Αναδρομικά έως 3.000 ευρώ θα λάβουν 15.000 πανεπιστημιακοί, καθηγητές ΔΕΠ κ.ά. τον Δεκέμβριο, μαζί με τις αυξήσεις που θα λάβει το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας με την ενσωμάτωση του νέου μισθολογίου, το οποίο δίνει αυξήσεις μέσα από εφτά κανάλια, που κυμαίνονται από 9,9% έως 30% σε όλες τις κατηγορίες.


Τι προβλέπεται στη νέα εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, το νέο ειδικό μισθολόγιο για τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, εκτός από τις αυξήσεις των βασικών μισθών προβλέπει τη θέσπιση ειδικού επιδόματος βιβλιοθήκης, με συνολική μεσοσταθμική αύξηση κατά 10%, αλλά και αναδρομικότητα από τις 7 Οκτωβρίου 2022. Ουσιαστικά, πρόκειται για μηνιαίες αυξήσεις από το 2022 της τάξης των 200 ευρώ (μεσοσταθμικά) και η αναδρομικότητα σχετίζεται με τη συμμόρφωση προς σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ.

Έτσι, οι καθηγητές θα λάβουν:
● Αύξηση επιπλέον της εισοδηματικής πολιτικής και σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣτΕ κατά 5%.
● Χορήγηση ειδικού επιδόματος βιβλιοθήκης από 100 έως 200 ευρώ ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα.
● Αύξηση του βασικού μισθού διδακτικού προσωπικού και των άλλων φορέων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΣΕΙ, ΑΕΑ, ΑΕΝ, ΙΕΠ) από 2,5% έως 4% και χορήγηση ειδικού επιδόματος βιβλιοθήκης από 100 έως 150 ευρώ, αναλόγως με την εκπαιδευτική βαθμίδα.

Την τελευταία εβδομάδα ξεκίνησε η εκκαθάριση, ώστε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να έχει ενσωματώσει όλες τις αυξήσεις στους κλάδους του Δημοσίου και να χορηγηθούν στο τέλος Δεκεμβρίου μαζί με το α΄ δεκαπενθήμερο για τον Ιανουάριο.

Περισσότερο ωφελημένοι θα είναι οι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι σε θέση ευθύνης, με αύξηση στο επίδομα κατά 30%. Πρόκειται για τους τμηματάρχες, τους υποδιευθυντές, τους διευθυντές και τους γενικούς διευθυντές των υπηρεσιών, οι οποίοι εκτός από την αύξηση των 70 ευρώ τον μήνα στους βασικούς τους μισθούς, θα λάβουν και αυξήσεις από 87 έως 300 ευρώ τον μήνα στα επιδόματα θέσης ευθύνης, ενώ αν έχουν παιδιά δικαιούνται επιπλέον αυξήσεις από 20 έως 50 ευρώ τον μήνα λόγω των αναπροσαρμογών στα ποσά της οικογενειακής παροχής.

Γι’ αυτές τις κατηγορίες υπαλλήλων του Δημοσίου οι συνολικές αυξήσεις αποδοχών θα κυμανθούν από 177 έως 420 ευρώ τον μήνα. Οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφάλειας θα λάβουν επιπλέον αυξήσεις 9 έως 165 ευρώ τον μήνα και μαζί με τις συνολικές αναπροσαρμογές των βασικών μισθών θα φθάσουν στα 79-235 ευρώ τον μήνα. Αν έχουν παιδιά, οι συνολικές αυξήσεις θα φθάσουν στα επίπεδα των 114 έως 300 ευρώ τον μήνα.

Το νέο μισθολόγιο δίνει:
● Καθολική αύξηση μισθών κατά 70 ευρώ σε όλους.
● Αυξάνεται το οικογενειακό επίδομα κατά 20-50 ευρώ ανάλογα με τα τέκνα.
● Αυξάνονται κατά 30% τα επιδόματα θέσεως ευθύνης των πολιτικών υπαλλήλων και το αντίστοιχο για τους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
● Αυξάνονται τα επιδόματα από 87 έως 300 ευρώ για τους πολιτικούς υπαλλήλους: από 1.000 σε 1.300 ευρώ για τους γενικούς διευθυντές, από 450 σε 585 ευρώ για τους διευθυντές, από 350 σε 455 ευρώ για τους υποδιευθυντές, από 290 σε 377 ευρώ για τους τμηματάρχες και από 9 έως 165 ευρώ για τους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
● Αύξηση κατά 15 ευρώ του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που λαμβάνουν 112.000 δικαιούχοι και αναπροσαρμόζεται από 55 ευρώ σε 70 ευρώ για τους έγγαμους χωρίς τέκνα και από 115 ευρώ σε 130 ευρώ για τους έγγαμους με τέκνα.
● Αύξηση κατά 30% του επιδόματος παραμεθορίου, στα 130 ευρώ των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού, της ΕΛΑΣ και του Πυροσβεστικού Σώματος.
● Αυξάνεται η χιλιομετρική αποζημίωση από 0,15 ευρώ σε 0,20 ευρώ και αναπροσαρμόζονται οι δαπάνες διανυκτέρευσης στο εσωτερικό από 25% έως 33%, καθώς και στο εξωτερικό κατά 10%.

*Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή