Την ώρα που οι πληρωμές για το Market Pass για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2023 έχουν ολοκληρωθεί και τα χρήματα έχουν ήδη πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων, ορισμένοι πολίτες μπορούν ακόμα να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023, είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω των ΚΕΠ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση μετά τις 25 Σεπτεμβρίου ή θα υποβάλουν έως την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Οκτωβρίου, θα λάβουν τα χρήματά τους μέχρι τις 5 Νοεμβρίου στους λογαριασμούς τους.

Αυτή η οικονομική ενίσχυση αφορά όλους τους δικαιούχους που είτε ήδη έλαβαν την ενίσχυσή τους τους προηγούμενους μήνες είτε υπέβαλαν νέα αίτηση έως τις 25 Σεπτεμβρίου για αλλαγές στον τρόπο παραλαβής της ενίσχυσης ή για να ενημερώσουν τον αριθμό IBAN του τραπεζικού τους λογαριασμού σε σχέση με την πρώτη πληρωμή.

Τα ποσά για το τρίμηνο (Αύγουστος-Σεπτέμβριος-Οκτώβριος) κυμαίνονται από 66 έως 300 ευρώ. Αυτοί που επιλέγουν την πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό λαμβάνουν το 80% των ποσών, δηλαδή από 53 ευρώ έως 240 ευρώ για το τρίμηνο.


Market pass: Ποιοι εξαιρούνται από την ενίσχυση

• Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος του 2022.
• Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ότι φιλοξενούνται.
• Τα φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται σε φόρο πολυτελούς διαβίωσης για το 2022.
• Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής.
• Τα φυσικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το 2022 έως την προθεσμία υποβολής.

Το ποσό της ενίσχυσης, ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας, κυμαίνεται από 22 έως 100 ευρώ τον μήνα, εάν η πληρωμή γίνεται με άυλη ψηφιακή κάρτα. Το ποσό αυξάνεται κατά 10 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Το όριο των 1.000 ευρώ αγορών δεν ισχύει για δικαιούχους με περισσότερα από έξι εξαρτώμενα τέκνα.

Οι δικαιούχοι του προηγούμενου Market Pass που δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση θα λάβουν την ενίσχυση στον τραπεζικό λογαριασμό ή την ψηφιακή χρεωστική κάρτα που είχαν επιλέξει προηγουμένως μέσω εσωτερικής διαδικασίας.