Το συνολικό ποσό των 400 εκατ. ευρώ αντλήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο μετά την επανέκδοση πενταετούς και δεκαετούς ομολόγου από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Συγκεκριμένα, η επανέκδοση αφορούσε πενταετές ομόλογο σταθερού επιτοκίου 3,875% (λήξης 15/6/2028, σε άυλη μορφή, ISIN GR0114033583) και δεκαετές ομόλογο σταθερού επιτοκίου 4,25% (λήξης 15/6/2033, σε άυλη μορφή, ISIN GR0124039737).

Στην περίπτωση του πενταετούς ομολόγου, το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε 150 εκατ. ευρώ, με τις συνολικές προσφορές να κυμαίνονται στα 542 εκατ. ευρώ (συντελεστής κάλυψης 3,61). Η απόδοση διαμορφώθηκε σε 3,85%.

Στην περίπτωση του δεκαετούς ομολόγου αντλήθηκαν 250 εκατ. ευρώ, με τις συνολικές προσφορές να καθορίζονται στα 947 εκατ. ευρώ (συντελεστής κάλυψης 3,61), με την απόδοση να κλείνει στο 4,34%.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, σκοπός της επανέκδοσης ήταν η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 (Τ+5).