Οι επιδοτήσεις του ρεύματος τελειώνουν και η ρήτρα αναπροσαρμογής «ξεπαγώνει», ενώ τα τιμολόγια αποκτούν χρωματική σήμανση προκειμένου οι καταναλωτές να διευκολύνονται στην επιλογή των προϊόντων με βάση το καταναλωτικό προφίλ τους.

Με μπλε χρώμα θα σημαίνονται τα σταθερά τιμολόγια, με πράσινο τα κυμαινόμενα (τρεις κατηγορίες) και με πορτοκαλί τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης.

Τα νέα μέτρα για τους λογαριασμούς ρεύματος τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2024.

Αλλαγές στα τιμολόγια ρεύματος

  • Οριζόντιες Επιδοτήσεις έως 31/12/2023

  • Από 1/1/2024

-Επιδοτήσεις ΜΟΝΟ σε ευάλωτους

-Επιστρέφει η ρήτρα αναπροσαρμογής

-Τέλος η ανακοίνωση χρεώσεων από παρόχους κάθε 20 του μήνα

-Έρχονται τα.. χρωματιστά τιμολόγια

Ρεύμα: Έρχονται τα… χρωματιστά τιμολόγια

  • Μπλε: Σταθερά

  • Πράσινο: Κυμαινόμενα με ανακοίνωση της τιμής

  • Πορτοκαλί: Προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης