Σηµαντική αύξηση, ακόµα και πάνω από το 7,75%, που αντιστοιχεί στις παλαιές συντάξεις και καταβλήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2023, θα έχουν χιλιάδες ασφαλισµένοι, εφόσον υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης εντός του 2023.

«Η µεγάλη άνοδος του πληθωρισµού το 2022 έχει ως θετική κατάληξη οι συντάξιµες αποδοχές των υποψήφιων συνταξιούχων να υπολογιστούν για τα έτη από το 2002 έως το 2022 µε βάση 9,6% περίπου». Η δήλωση αυτή, του καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλου, αποτυπώνει την εξέλιξη της αυξηµένης σύνταξης για το 2023 των νέων συνταξιούχων. «Αυτό οδηγεί σε σηµαντική αύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης», καταλήγει ο καθηγητής. Αυτός είναι ο λόγος που έχουµε αύξηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης και φέτος, άνω των 200.000. Ηδη πάνω από 600.000 βγήκαν σε σύνταξη από το 2021.

Παράλληλα, και η εθνική σύνταξη θα αυξηθεί στους νέους κατά 7,75%. Γενικώς θα κινηθεί άνω των 426 ευρώ. Από την 1η.1.2024 θα ισχύσει η θεσµοθετηµένη ετήσια αύξηση στο σύνολο των συνταξιούχων που δεν έχουν προσωπική διαφορά και θα ανέλθει σε ποσοστό που θα ξεπερνά το 3,1%.

Οι µηχανισµοί

Μία από τις αιτίες των αυξηµένων συνταξιοδοτήσεων και το 2023 είναι το «µπόνους» που θα εισπράξουν οι νέοι συνταξιούχοι το 2023 λόγω του υψηλού πληθωρισµού του 2022, κάτι που, όπως φαίνεται, δεν θα επαναληφθεί το 2024. Ουσιαστικά, οι νέοι συνταξιούχοι µπορούν να λάβουν αυξηµένη σύνταξη 8,5%-9,9%, αντί για την καθορισµένη αύξηση του 7,75% των ήδη συνταξιούχων. ∆ηλαδή, συνταξιούχος µε 25 χρόνια ασφάλισης και συντάξιµες αποδοχές 1.200 ευρώ δικαιούται εθνική σύνταξη 384 ευρώ και ανταποδοτική 246 ευρώ: σύνολο 630 ευρώ. Το 2023 οι συντάξιµες αποδοχές του αναπροσαρµόζονται µε βάση τον πληθωρισµό στα 1.308 ευρώ, από 1.200. Στην εθνική σύνταξη των 384 ευρώ θα ενσωµατωθεί η αύξηση του 7,75% και θα διαµορφωθεί στα 413 ευρώ.

Από τον νόµο καταγράφονται δύο µηχανισµοί αναπροσαρµογής των συντάξεων.

Α) Ο πρώτος αφορά όσες ήδη έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 4387/2016, δηλαδή «ο µέσος όρος του ρυθµού µεταβολής του ετήσιου ΑΕΠ και του ρυθµού µεταβολής του ετήσιου δείκτη τιµών καταναλωτή του προηγούµενου έτους».

Β) Ο δεύτερος µηχανισµός αφορά τις συντάξεις που εκδίδονται σε κάθε στιγµή και περιγράφεται στο άρθρο 8 του ν. 4387/2016. ∆ηλαδή κάθε νέος συνταξιούχος θα λάβει ανταποδοτική σύνταξη βάσει των συντάξιµων αποδοχών του. Οι συντάξιµες αποδοχές αναπροσαρµόζονται έως και το προηγούµενο της αποχώρησης έτος, µε βάση τη µεταβολή του µέσου γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή. ∆ηλαδή «γενικά όλες οι συντάξεις αυξάνονται, αλλά µέσω ενός διαφορετικού µηχανισµού». Οι υφιστάµενες συντάξεις θα λάβουν την ίδια αύξηση, ενώ οι µελλοντικές θα είναι αυξηµένες, γιατί οι συντάξιµες αποδοχές, που θα υπολογιστούν, θα αυξηθούν µε τον πληθωρισµό του 2023.

Στο ερώτηµα «αν είναι λογικό να υπάρχει διακριτός µηχανισµός αναπροσαρµογής για τις υφιστάµενες συντάξεις και για όσες πρόκειται να εκδοθούν στο µέλλον…», η απάντηση έχει ως εξής: «Με την έκδοση της σύνταξης πρέπει να αποτυπωθεί η εικόνα της στιγµής που ο ασφαλισµένος από εργαζόµενος γίνεται πλέον συνταξιούχος. Από τη στιγµή που γίνεται συνταξιούχος η σύνταξή του θα πρέπει να αναπροσαρµόζεται στα µεγέθη της οικονοµίας. Αντίθετα, οι αποδοχές εξελίσσονται διαχρονικά και πρέπει τη στιγµή έκδοσης της σύνταξης οι καταβληθείσες εισφορές να εκφραστούν σε σηµερινές τιµές και να εκδοθεί η σύνταξη έχοντας ενσωµατώσει την επίδραση του πληθωρισµού. Από εκεί και πέρα η σύνταξη θα αναπροσαρµόζεται».

Παραδείγµατα

Εστω ότι ασφαλισµένος κατέθεσε αίτηση συνταξιοδότησης το 2022. Είχε συντάξιµες αποδοχές 1.500 ευρώ και 39 χρόνια υπηρεσίας. Αυτός ο ασφαλισµένος είχε εθνική σύνταξη 384 ευρώ και ανταποδοτική 712 ευρώ, σύνολο 1.096 ευρώ. Η σύνταξη αυτή το 2023, λόγω του µηχανισµού αύξησης, έφτασε στα 1.175 ευρώ (413 ευρώ+762 ευρώ). Αν ο ίδιος ασφαλισµένος πάρει σύνταξη το 2023, έχοντας πλέον 40 έτη υπηρεσίας, οι συντάξιµες αποδοχές δεν είναι πλέον 1.500, αλλά 1.620 ευρώ, έχοντας ενσωµατώσει και τον πληθωρισµό του 2022. Η σύνταξή του λοιπόν θα είναι 413 ευρώ (εθνική) και 812 ευρώ (ανταποδοτική), σύνολο 1.225 ευρώ.

Εποµένως µε 1 επιπλέον έτος εργασίας θα λάβει το 2023 αυξηµένη σύνταξη κατά 127 ευρώ µηνιαίως, αποτέλεσµα τόσο του πληθωρισµού όσο και του αυξηµένου συντελεστή αναπλήρωσης. Επειδή παρέµεινε 1 έτος στην εργασία, θα πάρει και 38 ευρώ. ∆ηλαδή, αν συγκρίνουµε δύο διαφορετικούς ανθρώπους µε τα ίδια εργασιακά και συνταξιοδοτικά στοιχεία, οι συντάξεις που θα εκδοθούν το 2023 θα είναι καλύτερες από αυτές που εκδόθηκαν το 2022... Το 2023 πάνω από 1,65 εκατ. συνταξιούχοι θα δουν αύξηση λόγω του µηχανισµού αναπροσαρµογής των συντάξεων. Μαζί µε τις αυξήσεις, έχουµε την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, το επίδοµα Χριστουγέννων χαµηλοσυνταξιούχων, την καταβολή 4ης δόσης για πάνω από 30 έτη ασφάλισης παλαιών συνταξιούχων και το ειδικό επίδοµα προσωπικής διαφοράς.

Τα θετικά

Να δούµε τα θετικά, αν βγείτε το 2023.

1. Αύξηση συντάξεων

Η αύξηση των συντάξεων κατά τον ΕΦΚΑ ισχύει για το 2023 στο ίδιο ποσοστό µε το 2022, δηλαδή πάνω από το 7,75%. Είναι το ποσοστό αύξησης των συντάξεων για όσους βγήκαν από την 1η Ιανουαρίου 2023.

2. Πληθωρισμός και αυξήσεις

Οι ασφαλισµένοι που θα καταθέσουν αίτηση για σύνταξη εντός του 2023, λέει ο ΕΦΚΑ, θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε όσους βγήκαν το 2022. Αλλωστε, όλοι γνωρίζουν ότι η µεγάλη άνοδος του πληθωρισµού πέρυσι, στο 9,6%, ώθησε προς τα πάνω την ανταποδοτική σύνταξη, αλλά και την εθνική, η οποία αυξήθηκε κατά 7,75%. Αυτό έχει αποτέλεσµα οι νέες συντάξεις να είναι υψηλότερες από τις παλαιές, ακόµη κι αν έλαβαν το σύνολο της αύξησης 7,75% (δεν είχαν δηλαδή προσωπική διαφορά) και έχουν τα ίδια έτη ασφάλισης.

Οι δείκτες

Ηδη, κατά το πρώτο τετράµηνο του έτους 100.000 ασφαλισµένοι έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, µε τους ειδικούς να εκτιµούν ότι στο τέλος του έτους θα ξεπεράσουν τους 220.000. Οσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί έως και την 31η.12.2022 έχουν ήδη λάβει αναδροµικά από την 1η.1.2023 και µετά αύξηση 7,75% στο συνολικό ποσόν της σύνταξης. Οσοι βγαίνουν από την 1η.1.2023 και µετά εφαρµόζονται οι αρκετά αυξηµένοι ετήσιοι δείκτες µεταβολής µισθών, οι οποίοι προκαλούν σηµαντική αύξηση των συντάξιµων αποδοχών, επί των οποίων υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη.

Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης κατά το πρώτο τετράµηνο του 2023 έχουν ξεπεράσει τις 65.000. Πέρυσι, ο αριθµός αιτήσεων ήταν 212.151. Στην τριετία συνολικά θα έχουν ή θα υποβληθούν περισσότερες από 600.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή της Κυριακής