονται δεν μπορεί να υπολείπονται αυτών που προκύπτουν από την ηλεκτρονική πληροφόρηση (myDATA, ταμειακές-POS), ενώ ως τιμολόγια εξόδων θα προσμετρώνται για φορολογικούς σκοπούς μόνο όσα έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στο myDATA. Η επέκταση του myDATA βρίσκεται σε εξέλιξη και η πλήρης εφαρμογή θα ολοκληρωθεί εντός του 2024.

4. Επέκταση των POS στους υπόλοιπους κλάδους της λιανικής αγοράς που σήμερα δεν έχουν την υποχρέωση. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές οδήγησαν στην αύξηση των εσόδων από τον ΦΠΑ και στον περιορισμό της διακίνησης «μαύρου» χρήματος και η επέκτασή τους θα διευρύνει τη φορολογική βάση και θα περιορίσει τα περιθώρια φοροδιαφυγής.

3 δισ. ευρώ οι αγοραπωλησίες ακινήτων με μετρητά (εν όλω ή εν μέρει), σε σύνολο 338.511 μεταβιβάσεων


5. Ενεργοποίηση του ψηφιακού δελτίου αποστολής (πιλοτικά από τις αρχές του 2024 και πλήρως πριναπό το τέλος του ίδιου έτους), με στόχο να γίνεται σε πραγματικό χρόνο (real time) η παρακολούθηση των διακινούμενων αγαθών.

6. Αύξηση του προστίμου χρήσης μετρητών άνω των 500 ευρώ, σε ποσό διπλάσιο της συναλλαγής, με ενίσχυση των ελέγχων μέσω ψηφιακής πληροφόρησης.

7. Πληρωμή της πλειονότητας των κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων (επιδόματα τέκνων, επίδομα γέννησης, επιδόματα ανεργίας) μέσω χρεωστικών καρτών. Σε συνδυασμό με τη διασύνδεση των ταμειακών με τα POS, το μέτρο αποκλείει τη διοχέτευση των επιδομάτων προς την παραοικονομία.

8. Αποκλεισμό των παραβατών λαθρεμπορίας από συνεργασία με όλες τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, με νομοθετική ρύθμιση με την οποία θεσμοθετούνται η υποχρέωση λήψης μέτρων δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων, η δημιουργία μητρώου παραβατών και η απαγόρευση συνεργασίας με παραβάτες.

9. Νέοι κανόνες στη λειτουργία της αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων με διάρκεια μίσθωσης ή υπεκμίσθωσης μικρότερη των 60 ημερών και εφόσον δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες, εκτός της διαμονής και της παροχής. Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν σε ψηφιακή πλατφόρμα τρία ή περισσότερα ακίνητα θα πρέπει να προβούν σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, πληρώνοντας έτσι ΦΠΑ, εισφορές και άλλα τέλη.

10. Απαγόρευση της χρήσης μετρητών στις αγοραπωλησίες ακινήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, σε σύνολο 338.511 μεταβιβάσεων ακινήτων, σε 42.613 το τίμημα εξοφλήθηκε αποκλειστικά με μετρητά και σε 41.741 εν μέρει με μετρητά. Οι τελευταίες συναλλαγές έφτασαν τα 3 δισ. ευρώ, ενώ αποκλειστικά με μετρητά τα 426.000.000 ευρώ.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Απογευματινή» στις 5/10